Yksilön tasolta yhteiskunnalliselle tasolle.

Viisi pisaraa

Valvomme jäsenten etua monella rintamalla

TAKUn tavoite on kehittää taide- ja kulttuurialan työelämää ja turvata työskentelyn edellytyksiä. Edunvalvontatyömme on valpasta, avointa ja jäsenlähtöistä – ja teemme sitä monella yhteiskunnan tasolla.

Valvomme jäsentemme etuja välittämällä tietoa alan erityiskysymyksistä lainsäätäjille, keskusjärjestölle (Akava/ Akavan Erityisalat) ja kulttuurialan toimijoille sekä osallistumalla kehityshankkeisiin ja verkostotyöhön. Seuraamme valppaasti työelämän muutoksia ja otamme aktiivisesti osaa julkiseen keskusteluun.

TAKUn edunvalvonnan tasot ovat yksilöedunvalvonta, ammatillinen edunvalvonta, kollektiivinen edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Yksilöedunvalvonta

Tarjoamme apua ja neuvontaa erilaisissa työelämän tilanteissa ja taitekohdissa. Meiltä voit kysyä neuvoa esimerkiksi työsopimuksen tekoon, irtisanomistilanteisiin sekä vuosiloma- ja työaikakysymyksiin.

Olemme tukenasi myös ongelmatilanteissa. Apunasi ovat tarvittaessa liittomme juristit ja muut asiantuntijat.

Lisäksi käytössäsi on TAKUn palkka- ja työehtosuositukset ja oppaat reilujen työehtojen sopimiseksi.

Ammatillinen edunvalvonta

Pyrimme takaamaan jäsenillemme oikeudenmukaisen palkkatason sekä reilut työehdot.

Edistämme taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden yhteiskunnallista arvostusta ja teemme heidän monipuolista osaamistaan tunnetuksi. Osallistumme myös alan koulutuksen kehittämiseen.

Kollektiivinen edunvalvonta

TAKUn jäsenenä olet akavalaisen työmarkkinaedunvalvonnan piirissä. Neuvottelemme työelämään liittyvistä asioista Akavan Erityisalojen, Akavan ja sen neuvottelujärjestöjen kautta.

JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) tekee edunvalvontatyötä julkisella sektorilla eli valtio-, kunta- ja korkeakoulusektorilla sekä seurakunnissa.

YTN (Ylemmät Toimihenkilöt) on puolestaan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa neuvottelu- ja sopimustoiminnasta mm. teollisuudessa, liike- ja palvelualoilla sekä järjestösektorilla.

Kollektiivisen edunvalvonnan muotoja ovat esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimukset, paikalliset sopimukset sekä yhteiset toimintamallit että käytännöt. Myös ammattiin ja työelämään liittyvään lainsäädäntöön sekä sosiaali-, terveys-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen on kollektiivista edunvalvontaa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tavoitteemme on kasvattaa taide- ja kulttuurialan yhteiskunnallista arvostusta laaja-alaista sidosryhmätyötä ja yhteistyötä tehden. Toimimme aloitteentekijänä ja otamme aktiivisesti osaa julkiseen keskusteluun.

TAKU pyrkii takaamaan jäsenilleen oikeudenmukaisen palkkatason, reilut työehdot ja parantamaan työllistymismahdollisuuksia. Tavoitteemme on varmistaa työntekijän oikeuksien toteutumisen työnteon muodosta riippumatta. TAKU työskentelee myös kulttuurialan rahoituksen turvaamiseksi.