Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat ylös palkkakuopasta!

Neljä pisaraa

TAKU kampanjoi taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden reilun palkkatason puolesta

Taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkataso on jäänyt jälkeen muihin aloihin verrattuna (TAKU 2022, Tilastokeskus 22.11.2023).

Taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden työ vaatii laajaa osaamista, kokonaisuuksien hallintaa, vastuunkantoa, joustavuutta sekä ongelmanratkaisukykyä.

Kuitenkin palkkataso esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta on jopa 30 % alempi kuin muilla aloilla.

Eriarvoisuus muihin aloihin nähden vaatii palkkakuilun kiinni kuromista. Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkataso on nostettava vastaamaan työn vaativuutta sekä vaadittua koulutusta.

Parempi palkka! -kampanjan tavoitteena on:

  • Kasvattaa tietoutta taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkatason eriarvoisuudesta muihin aloihin nähden.
  • Taide- ja kulttuurialan asiantuntijatyön arvostuksen kasvattaminen.
  • Tarjota alan asiantuntijatyötä tekeville tietoa heidän omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan esim. palkkaneuvotteluissa.

Marraskuussa 2023 alkanut kampanja löytyy sosiaalisen median kanavista tunnisteella #ParempiPalkka.

Kaipaatko lisää palkkatietoa?

Tutustu palkkatietoa kokoavaan sivuun >>

Vähimmäispalkkasuositukset alalla työskentelevien sekä työllistäjien tueksi

Reilua palkkausta edistääkseen TAKU on julkaissut taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden vähimmäispalkkasuositukset (FM ja kulttuurituottaja).

Tutustu suosituksiin >>

Korkeakoulutetut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat syvässä palkkakuopassa

Tuoreet tilastotiedot paljastavat taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkatason jääneen jälkeen muihin aloihin verrattuna. Esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaanipalkka on 30 % alempi. Myös taide- ja kulttuurialan sisäisten sektorien väliset palkkaerot ovat suuria.

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoille parempaa palkkaa! Ai miksikö?

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijatyö vaati laajaa osaamista, ratkaisukykyä, joustavuutta ja vastuunkantoa. Olalle taputtajia riittää, mutta näkyykö arvostus palkassa? Parempi palkka! -kampanja 28.11. alkaen.

Miten palkka-avoimuus kasvaa uuden EU-direktiivin myötä?  

Tuore EU-direktiivi lisää palkka-avoimuutta vähitellen. Millaista parannusta se tarkoittaa työntekijän asemaan? Hanna Koskenheimo kertoo myös, miten ammattijärjestöt tukevat jäseniään oman palkkatason tai palkkatoiveen määrittämisessä.

Näin menestyt palkkaneuvotteluissa 

Palkkaneuvotteluihin kannattaa valmistautua huolella esim. hankkimalla tietoa alan yleisestä palkkatasosta. Mutta miten voi varautua neuvottelutilanteessa vaikuttaviin tunteisiin?Neuvottelukouluttaja-juristi Lottaliina Pokkinen kertoo saaneensa parhaat oppinsa Harvardista.

Opi perustelemaan osaamisesi taide- ja kulttuurialan asiantuntijatyön palkkaneuvotteluissa

Miten asiantuntijatyön merkitystä ja hyötyjä voi perustella? Onko asiantuntijabrändillä merkitystä? Emmi Harjuniemi kertoo parhaat vinkkinsä.

Tunnetko matka- ja ylityökorvauskäytännöt?

Reilut käytännöt ja avoimesti sopiminen ovat sekä työnantajan että työntekijän etu. Mitä jokaisen kannattaa siis tietää matkakustannus- ja ylityökorvauksista? Asiantuntijana Akavan Erityisalojen edunvalvonta- ja lakipalveluiden johtaja Helena Lamponen.

Miten luontoisedut huomioidaan osana kokonaispalkkaa?

Miten luontoisedut otetaan huomioon osana kokonaispalkkaa? Mitä työntekijän kannattaa tietää, millaisia ovat verotuskäytännöt? Asiantuntijana Akavan Erityisalojen työmarkkinajuristi Anna Zibellini.