Pienillä säästöillä mittava tuho: järjestöjen avustuksiin kaavaillaan kohtalokkaita leikkauksia

Hallitus kaavailee merkittäviä leikkauksia valtakunnallisten yleishyödyllisten järjestöjen valtionavustuksiin. Taide- ja kulttuurialalle koituvat seuraukset olisivat tuhoisia.

Valtion talousarvioesityksessä taiteen ja kulttuurin määrärahoihin ehdotetaan jo vuodelle 2024 hieman yli 8 miljoonan euron leikkauksia. Leikkauksesta noin puolet koostuu aiemmin alalle kompensoidusta rahapelituottojen laskusta ja puolet hallitusohjelmassa sovituista valtionavustusten leikkauksista.  
 
Suurin leikkausuhka kohdistuu tämänhetkisten tietojen mukaan valtakunnallisten järjestöjen valtionavustuksiin. Pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriön jakamia valtionavustuksia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan järjestöille aiotaan leikata vaalikauden aikana asteittain yhteensä 125 miljoonaa euroa.  
 
Valtionavustusten leikkaukset osuvat suoraan lukuisiin, tärkeää yleishyödyllistä työtä tekeviin järjestöihin. Valtionavustusta saavat järjestöt vastaavat tällä hetkellä monista sellaisista tehtävistä, jotka valtio on aikanaan siirtänyt omalta vastuultaan järjestöjen hoidettavaksi. Taide- ja kulttuurialalla leikkaukset uhkaavat muun muassa tiedotuskeskusten, valtakunnallisten järjestöjen sekä tiede- ja kulttuuri-instituuttien toimintaa.

Taide- ja kulttuurialalla valtakunnallisilla järjestöillä on ollut tärkeä rooli alan työelämän kehittämisessä. Jos kaavaillut useiden kymmenien prosenttien leikkaukset toteutuvat, tulee taide- ja kulttuurialan toimintakenttä muuttumaan lopullisesti. Uhkana on paitsi erilaisten alan tukipalvelujen ja -rakenteiden näivettyminen, myös poikkeuksellisen suuri irtisanomisten aalto, joka kohdistuisi ennen kaikkea TAKUn edustamiin taide- ja kulttuurialan asiantuntijoihin ja esihenkilöihin.

Taiken avustukset elintärkeitä yhteisöille

Määrärahojen pieneneminen näkyy myös Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) jakamien apurahojen ja avustusten määrässä. Valtion talousarvioesityksessä esitetään vuodelle 2024 Taiken jakamiin apurahoihin ja avustuksiin viiden prosentin eli noin 1,3 miljoonan euron leikkauksia.  

Leikkauksilta ovat turvassa erilaiset lakisääteiset tukimuodot, kuten taiteilija-apurahat ja taiteilijaeläkkeet sekä esittävän taiteen vapaan kentän kehittämiseen kohdennetut valtionavustukset. Näin ollen leikkausuhka koskee muun muassa yhteisöjen erityis- ja toiminta-avustuksia.  

Jaammekin muun muassa Suomen Taiteilijaseuran ilmaiseman huolen yhdistysten toiminta- ja erityisavustusten tulevasta tasosta. Taiken kautta tukea saavat yhteisöt ovat merkittävässä asemassa kehittämässä ja tukemassa eri taiteen alojen valtakunnallista saavutettavuutta, rakenteita ja tekijöiden yhteisöllisyyttä. Tämän lisäksi myös ne ovat omalta osaltaan merkittäviä taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden työllistäjiä. 

Pienet säästöt, suuret haitat

Valtion kokonaisbudjetissa kulttuurialaan kohdistuvien säästöjen merkitys on varsin pieni, mutta niiden merkitys alan kasvulle ja työllisyydelle on puolestaan valtava. 

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus tunnistaa 136 000 ihmistä työllistävän taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan merkityksen sekä kasvun mahdollisuudet. Kaavaillut leikkaukset ovat täysin ristiriidassa tämän kanssa: vain se mihin investoidaan, voi kasvaa.

Pitkään koronan takia epävarmuudessa elänyt ala joutuu jälleen taistelemaan asemastaan ja pelkäämään toimintaedellytystensä ja -mahdollisuuksiensa puolesta. Tämä on kohtuutonta.

 

Lisätietoja:
Nea Leo
toiminnanjohtaja
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
puh. 044 066 4800
nea.leo@taku.fi

TAKU on jo aiemmin ilmaissut huolensa hallitusohjelmassa kaavailtujen leikkausten vaikutuksesta alan työllisyyteen ja muistuttanut vuosia valtion vastuusta rahapelituottojen laskun aiheuttaman rahoitusvajeen paikkaamisessa.