Ketterää toimintaa ruohonjuuresta kattotasolle.

Viisi pisaraa

Järjestörakenne

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö ja sitä kautta kuulumme myös Akava-yhteisöön.

TAKUn vuosikokous

TAKUn ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhdistyksen sääntömääräinen kokous, joka on kaikille jäsenille avoin. Kokoukset pidetään keväällä (toimintakertomus, tilinpäätös) ja syksyllä (toimintasuunnitelma, talousarvio, äänestys hallituksen vapaiden paikkojen osalta). Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse ja kokouksesta tiedotetaan myös jäsenkirjeessä sekä TAKUn verkkosivuilla.

TAKUn hallitus

Jäsenet valitsevat syksyn vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä sekä opiskelijaedustaja. Ihanteellista on, että hallituksen kokoonpano edustaa mahdollisimman laajasti TAKUn jäsenkuntaa. Katso hallituksen esittely.

Strategia

TAKU on taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden valpas työelämän edunvalvoja ja kehittäjä sekä elävä yhteisö.

Päämäärämme on, että TAKUlaiset ovat arvostettuja asiantuntijoita ja heidän oikeutensa työelämässä ovat kunnossa työnteon muodosta riippumatta. Tavoitteena on, että järjestömme on edustamansa alan työelämän tunnettu asiantuntija – ja että yhteisömme on vahva sekä kasvava. TAKUn arvot ovat valppaus, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus.

TAKUn strategia. Arvot, tehtävä ja päämäärä.

TAKUn toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Oheisista liitteistä pääset tutustumaan TAKUn toimintaan ja kuluvan vuoden suunnitelmiin:

Työjaosto ja muut luottamustoimet

TAKUn työjaosto (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja) valmistelee esitettäviä asioita hallituksen kokouksiin. Hallitus voi asettaa muita toimikuntia tai työryhmiä (esim. edunvalvonta-, viestintä-, jäsenpalvelu- ja opiskelijatyöryhmät).

TAKUn edustus AE:n toimi- ja neuvottelukunnissa 2023-24

Työmarkkinaedunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä vastaavat omilla sektoreillaan toimivat Akavan Erityisalojen toimi- ja neuvottelukunnat, joissa TAKUlla on vahva edustus.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta:

Merja Isotalo ja Outi Järvinen-Overton, varajäsenenä Marja Kolu

Kunnan neuvottelukunta:

Antti Kauppinen, varajäseninä Henna Karhapää ja Jorma Rihto

Yksityissektorin neuvottelukunta:

Chia Koskinen, varajäseninä Mikael Kinanen ja Viivi Koljonen

Valtion neuvottelukunta:

Arja Laitinen, varajäsenenä Helen Metsä

Korkeakoulutoimikunta:

Malla Alatalo, varajäsenenä Kersti Tainio

Toimi- ja neuvottelukuntien kokoonpanot löydät kokonaisuudessaan Akavan Erityisalojen sivuilta.

 

TAKUn järjestörakenne