Rakennamme vaikuttavuutta aktiivisella toiminnalla.

Kuusi pisaraa

Laaja yhteistyö tukena tavoitteiden saavuttamisessa

TAKU toimii aktiivisesti erilaisissa yhteistyö- ja sidosryhmäverkostoissa sekä hanketyöryhmissä. Tämä mahdollistaa ammattijärjestömme tavoitteiden laajan edistämisen ja hyvän yhteyden ympäröivään toimintakenttään sekä vaikuttajana että tiedon välittäjänä ja kerääjänä.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat mm. alan korkeakoulut, muut ammattijärjestöt, taide- ja kulttuurialan järjestöt, valtion- ja kuntien hallinto sekä päättäjät. Yhteistyömuodot vaihtelevat tapaamisista yhteisiin kannanottoihin, työryhmätyöskentelystä yhteistyöhankkeisiin sekä esimerkiksi isojen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

Yhteistyötä taide- ja kulttuurialan edunvalvonnassa

Tärkeimpiä edunvalvonnan yhteistyöryhmiä ovat itsensätyöllistäjien työmarkkina-aseman parantamista ajava ITSET-ryhmä sekä Kulttuurialojen ammattijärjestöjen neuvottelukunta (KALN).

ITSET-ryhmään kuuluvat TAKUn lisäksi mm. Akava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM, SAK, Suomen freelance-journalistit, Suomen Journalistiliitto, STTK, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Tieteentekijöiden liitto, Kieliasiantuntijat ry sekä Toimihenkilöliitto ERTO. Ryhmän tavoitteena on mm. vahvistaa itsensätyöllistäjille neuvotteluvaltaa työnteon ehtoihin ja palkkoihin sekä itsensätyöllistäjät osaksi työlainsäädäntöä.

Kulttuurialojen ammattijärjestöjen neuvottelukuntaan kuuluvat TAKUn lisäksi Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME sekä Suomen Journalistiliitto. Neuvottelukuntaa luotsaa SAK.

Hanketoiminta mahdollistaa yhteiskehittämisen

TAKU on mukana useassa taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työelämää kehittävässä sekä alan asiantuntijoiden osaamista tukevassa hankkeessa.

Hyvinvointia ja jaksamista edistämässä

TAKU on mukana Työterveyslaitoksen Mielenterveyden työkalupakki -hankkeen asiantuntijaryhmässä. Hankkeen yhtenä painopisteenä on tukea mielenterveyttä ja työkykyä taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla.

Mielenterveyden työkalupakki vahvistaa työpaikkojen ja työyhteisöjen valmiuksia tukea mielenterveyttä ja vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin henkisen työkyvyn osalta.  Avainasemassa hankkeessa on ongelmien ennaltaehkäisy.

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla kuormitusta aiheuttavat esimerkiksi pitkät ja moniosaiset työpäivät, monitekeminen ja palautumisen haasteet. Hankkeen myötä alan ammattilaisille tarjotaan hyvinvoinnin ja työkyvyn tukea.  

Hanke on osa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Lue lisää hankkeesta

Living Lab – Tuottajakeskusverkostoa luomassa

Tuottajakeskus Living Lab luo vuosien 2024–2026 aikana valtakunnallisen tuottajakeskusverkoston sekä sen toiminta- ja organisaatiomallin. Hanke vahvistaa tuottajien osaamista maksuttomilla koulutuksilla sekä tukee ammatillista kehittymistä valmentavan mentoroinnin ja työnohjauksen avulla. TAKU on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Lue lisää hankkeesta >>

Tekoäly luovan ja kulttuurialan ekosysteemissä – LuovAIn!

Tekoälyn (AI) hyödyntäminen tuotteistuksessa ja innovaatiotoiminnassa on luovilla ja kulttuurialoilla vasta alkutekijöissään paitsi Suomessa myös laajemmin Euroopassa. LuovAIn!-hankkeessa tuodaan uudet AI-työkalut luovien alojen toimijoiden ulottuville työpajojen, koulutusmateriaalien sekä roadshow’n keinoin. Samalla tunnistetaan luovan ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ja vahvistetaan alan roolia osana talouden tuottavuutta sekä kilpailukykyä. TAKU on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Lue lisää hankkeesta >>

CUDIS – Kulttuurinen tieto ja digitaaliset taidot kansainvälistyvässä työelämässä -hanke (ESR+)

CUDIS-hankeen tavoite on kehittää työelämätaitoja Itä-Suomessa valmentamalla yrityksiä, työvoimaa ja opiskelijoita. Tulevaisuuden keskeisiä työelämätaitoja ovat monipuolinen kielitaito, ymmärrys kulttuurienvälisestä viestinnästä ja vahva tietotekninen osaaminen. Hanke yhdistää humanististen tieteiden kieli- ja kulttuuriosaamisen sekä tietojenkäsittelytieteiden digitaaliset taidot kokonaisuudeksi, joka vastaa muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

TAKU on mukana hankkeen ohjausryhmässä varajäsenenä ja tukee hanketta rahallisesti.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden ansaintamallit metaversumissa

TAKU on mukana kehittämässä freelancereiden tulevaisuuden ansaintamalleja LUME-hankkeessa. 

Metropolian ja Humakin tuottama LUME-hanke tuottaa esiselvityksen, joka auttaa ymmärtämään, miten nuoret freelancer-taiteilijat voivat hyödyntää metaversumeita osana ansaintamallejaan. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tukea nuorten osaamista web3.0 -kehityksen edelläkävijöinä.

Hanke vie eteenpäin  Creathon* ja Vevent -hankkeissa tehtyä kehittämistyötä. TAKU on ollut mukana myös näiden hankkeiden ohjausryhmässä. 

Lue lisää hankkeesta

Pitkäjänteistä työtä ja kampanjointia

Edellä esiteltyjen yhteistyömuotojen rinnalla TAKU edistää tavoitteitaan teemoittain kohdennettujen kampanjoiden kautta.

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoille parempaa palkkaa! Ai miksikö?

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijatyö vaati laajaa osaamista, ratkaisukykyä, joustavuutta ja vastuunkantoa. Olalle taputtajia riittää, mutta näkyykö arvostus palkassa? Parempi palkka! -kampanja 28.11. alkaen.

Korkeakoulutetut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat syvässä palkkakuopassa

Tuoreet tilastotiedot paljastavat taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkatason jääneen jälkeen muihin aloihin verrattuna. Esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaanipalkka on 30 % alempi. Myös taide- ja kulttuurialan sisäisten sektorien väliset palkkaerot ovat suuria.