Kasvusuuntaisen alan toimintaedellytyksistä on huolehdittava.

Neljä pisaraa

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027


Taide- ja kulttuurialalla tarvitaan nyt tukea koronakriisin jälkeiseen jälleenrakentamiseen, mutta katse on suunnattava myös kauemmas tulevaisuuteen.

Jopa 120 000–130 000 henkilöä työllistävän ja voimakkaasti kasvusuuntaisen alan toimintaedellytyksistä huolehtimisella on suuri merkitys koko yhteiskunnan elinvoimalle.

Tulevalla hallituskaudella keskeisiä tavoitteitamme ovat työelämän reilujen rakenteiden ja työhyvinvoinnin edistäminen, jatkuvan oppimisen mahdollistaminen sekä taide- ja kulttuurialan yliopistokoulutuksen rahoituksen varmistaminen. 

Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023.

Tavoitteemme hallituskaudelle 2023–2027

1) Reilut työelämän rakenteet mahdollistavat kestävän ja inhimillisen työelämän.

  • Työttömyys- ja sosiaaliturvan on huomioitava oikeudenmukaisesti eri työnteon muodot.
  • Palkka-avoimuuden edistämistä on jatkettava.
  • Työturvallisuuslaissa on huomioitava psykososiaalinen kuormitus ja mielenterveys.

2) Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-ala on kasvuala, johon kannattaa investoida. 

  • Valtion taide- ja kulttuuribudjetti on nostettava vähintään prosenttiin.
  • Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan erityispiirteet huomioivia tukimekanismeja on kehitettävä alan kasvun tueksi.
  • Taide- ja kulttuuritapahtumien lipunmyyntiä on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tuettava arvonlisäveron alennuksella.

3) Menestyvä yhteiskunta tarvitsee taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettuja osaajia.

  • Taide- ja kulttuurialojen korkeakoulutus on turvattava vakaalla rahoituksella.
  • Opintojen tukipalveluihin on panostettava.
  • Työelämässä olevien osaamisen päivittämistä on tuettava lakimuutoksin.

Tarkemman avauksen tavoitteistamme sekä ehdottamistamme keinoista löydät TAKUn hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027 pdf -vihkosta >>

Oletko ehdokkaana eduskuntavaaleissa?

Voit vapaasti lainata TAKUn tavoitteidenasettelua. Kiitos sinulle, jos pidät kulttuurin puolta!

Jos olet TAKUn jäsen, saat tammi-helmikuussa jäsenkirjeen myötä kyselyn, johon vastaamalla pääset mukaan ehdokkaiden esittelyyn verkkosivuillamme.

Materiaalia ehdokkaiden vapaaseen käyttöön

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet (pdf) >>

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet lyhyesti (one pager, pdf) >>

 

Avaamme tavoitteitamme artikkeleissa, joita julkaisemme verkkosivuillamme marraskuusta 2022 alkaen. Pysyt ajan tasalla, kun seuraat viestintäämme sosiaalisessa mediassa (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn).

Kiitos, jos autat yhteistä asiaamme tykkäämällä sekä jakamalla some-julkaisujamme!

Kulttuurialan kasvun tukeminen on kannattava investointi

Kuinka yhteiskunnalle luodaan kestävän kasvun perustaa? On ruokittava niitä tuottavuuden alueita, jotka tuottavat hyvää myös muille alueille. Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan perusrahoituksen kasvattaminen sekä koronan jälkeisen jälleenrakentamisen tukeminen on perusteltua paitsi talouden myös hyvinvoinnin mittareilla.

TAKU korostaa hallitusohjelmatavoitteissaan taide- ja kulttuurialan potentiaalin hyödyntämistä 

Taide- ja kulttuurialalla tarvitaan tukea koronakriisin jälkeiseen jälleenrakentamiseen, mutta katse on suunnattava myös kauemmas tulevaisuuteen. Keskeisiä tavoitteita ovat työelämän rakenteiden reiluus sekä työhyvinvoinnin ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen.

Taide- ja kulttuurialan arvostus nostettava kohdalleen

Taiteen ja kulttuuriin sosiaaliset, yhteiskunnalliset sekä taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Ala on nähtävä osana laajentuvaa palvelusektoria ja elinkeinotoimintaa.