TAKU on muotoutunut työelämän mukana.

Neljä pisaraa

Tarinamme

Järjestömme on perustettu vuonna 1975 Suomen kulttuurisihteerit ry nimisenä, mutta nopean jäsenmäärän kasvun ja jäsenpohjan laajenemisen myötä nimi muutettiin vuonna 1990 Taide- ja kulttuurihallinnon ammattijärjestöksi.

TAKU ja Akavan Erityisalat

Vuonna 1991 TAKU ry liittyi Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK:n jäsenjärjestöksi ja samalla myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassaan (Erko).

Alan työsuhteiden ja -tehtävien moninaistuminen 90-luvun alussa aiheutti tarpeen vastata muuttuneeseen kysyntään. Samaan aikaan taide- ja kulttuurialan järjestäytyneiden joukko kasvoi voimakkaasti; ammattijärjestömme jäseneksi pääsyä yksinkertaistettiin ja yhä useammat suorittavankin tason ammattilaiset halusivat TAKU ry:n jäsenyyden. Säännöt ja nimi muutettiin vastaamaan tosiasiallista tilannetta, kulttuurihallinto korvattiin kulttuurialalla ja niin nykymuotoinen Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry oli syntynyt.