Korkeakoulutetut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat syvässä palkkakuopassa

Tuoreet tilastotiedot paljastavat taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkatason jääneen jälkeen muihin aloihin verrattuna. Myös taide- ja kulttuurialan sisäisten sektorien väliset palkkaerot ovat suuria.

Taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkataso jää reilusti alle muiden alojen vastaavan palkkatason. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkka on jopa 30 prosenttia alempi kuin muilla aloilla.

Taide- ja kulttuurialan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaanikuukausipalkan jää 1367 euroa pienemmäksi kuin muilla aloilla. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta ero on 704 euroa ja tohtorikoulutettujen osalta 1 850 euroa.

Alan asiantuntijoista 57 prosenttia arvioi, ettei palkka vastaa työn vaativuutta. (TAKU 2022)

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat työskentelevät hallinto-, suunnittelu-, tuotanto-, opetus- ja kehitystehtävissä. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat tuottaja sekä toiminnanjohtaja – ja yleisimpiä tutkintonimikkeitä ovat humanistisen alan sekä taidealan yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot.

Asiantuntijatyöstä maksettava työn vaativuutta vastaava palkka

–Korkeakoulutettujen asiantuntijoiden työ vaatii laajaa osaamista, vastuunkantoa, joustavuutta sekä ongelmanratkaisukykyä – ja siitä on maksettava asianmukainen palkka, toteaa Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n toiminnanjohtaja Nea Leo.  

Kaikkien taide- ja kulttuurialalla kokoaikaisesti työskentelevien korkeakoulutettujen asiantuntijoiden mediaanipalkka on 3075 euroa kuukaudessa, joka ei yllä edes Suomen yleiseen 3411 euron mediaanikuukausipalkkaan.

Palkkatasa-arvo ei toteudu taide- ja kulttuurialalla

– Matalan palkkatason lisäksi taide- ja kulttuurialalla on parannettavaa palkkojen tasa-arvossa. Naiset jäävät pahasti jälkeen, Nea Leo sanoo.   

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoina työskentelevien naisten ja miesten välisissä palkoissa on selvä ero miesten eduksi. Miesten mediaanipalkka on 150 euroa korkeampi kuin naisilla. Kaikkiaan naisten mediaanipalkka on 4,7 prosenttia pienempi kuin miesten. (TAKU 2022)

TAKUn tekemään kyselyyn vastanneet miehet ovat hieman useammin työssä yksityisissä yrityksissä ja korkeakouluissa, mutta muuten naisten ja miesten vastaajaprofiileissa ei ole palkkaeroja selittäviä tekijöitä.  

Taide- ja kulttuurialan sisällä palkkaerot eri sektorien välillä ovat myös huomattavat. Palkkataso on korkeimmillaan valtiolla mediaanikuukausipalkan ollessa 3 400 euroa, kun taas kunnissa ja kuntayhtymissä jäädään suomalaisen keskitason alle mediaanin ollessa 2877 euroa kuukaudessa. Näiden kahden ääripään ero on yli 16 prosenttia. (TAKU 2022)

Lisätietoja:
Nea Leo
toiminnanjohtaja
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
puh. 044 066 4800
nea.leo@taku.fi

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoille parempaa palkkaa! Ai miksikö? Tutustu kampanjaan, katso animaatio >>

Lähteet: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n kyselytutkimus (Infontain Oy 2022) sekä Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto (tilastovuosi 2022, julkaistu 23.11.2023). TAKUn kyselyyn vastasi 752 henkilöä vastausprosentin ollessa 23 %.