Kulttuurialan edun ajaminen on kaikkien alalla työskentelevien asia

Taide- ja kulttuuriala on tehnyt mittaluokkaansa tunnetuksi ja näyttänyt myös yhteistä voimaansa vaalikeväänä. Yksi mahdollisuus yhä suuremman vaikuttavuuden saavuttamiseen on alan järjestäytymisasteen kasvattaminen. Ammattijärjestöön liittyminen on kannanotto reilumman työelämän puolesta – ja jokainen jäsen lisää yhteisen äänemme kuuluvuutta.

Kulttuurialan järjestöt ovat löytäneet kiitettävän vahvan yhteisen äänen eduskuntavaalikeväänä. Alan edunvalvojat näyttävät olevan yksimielisiä tulevan hallituskauden kriittisimmistä kysymyksistä, joilla pyritään vaikuttamaan alan elinvoimaan sekä alalla työskentelevien asemaan yhteiskunnassa sekä työmarkkinoilla.  

Kulttuurialalla työskentelee Tilastokeskuksen mukaan noin 130 000 henkilöä – ja jos mukaan lasketaan Tilastokeskuksen laskentavan ulkopuolelle jäävä tapahtuma-alan henkilömäärä, luku on tätäkin suurempi. Alan viiden ammattijärjestön yhteenlaskettu jäsenmäärä kuitenkin kertoo, että vain noin 11 % kulttuurialan työllisistä on järjestäytynyt. Järjestäytymisasteen kasvattaminen onkin keskeinen kysymys kulttuurialan vaikuttamistyön kannalta.  

Jos haluat olla mukana parantamassa taide- ja kulttuurialan työelämää, liity mukaan: mitä enemmän meitä on, sitä paremmin saamme äänemme kuuluviin. Ammattijärjestöjen vaikuttavuus perustuu paitsi toimialan suuruuteen – myös joukkovoimaan.

Vain ammattijärjestöt vaikuttavat jokaista koskeviin työelämäkysymyksiin

Tulevalla hallituskaudella TAKU osaltaan huolehtii mm. taide- ja kulttuurialan osallisuudesta elinkeinopoliittisessa keskustelussa, laajasti työllistävää ja kasvusuuntaista alaa ei saa enää ohittaa. Puolustamme myös reiluja työelämän rakenteita, kuten työttömyys- ja sosiaaliturvan päivittämistä siten, että turva koskisi oikeudenmukaisesti kaikkia työnteon muotoja.

Vain ammattijärjestöt vaikuttavat jokaista alalla työskentelevää koskeviin työelämäkysymyksiin. Kannattaa liittyä järjestöön, joka tuntee juuri sinun alasi työelämäkysymykset parhaiten. Mikä parasta, tästä teosta hyödyt myös itse: samalla, kun vahvistat oman alasi edunvalvontaa, saat henkilökohtaista tukea, palveluita, etuja ja turvaa työelämän käänteissä.

Tiesitkö, että esimerkiksi oikeus lomarahaan on ammattijärjestöjen aikaansaannosta? Asioihin on vaikutettava valppaasti silloin, kun on sen hetki.

Moni asia työelämässä on muutoksessa juuri nyt. TAKUn tehtävä on varmistaa, että muutoksen suunta on taide- ja kulttuurialan asiantuntijatyötä tekeville myönteinen. TAKU on alan asiantuntijoiden äänitorvi, mutta myös turva työn arjessa.

Oletko mukana rakentamassa parempaa taide- ja kulttuurialan työelämää?

TAKUn tavoite on, että taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden työtä arvostetaan ja heidän työssäoloehtonsa ovat kunnossa työnteonmuodosta riippumatta. Vain toimivat rakenteet takaavat reilun ja inhimillisen työelämän.

Jos olet samaa mieltä ja työskentelet taide- ja kulttuurialalla tuotanto-, hallinto-, kehittämis- tai suunnittelutehtävissä tai olet visuaalisten taiteiden ammattilainen, me olemme sinun järjestösi ja olet tervetullut mukaan! Jokainen meistä voi olla mukana rakentamassa parempaa työelämää ja vaikuttaa – muutoksessa tarvitaan meitä kaikkia, kukaan meistä ei muuta maailmaa yksin.  

Nea Leo
toiminnanjohtaja
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry on taide- ja kulttuurialalla työskentelevien sekä alalle opiskelevien ammattijärjestö. TAKU ry on osa Akavaa ja Akavan Erityisaloja. TAKU ry edustaa noin 3500 jäsentä.