Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoille parempaa palkkaa! Ai miksikö?

Mitä kaikkea hyvää kulttuurialan asiantuntijaosaaminen tuottaa? Millaista osaamista ja vastuunkantoa työ vaatii? Kulttuurin taustatyön tekijät saavat kyllä epäsuoria kehuja juhlapuheissa, mutta näkyykö arvostus palkassa?

Merkittävien taloudellisten ja alueellisten vetovoimavaikutusten lisäksi kulttuuri tuottaa osallisuutta sekä hyvinvointia ja kasvattaa yhteiskunnallista resilienssiä. Yhtälailla kulttuuri tuottaa iloa, merkityksellisyyttä ja ajattelemisen aiheita.

Tämä kaikki ei tapahdu kuitenkaan ilman taustalla tarvittavaa asiantuntijatyötä. Kulttuurisisällöt eivät ilmesty yleisön saataville itsestään.

Kulttuuriala on laaja verkosto. Taiteilija, muusikko tai kirjailija tarvitsee rinnalleen monta ammattilaista, jotta kulttuurisisällöt saavuttavat yleisönsä ja taika toteutuu.

Korkeakoulutetun taide- ja kulttuurialan asiantuntijan työ vaatii laajaa osaamista, ongelmanratkaisukykyä, joustavuutta ja vastuunkantokykyä.

Tiesitkö, että –

Taide- ja kulttuurialan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden mediaanikuukausipalkka jää 30 % alle muiden alojen palkkatason.

Taide- ja kulttuurialalla kokoaikaista työtä tekevien asiantuntijoiden mediaanikuukausipalkka on 3075 euroa. Tämä ei yllä edes suomalaiseen kaikkien palkansaajien mediaaniin, joka on 3411 euroa.

57 % taide- ja kulttuurialan korkeakoulutetuista asiantuntijoista sanoo, ettei palkkataso vastaa työn vaativuutta.

(Tiedote 28.11.2023)

Parempi palkka!

Parempi palkka! -kampanja tuo esiin taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alaa pyörittävän asiantuntijatyön palkkatason epäkohdat.

Näitä asiantuntijoita sekä esihenkilöitä edustavan Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn jäsenten yleisimpiä tutkintoja ovat humanistisen alan sekä taidealan yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot. Suurin osa heistä työskentelee yksityisellä sektorilla.

Olalle taputtajia riittää, mutta miten on palkan laita? Klikkaa kuvaa ja katso animaatio:

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry edustaa taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijoita ja esihenkilöitä. TAKUn jäsenmäärä on noin 3500 henkilöä ja se kuuluu Akavan Erityisaloihin sekä Akavaan.

Parempi palkka! -kampanjan data on tuotettu vertaamalla Taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkakyselyn tuloksia (TAKU 2022, n = 752, vastausprosentti 23 %) Tilastokeskuksen palkkarakennedataan (tilastovuosi 2022, julkaistu 22.11.2023) .