Selkeitä tavoitteita ajaen ja periksi antamatta.

Neljä pisaraa

Hallituskauden 2023 - 2027 tavoitteet

Taide- ja kulttuurialalla tarvitaan nyt tukea koronakriisin jälkeiseen jälleenrakentamiseen, mutta katse on suunnattava myös kauemmas tulevaisuuteen. Keskeisiä tavoitteitamme ovat työelämän reilujen rakenteiden sekä työhyvinvoinnin edistäminen ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen.

Jopa 130 000 henkilöä työllistävän ja voimakkaasti kasvusuuntaisen alan toimintaedellytyksistä huolehtimisella on suuri merkitys koko yhteiskunnan elinvoimalle.

TAKUn tuoreimmat kannanotot >>

TAKUn kärkenä taide- ja kulttuurialan työelämän kehittäminen ja edellytyksistä huolehtiminen

Päämäärämme on, että taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden oikeudet ja asema yhteiskunnassa ovat kunnossa työnteon muodosta riippumatta.

  • Työttömyys- ja sosiaaliturvan on huomioitava oikeudenmukaisesti eri työnteon muodot. Erityistä huomiota vaatii itsensätyöllistäjien ja monityöläisten heikko asema.
  • Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkauksen on vastattava työn vaatimaa koulutustasoa, vastuita ja erityisosaamista.
  • Palkka-avoimuuden edistämistä on jatkettava.
  • Työelämän inhimillistämistä on edistettävä. Työturvallisuuslaissa on huomioitava psykososiaalinen kuormitus ja mielenterveys entistä paremmalla tavalla.

Valvomme jäsentemme etua tässä ja nyt, mutta huolehdimme myös huomisesta.

Edistämme reiluja työsuhteita ja palkkausta tarjoamalla TAKUn palkka- ja työehtosuositukset alan yleiseen käyttöön. Jäsentemme käytössä on lisäksi henkilökohtainen työsuhdeneuvonta.

Seuraamme taide- ja kulttuurialan asemaa muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ja kuuntelemme viestejä alan ammattilaisten arjesta. Reagoimme ajankohtaisiin työelämän kysymyksiin nopeasti, mutta huolehdimme myös pidemmän aikavälin tavoitteista.

Edistämme parempaa työelämää sekä taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden arvostusta

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden arvostuksen nostaminen. Edistämme tulevaisuutta, jossa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden laaja-alainen osaaminen tunnistetaan paremmin ja sitä osataan hyödyntää myös muilla sektoreilla.

TAKU pyrkii myös osaltaan vaikuttamaan taide- ja kulttuurialan rahoituksen takaamiseen ja siten turvaamaan alan työpaikkoja sekä kehittymismahdollisuuksia.

Valppaus, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovat arvot, joita noudatamme kaikessa toiminnassamme.

Tutustu taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkakampanjaan >>

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiimme 2023-2027 >>

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoille parempaa palkkaa! Ai miksikö?

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijatyö vaati laajaa osaamista, ratkaisukykyä, joustavuutta ja vastuunkantoa. Olalle taputtajia riittää, mutta näkyykö arvostus palkassa? Parempi palkka! -kampanja 28.11. alkaen.

Korkeakoulutetut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat syvässä palkkakuopassa

Tuoreet tilastotiedot paljastavat taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkatason jääneen jälkeen muihin aloihin verrattuna. Esimerkiksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaanipalkka on 30 % alempi. Myös taide- ja kulttuurialan sisäisten sektorien väliset palkkaerot ovat suuria.

TAKU: Hallitusohjelma on taide- ja kulttuurialan kannalta ristiriitainen

Hallituskaudella 2023–27 luvassa on sekä kaivattuja edistysaskeleita että erityisesti taide- ja kulttuurialaan kipeästi osuvia veronkorotuksia. Yhdistelmävakuutus etenee, mutta samaan aikaan työntekijän oikeuksiin ehdotetaan heikennyksiä.

TAKU korostaa hallitusohjelmatavoitteissaan taide- ja kulttuurialan potentiaalin hyödyntämistä 

Taide- ja kulttuurialalla tarvitaan tukea koronakriisin jälkeiseen jälleenrakentamiseen, mutta katse on suunnattava myös kauemmas tulevaisuuteen. Keskeisiä tavoitteita ovat työelämän rakenteiden reiluus sekä työhyvinvoinnin ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen.

Asiantuntija, maksetaanhan sinulle vähintään TAKUn suositusten mukaista palkkaa?

Olemme koonneet taide- ja kulttuurialan käyttöön palkkasuositukset sekä kulttuurituottajan (AMK) että historian, kirjallisuuden ja taideaineiden FM-tutkinnon suorittaneille.