Suositukset ja oppaat työelämän reiluja ehtoja tukemaan!

Kuusi pisaraa

Taide- ja kulttuurialan vähimmäispalkkasuositukset ja työsuhteen ehdot

Tältä sivulta löydät TAKUn ja Akavan Erityisalojen julkaisemat taide- ja kulttuurialan vähimmäispalkkasuositukset, työsuhteen ehdot -oppaan, kulttuurituotannon työharjoittelua koskevan oppaan sekä muuta työsuhteisiin liittyvää. Oppaista osa on käännetty myös englanniksi.

Palkkasuositukset ja Työsuhteen ehdot ovat voimassa 1.5.2022–30.4.2024.

Muut oppaat ja suositukset

Työ, tuote ja taide: taiteilija töissä SOTEssa ja HYTEssä

Käytännönläheinen opas sekä sopimusmalli sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville ja niihin taidepalveluja tarjoaville taiteilijoille.

Hyvän harjoittelun ABC - Opas kulttuurituotannon työharjoitteluun

Opas auttaa sekä opiskelijaa että organisaatiota reilun harjoittelun sopimisessa. Löydät myös mallit työharjoittelu- ja työsopimuksen laatimiseen.

Opas häirintätilanteiden kohtaamiseen

Opas tarjoaa tietoa Suomen lainsäädännöstä ja antaa käytännön ohjeita häirinnän kohtaamiseen sekä sen ennaltaehkäisyyn työyhteisössä.

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas

Työsuhteessa, yrittäjänä vai omana työnä? Oppaassa on kattavasti tietoa keikkatyöläisen sosiaaliturvasta elämän eri vaiheissa.

Itsenäisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän opas

Akavan Erityisalojen tuottama opas kattaa laaja-alaisesti teemoja yrittäjyyden alkutaipaleelta sosiaaliturvaan, työn hinnoitteluun ja erilaisiin sopimuksiin. (Paljon tietoa löytyy myös AE:n perussivuilta, ks.)

Muita palkka- ja palkkiosuosituksia

Luento-, esitelmä-, asiantuntija- ja kirjoituspalkkioiden suuntaa-antavana ohjeistuksena voi käyttää Akavan palkkiosuosituksia, joita voi sovelletaa moniin tehtäviin ja toimeksiantoihin myös taide- ja kulttuurialalla. Huomioithan, että kyseessä on vähimmäispalkkiosuositukset.

Akavan palkkiosuositukset

Suomen Taiteilijaseuran ohjeet kuvataiteilijoiden työn hinnoitteluun. Ohje auttaa arvioimaan asiantuntija- ja opetustehtävistä, julkiseen taiteeseen liittyvistä sekä muista taiteellisista tehtävistä maksettavia korvauksia.

Ohjeistus auttaa työn hinnasta ja ehdoista sopimisessa työn- tai toimeksiantajan kanssa, mutta se auttaa myös työn tilaajaa. Perustana on käytetty mm. Suomen Taiteilijaseuran ja TAKUn kuvataiteen alan palkkiokyselyn (2019) tuloksia.

Ohjeita kuvataiteilijoiden työn hinnoitteluun

Opas palkkakeskustelujen tueksi (YTN)

Paranna palkkaasi -oppaan (Ylemmät toimihenkilöt YTN) avulla saat kuvan palkkaukseen liittyvistä tekijöistä ja saat myös välineitä palkkakeskusteluun valmistautumiseen tai palkkapyynnön muodostamiselle työnhakutilanteessa.

Paranna palkkaasi -opas
Förbätträ din lön, stöd för lönediskussioner

Täysiaikaisen harjoittelijan vähimmäispalkaksi suosittelemme Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukaista palkkaa (1 331 €/kk vuonna 2023). Harjoittelijalle voidaan maksaa myös tätä vähimmäissuositusta korkeampaa palkkaa. Palkattoman harjoittelun tekemistä ei suositella.

Kelan työssäoloehtoa kerryttävä palkka