Rakennamme vaikuttavuutta aktiivisella toiminnalla.

Kuusi pisaraa

Laaja yhteistyö tukena tavoitteiden saavuttamisessa

TAKU toimii aktiivisesti erilaisissa yhteistyö- ja sidosryhmäverkostoissa sekä hanketyöryhmissä. Tämä mahdollistaa ammattijärjestömme tavoitteiden laajan edistämisen ja hyvän yhteyden ympäröivään toimintakenttään sekä vaikuttajana että tiedon välittäjänä ja kerääjänä.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat mm. alan korkeakoulut, muut ammattijärjestöt, taide- ja kulttuurialan järjestöt, valtion- ja kuntien hallinto sekä päättäjät. Yhteistyömuodot vaihtelevat tapaamisista yhteisiin kannanottoihin, työryhmätyöskentelystä yhteistyöhankkeisiin sekä esimerkiksi isojen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

Viime vuosina TAKU on tehnyt tiivistä yhteistyötä esim. Taiteen edistämiskeskuksen (Taike), Suomen Taiteilijaseuran, Globe Art Pointin (GAP) sekä eri oppilaitosten kanssa. Säännöllistä yhteistyötä on tehty myös muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalojen kanssa.

Yhteistyötä taide- ja kulttuurialan edunvalvonnassa

Tärkeimpiä edunvalvonnan yhteistyöryhmiä ovat itsensätyöllistäjien työmarkkina-aseman parantamista ajava ITSET-ryhmä sekä Kulttuurialojen neuvottelukunta (KALN).

ITSET-ryhmään kuuluvat TAKUn lisäksi mm. Akava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM, SAK, Suomen freelance-journalistit, Suomen Journalistiliitto, STTK, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Tieteentekijöiden liitto, Kieliasiantuntijat ry sekä Toimihenkilöliitto ERTO. Ryhmän tavoitteena on mm. vahvistaa itsensätyöllistäjille neuvotteluvaltaa työnteon ehtoihin ja palkkoihin sekä itsensätyöllistäjät osaksi työlainsäädäntöä.

Kulttuurialojen neuvottelukuntaan kuuluvat TAKUn lisäksi Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME sekä Suomen Journalistiliitto. Neuvottelukuntaa luotsaa SAK.

Hanketoiminta mahdollistaa yhteiskehittämisen

TAKU on mukana useassa taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työelämää kehittävässä sekä alan asiantuntijoiden osaamista tukevassa hankkeessa.

Hyvinvointia ja jaksamista edistämässä

TAKU edustaa taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alaa Työterveyslaitoksen Mielenterveyden työkalupakki -hankkeessa. Hanke keskittyy mielenterveyden tuen keinoihin ja menetelmiin sekä eri ammattialojen tukeen. Tavoitteena on vahvistaa työpaikkojen ja työyhteisöjen valmiuksia tukea mielenterveyttä ja vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin henkisen työkyvyn osalta.   

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla kuormitusta aiheuttavat esimerkiksi pitkät ja moniosaiset työpäivät, monitekeminen ja palautumisen haasteet. Pandemia vahvisti entisestään huolta toimeentulosta ja kokemusta arvostuksen puutteesta. Hankkeen myötä tarjotaan alan ammattilaisille hyvinvoinnin ja työkyvyn tukea.  

Mielenterveyden työkalupakki -hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden ansaintamallit metaversumissa

TAKU on mukana kehittämässä freelancereiden tulevaisuuden ansaintamalleja LUME-hankkeessa. 

Metropolian ja Humakin tuottama LUME-hanke tuottaa esiselvityksen, joka auttaa ymmärtämään, miten nuoret freelancer-taiteilijat voivat hyödyntää metaversumeita osana ansaintamallejaan. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tukea nuorten osaamista web3.0 -kehityksen edelläkävijöinä.

Hanke vie eteenpäin  Creathon* ja Vevent -hankkeissa tehtyä kehittämistyötä. TAKU on ollut mukana myös näiden hankkeiden ohjausryhmässä. 

Lue lisää hankkeesta

Aiempien hankekumppanuuksien satoa

Tutustu luovien alojen työkalupakkeihin (Eevi-hanke, LookOut-hanke) >>

Lataa 'Planning and Creating Virtual Events -kirja (Vevent-hanke)

Pitkäjänteistä työtä ja kampanjointia

Edellä esiteltyjen yhteistyömuotojen rinnalla TAKU edistää tavoitteitaan teemoittain kohdennettujen kampanjoiden kautta.

Kulttuurituottajapäivät ja kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät (KUTU) tulevat taas!

KUTU Päivät tarjoavat verkostoitumista ja työvälineitä kulttuurituottajien työhön. Jyväskylässä pidettävän valtakunnallisen tapahtuman ajankohta on 9.-10.10.2023, ennakkoilmoittautuminen on nyt alkanut!

Freelancerit yhteisönä -hyvinvointitapahtuma pe 12.5.

Toukokuinen hyvinvointitapahtuma tuo yhteen luovien alojen freelancerit pohtimaan ja kehittämään työelämää sekä omaa osaamistaan. Ilmoittaudu nopeasti, tilaisuus on maksuton.

Kulttuurialan keikkatyöläinen, sosiaaliturvaopas 2023 käyttöösi ole hyvä!

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luotsaa eteenpäin ja auttaa selviämään sosiaaliturvajärjestelmän sääntöviidakossa elämän eri vaiheissa ja nivelkohdissa. Keikkatyöläinen, tutustu oppaaseen!