Kannanotot ja lausunnot

Kulttuurialan leikkaukset syövät Suomen kasvun perustaa

12.4.2024

Kulttuurialaa uhkaavat leikkaukset ja työelämäheikennykset ovat kohtuuttomia. Säästöt ilman suuntaa ja kokonaisuuden arvioimista ovat vastuuttomia. Talouskriisiin on olemassa myös rakentavia ratkaisuja, joihin kulttuurialalla on merkittävä osuus annettavanaan.

Kulttuurialan yhdistelmätehtävät huolestuttavan yleisiä kunnissa 

21.3.2024

Paljon huomiota saanut Oripään kunnan rekrytointi-ilmoitus kertoo Työntekijöiden vastuulle vyörytetään laajoja tehtäväkokonaisuuksia, eikä palkkataso ole lähelläkään työn vaatimustasoa.

Taideyliopiston säästövaade kertoo luovien alojen ahdingosta

19.3.2024

Taideyliopiston muutosneuvottelut johtavat pahimmillaan jäljelle jäävän henkilöstön ylikuormittumiseen sekä ydintehtävien vaarantumiseen. Laajemmin tilanne kertoo kultttuurialojen ahdingosta, jota suunniteltu korkeakoulujen rahoitusmalli yhä heikentäisi.

Suomen taloutta ei pelasteta kulttuurista leikkaamalla

8.3.2024

Valtiontalouden kehysehdotuksessa (29.2.) kulttuurin ja taiteen määrärahat ovat jälleen leikkausten kohteina. Leikkauksilla olisi suora vaikutus alan työllisyyteen, kulttuurin saavutettavuuteen sekä alan kasvuun. Kaikki tämä on täysin ristiriidassa hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden kanssa.

Kuntatalous ei pelastu kulttuurista leikkaamalla

18.1.2024

Jyväskylän kaupungin kulttuurin toimialan jo ennestään pienet resurssit joutuivat leikkuriin. Kulttuuripalveluista leikkaamalla kaupunki leikkaa myös asukkaiden hyvinvoinnista.

TAKU ja Akavan Erityisalat: Vientimalli tekisi palkkakuopasta poispääsyn mahdottomaksi

5.12.2023

Taide- ja kulttuuriala on esimerkki rakenteellisesta palkkakuopasta kärsivästä alasta, jota maan hallituksen lakisääteinen niin sanottu vientimalli kurittaisi. Jos palkankorotukset sidotaan vientialaan, on eri alojen välistä palkkauksen epätasa-arvoa mahdotonta kuroa kiinni.

Korkeakoulutetut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat syvässä palkkakuopassa

27.11.2023

Tuoreet tilastotiedot paljastavat taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkatason jääneen jälkeen muihin aloihin verrattuna. Esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaanipalkka on 30 % alempi. Myös taide- ja kulttuurialan sisäisten sektorien väliset palkkaerot ovat suuria.

Pienillä säästöillä mittava tuho: järjestöjen avustuksiin kaavaillaan kohtalokkaita leikkauksia

1.11.2023

Hallitus kaavailee merkittäviä leikkauksia valtakunnallisten yleishyödyllisten järjestöjen valtionavustuksiin. Taide- ja kulttuurialalle koituvat seuraukset olisivat tuhoisia.

Kaavaillut leikkaukset vievät pohjan hallitusohjelman lupauksilta 

18.9.2023

Taide- ja kulttuurialan potentiaali on huomioitava myös budjettivalmistelussa. Hallitusohjelman kauniit sanat alan kasvumahdollisuuksista eivät lämmitä, jos budjettiratkaisut ja pikavauhdilla läpirunnottavat lakimuutokset johtavat päinvastaiseen.