Vastuullisuus näkyy toimintamme kaikilla tasoilla.

Viisi pisaraa

Vastuullisuus on osa TAKUn strategiaa

Vastuullisuus on keskeinen osa TAKUn strategiaa ja se näkyy toimintamme kaikilla tasoilla.

Vastuullisuuttamme on, että huolehdimme järjestömme tarkoituksen ja päämäärien tavoittelemisesta sekä hallinnoinnista kestävin toimintatavoin. Mittaamme säännöllisesti TAKUn vaikuttavuuden ja vastuullisuuden toteutumista toimintamme keskeisimmillä osa-alueilla ja kehitämme toimintaamme ketterästi.

Järjestömme toimintaa ohjaavat arvot ovat valppaus, yhdenvertaisuus ja vastuullisuus. Vastuullisuutemme kulmakivet ovat:

 • Sosiaalinen vastuu
 • Yhteiskunnallinen vastuu
 • Ympäristövastuu
 • Taloudellinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Suhde jäseniin, yhteistyöverkostoon ja henkilöstöön

TAKU on vastuussa jäsenilleen –

 • Toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta
 • Toiminnan vaikuttavuudesta
 • Yhdenvertaisesta kohtelusta

Pyydämme säännöllisesti palautetta omista tapahtumistamme sekä järjestämistämme tilaisuuksista. Laaja jäsenkysely toteutetaan joka kolmas vuosi. Tapahtumissamme noudatamme Turvallisen tilan -periaatetta.

TAKUn toiminta on läpinäkyvää ja avointa –

 • Toimintasuunnitelma sekä vuosikertomus ovat julkisia.
 • Sääntömääräiset kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille (kevät, syksy).
 • Ehdokkaaksi TAKUn hallitukseen voi asettua kuka tahansa jäsenistä.
 • Hallituksen jäsenet valitaan äänestyksellä.
 • Toimimme yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslainsäädännön sekä hallituksemme päätösten pohjalta.

Töihin on aina mukava tulla –

 • Työskentelemme hyvinvoivan sekä työpaikastaan ylpeän henkilöstön voimin.
 • Laaja työterveyshuolto, joustava työaika, mahdollisuus hybridityöhön sekä oman osaamisen kehittämiseen ovat (työ)hyvinvoinnin perustaa. 
 • Mahdollisuus käyttää kaksi tuntia työaikaa viikossa liikuntaan kannustaa virkistymään. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma (DEI) toimii TAKUn sosiaalisen vastuullisuuden sekä saavutettavuuden kehyksenä.

Yhteiskuntavastuu

Missio, strategia ja vaikuttavuus

TAKU on taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden työelämän edunvalvoja. Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden osaaminen tunnistetaan, sitä arvostetaan ja heidän oikeutensa työelämässä ovat kunnossa työnteon muodosta riippumatta. (ks. Edunvalvonnan kärjet)

TAKUn tapa vaikuttaa –

 • Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun rakentavasti.
 • Otamme kantaa valppaasti ja perustellusti.
 • Teemme tavoitteitamme edistäviä aloitteita.
 • Jaamme hyvät käytännöt kaikkien saataville oppaiden ja suositusten kautta.
 • Toimimme aktiivisesti yhteistyö- ja sidosryhmäverkostoissa sekä hanketyöryhmissä.

TAKU on luotettava yhteistyökumppani, joka verkostoituu ennakkoluulottomasti ja pyrkii kohtamaan erilaiset toimijat avoimesti.

Ympäristövastuu

Toimintatavat ja luonnonvarojen käyttö

Ympäristöarvoilla on tärkeä asema organisaatiossamme ja tavoitteenamme on hiilineutraalius. Olemme saaneet WWF:ltä Green Office -sertifikaatin. Kokoukset ja koulutukset pidämme usein virtuaalisina, jotta säästämme liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Kierrätämme, säästämme materiaaleissa sekä energiankäytössä ja seuraamme toimintamme hiilijalanjälkeä. Vegaanista ruokaa olemme suosineet jo lähes 10 vuoden ajan kaikissa tapahtumissamme.

Taloudellinen vastuu

Talouden tasapaino ja järjestön tarkoituksenmukainen varojen käyttö

TAKU on luotettava järjestötoimija, kumppani sekä työnantaja, jonka talous on tasapainossa.

Jäsenmaksutuotoilla tuotamme  jäsenistöllemme lisäarvoa paitsi edunvalvontatyön myös lukuisten palveluiden, koulutusten ja ammattilaistapahtumien myötä. Jäsenpalvelut ovat jäsenille maksuttomia.

TAKUssa ylintä taloudellista valtaa käyttävät yhdistyksen jäsenet. Sekä edellisen vuoden tilinpäätös että seuraavan vuoden talousarvio hyväksytään kaikille jäsenille avoimissa yhdistyskokouksissa.

Jäsenmaksumallin taustaa

TAKUn jäsenmaksu on palkansaajajäsenille prosentuaalinen. Päätöksen taustalla on TAKUlle tärkeä solidaarisuus. Tämä tarkoittaa, että jokainen jäsen maksaa jäsenmaksua suhteessa saman verran tuloihinsa nähden. Jäsenmaksun suuruus elää myös vaihtuvien tulojen ja elämäntilanteiden mukana.