Selkeitä tavoitteita ajaen ja periksi antamatta.

Neljä pisaraa

Hallituskauden 2023 - 2027 tavoitteemme on julkaistu

Taide- ja kulttuurialalla tarvitaan nyt tukea koronakriisin jälkeiseen jälleenrakentamiseen, mutta katse on suunnattava myös kauemmas tulevaisuuteen. Tulevalla hallituskaudella keskeisiä tavoitteitamme ovat työelämän reilujen rakenteiden ja työhyvinvoinnin edistäminen, jatkuvan oppimisen mahdollistaminen sekä taide- ja kulttuurialan yliopistokoulutuksen rahoituksen varmistaminen.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiimme >>

TAKUn yleisenä kärkenä taide- ja kulttuurialan työelämän kehittäminen ja edellytyksistä huolehtiminen

TAKU on virkeä edunvalvoja. Seuraamme taide- ja kulttuurialan asemaa muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ja kuuntelemme viestejä alan ammattilaisten arjesta. Reagoimme ajankohtaisiin työelämän kysymyksiin nopeasti, mutta huolehdimme myös pidemmän aikavälin tavoitteista.

Päämäärämme on, että TAKUlaiset ovat työelämässä arvostettuja asiantuntijoita ja heidän oikeutensa työelämässä ovat kunnossa työnteon muodosta riippumatta.

Teemme työtä sen eteen, että taide- ja kulttuurialan palkkaus vastaisi työn vaatimaa erityisosaamista.

Edistämme reiluja työsuhteita ja palkkausta tarjoamalla TAKUn palkka- ja työehtosuositukset alan yleiseen käyttöön. Jäsentemme käytössä on lisäksi henkilökohtainen työsuhdeneuvonta.

Valvomme jäsentemme etua tässä ja nyt, mutta huolehdimme myös huomisesta.

Edistämme parempaa työelämää sekä taide- ja kulttuurialan arvostusta

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on taide- ja kulttuurialan yhteiskunnallisen arvostuksen nostaminen sekä alan asiantuntijoiden monipuolisen osaamisen esiin tuominen. Edistämme tulevaisuutta, jossa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden laaja-alainen osaaminen tunnistettaisiin paremmin ja sitä osattaisiin hyödyntää myös muilla sektoreilla.

TAKU pyrkii myös osaltaan vaikuttamaan taide- ja kulttuurialan rahoituksen takaamiseen ja turvaamaan alan työpaikat sekä kehittymismahdollisuudet.

Valppaus, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovat arvot, joita noudatamme kaikessa toiminnassamme.

TAKU korostaa hallitusohjelmatavoitteissaan taide- ja kulttuurialan potentiaalin hyödyntämistä 

Taide- ja kulttuurialalla tarvitaan tukea koronakriisin jälkeiseen jälleenrakentamiseen, mutta katse on suunnattava myös kauemmas tulevaisuuteen. Keskeisiä tavoitteita ovat työelämän rakenteiden reiluus sekä työhyvinvoinnin ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen.

Taide- ja kulttuurialan arvostus nostettava kohdalleen

Taiteen ja kulttuuriin sosiaaliset, yhteiskunnalliset sekä taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Ala on nähtävä osana laajentuvaa palvelusektoria ja elinkeinotoimintaa.

Asiantuntija, maksetaanhan sinulle vähintään TAKUn suositusten mukaista palkkaa?

Olemme koonneet taide- ja kulttuurialan käyttöön palkkasuositukset sekä kulttuurituottajan (AMK) että historian, kirjallisuuden ja taideaineiden FM-tutkinnon suorittaneille.