Jäsenistössämme yhdistyvät tieto, tunne
ja taito.

Viisi pisaraa

Edustamme laajaa taide- ja kulttuurikentän asiantuntijajoukkoa

TAKUn jäsenet työskentelevät asiantuntijatehtävissä taiteen, kulttuurin ja tapahtumien parissa. Joukossamme on hallinto-, suunnittelu-, tuotanto-, opetus-, tutkimus- ja kehitystehtävissä toimivia erityisosaajia sekä luovien alojen ammattilaisia ja esihenkilöitä.

Osa meistä työskentelee yksityissektorilla (tapahtumatuotanto, festivaaliorganisaatiot, järjestöala), osa julkisella sektorilla (valtion virastot, kunnallishallinto, korkeakoulut), mutta itsenäisenä ammatinharjoittajana, itsensätyöllistäjänä tai yrittäjänä toimiminen on sekin yleistä.

Yleisimpiä tutkintoja ovat humanistisen alan sekä taidealan yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot. Tärkein peruste yhteenkuuluvuudellemme on ennen kaikkea tietty ammatti-identiteetti – ja halu olla rakentamassa tulevaisuuden työelämää.

Yhteisömme laaja-alaisuus takaa TAKUlle vahvan taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työelämän tuntemuksen sekä kasvattaa järjestömme edustavuutta ja yhteiskunnallista painoarvoa. Samalla se on etu suoraan jäsenillemme: joukostamme löytyy loistavia yhteistyökumppaneita ja verkostoja!

Vahvaa erityisosaamista ja monialaista ymmärrystä

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työssä tarvitaan vahvaa kokonaisuuksien hallintaa, yleissivistystä sekä eri aloja yhdistävää ymmärrystä. Tehtävät edellyttävät aktiivista toimintaympäristön muutoksen, ajankohtaisten tapahtumien ja lainsäädännön seuraamista, jatkuvaa itsensä kehittämistä ja yhteistyötaitoja.

Alan osaajia yhdistävät organisointikyky, projektinhallinta, oma-aloitteisuus sekä viestintä- ja johtamistaidot. Erityisosaamista edellyttävä työ vaatii tekijältään myös idearikkautta, luovuutta ja hyvää kielitaitoa.

Yleisimmät tutkinnot

 • Filosofian maisteri ja tohtori, FM ja FT
 • Taiteen maisteri, TaM
 • Kuvataiteen maisteri, KuM
 • Kulttuurituottaja AMK
 • Kuvataiteilija AMK
 • Medianomi AMK
 • Artenomi/ muotoilija AMK

Tyypillisimmät työtehtävät

 • Kulttuuri-, tapahtuma- ja taidealojen asiantuntijatehtävät
 • Hallinto- ja esihenkilö- ja johtotehtävät
 • Kehittämis-, opetus- ja tutkimustehtävät
 • Kulttuuripalvelujen ja tapahtumien tuotanto- ja viestintätehtävät
 • Suunnittelu-, koordinointi- ja projektityö
 • Monialaiset kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut
 • Jäsenryhmiä ovat mm. kulttuurituottajat, managerit, agentit, taiteen perusopetuksen opettajat, kuntien kulttuurijohtajat sekä toiminnanjohtajat.

Työnantajia

 • Kuntasektori
 • Valtiosektori
 • Yksityinen sektori: yritykset, asiantuntija-, festivaali- ja tapahtumaorganisaatiot, säätiöt sekä järjestöt
 • Yrittäjyys, itsensätyöllistäminen

Voit olla TAKUn jäsen kaikissa työelämäsi vaiheissa, liittyä voit jo opiskeluaikana!

Uratarinat

Tutustu jäsentemme tarinoihin! Inspiroidutaan toisistamme ja tullaan tutuiksi!

Aluetoiminta

Tervetuloa mukaan alueelliseen toimintaamme!