Ketterää toimintaa ruohonjuuresta kattotasolle.

Viisi pisaraa

Järjestörakenne

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry on Akavan Erityisalojen ja Akavan jäsenjärjestö.

TAKUn vuosikokous

TAKUn ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyksen sääntömääräinen kokous, joka on kaikille jäsenille avoin. Kokoukset pidetään keväällä (toimintakertomus, tilinpäätös) ja syksyllä (toimintasuunnitelma, talousarvio, äänestys hallituksen vapaiden paikkojen osalta). Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse ja kokouksesta tiedotetaan myös jäsenkirjeessä sekä TAKUn verkkosivuilla.

TAKUn hallitus

Jäsenet valitsevat syksyn vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä sekä opiskelijaedustaja. Ihanteellista on, että hallituksen kokoonpano edustaa mahdollisimman laajasti TAKUn jäsenkuntaa. Katso hallituksen esittely.

TAKUn toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Oheisista liitteistä pääset tutustumaan TAKUn toimintaan ja kuluvan vuoden suunnitelmiin:

Työjaosto ja muut luottamustoimet

TAKUn työjaosto (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja) valmistelee esitettäviä asioita hallituksen kokouksiin. Hallitus voi asettaa muita toimikuntia tai työryhmiä (esim. edunvalvonta-, viestintä-, jäsenpalvelu- ja opiskelijatyöryhmät).

TAKUn edustus AE:n toimi- ja neuvottelukunnissa 2021-22

Työmarkkinaedunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä vastaavat omilla sektoreillaan toimivat Akavan Erityisalojen toimi- ja neuvottelukunnat, joissa TAKUlla on vahva edustus.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta:

Merja Isotalo, varajäsenenä Marja Kolu
Outi Järvinen, varajäsenenä Elina Julin

Kunnan neuvottelukunta:

Henna Karhapää, varajäsenenä Gurmann Saini
Jorma Rihto, varajäsenenä Antti Kauppinen

Yksityissektorin neuvottelukunta:

Piia Lääveri, varajäsenenä Chia Koskinen
Mirja-Riitta Sjöholm, varajäsenenä Rosa Frauenknecht

Valtion neuvottelukunta:

Helen Metsä, varajäsenenä Salla Mistola

Korkeakoulutoimikunta:

Rosa Frauenknecht
Kersti Tainio

Toimi- ja neuvottelukuntien kokoonpanot löydät kokonaisuudessaan Akavan Erityisalojen sivuilta.

 

TAKUn järjestörakenne