Muistilista työsopimusta varten, ole hyvä!

Viisi pisaraa

Ohjeita työsopimuksen tekemiseen

Työsopimuksen voi tehdä suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti. Myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi kirjallinen muoto on aina suositeltava.

Työsopimus tulee lukea huolella ennen sen allekirjoittamista. Jos et ymmärrä jotakin kohtaa, kysy siitä sopimuksen laatijalta. Työntekijälle tärkeät sovitut ehdot tulee kirjata sopimukseen. Tarvittaessa sopimuksen voi luetuttaa ammattijärjestön asiantuntijalla ennen allekirjoittamista.

Työsopimuksissa on paljon työsuhdekohtaisia yksityiskohtia, joten yhtä kaikille sopivaa sopimusmallia ei oikeastaan ole. Kuitenkin, mitä tarkemmin työtehtävät ja niiden suoritustapa sekä työsuhteen muut ehdot on työsopimuksessa määritelty, sitä rajoitetumpi on työnantajan oikeus poiketa niistä. Katso alla olevasta listasta, mitä työsopimuksessa on vähintään oltava.

Työsopimuksen muistilista

 • Työsopimuksen osapuolet (nimi, henkilö- tai Y-tunnus, koti- tai liikepaikka, yhteystiedot)
 • Työnteon alkamispäivä
 • Työsopimuksen kesto:
  • 1) voimassa toistaiseksi tai
  • 2) määräaikainen työsopimus: päättymispäivä ja määräaikaisuuden peruste
 • Koeaika
 • Säännöllinen työaika ja sen sijoittelu
 • Työtehtävät ja työntekopaikka (tarvittaessa selvitys periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa)
 • Palkka, sen määräytymisperuste ja palkanmaksukausi
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 • Sovellettava työehtosopimus tai jos sellaista ei ole, voi viitata alan palkkasuosituksiin sekä työsuhde-ehtoihin
 • Muut ehdot (esim. ilta-, lauantai- ja sunnuntailisät, kilpailukielto)
 • Päiväys ja allekirjoitus
 • Työsopimuksen ehdot

Jos työnantajaa ei sido mikään työehtosopimus, esimerkiksi lomarahan ja sairasajan palkan maksamisesta on sovittava kirjallisesti erikseen.

Allekirjoittamalla työsopimuksen osapuolet sitoutuvat sovittuihin ehtoihin. Tämän jälkeen ehtoja voidaan muuttaa vain, jos siihen on irtisanomisperuste tai jos siitä erikseen neuvotellaan. Tehty työsopimus on sitova. Älä allekirjoita mitään, mitä et ymmärrä, hyväksy tai minkä tulkinta on epäselvä.

Katso myös taide- ja kulttuurialan palkkausta sekä työehtoja koskevat suosituksemme täältä.

Lisätietoa toimeksiantosopimuksista löydät Akavan Eritysalojen sivuilta >>

Muutamia sopimusmalleja

Akavan Erityisalojen toimeksiantosopimusmalli freelancer-kulttuurituottajalle.

TAKUn oppaasta löydät kulttuurituottajan työharjoittelusopimusmallin.

Työsuojeluhallinnon tarjoama sopimusmalli.

Sopimusmalli sosiaali- ja terveyspalveluihin taidepalveluja tarjoaville:
Lataa taidepalveluja koskeva sopimuspohja tästä.

Sopimusmalli järjestöalalle (YTN) 

Avtal om konsttjänster (för att avskaffa konstworkshopverksamhet):
Ladda ner ett mönster för avtalet.

Agreement for art services and workshops:
Download here