Arpajaislain muutoksen aiheuttamat menetykset taiteen ja kulttuurin rahoituksessa korvattava valtion budjettivaroista

Arpajaislain uudistus etenee. Uudistusesitys on ollut lyhyellä lausuntokierroksella nyt alkuvuodesta 5.2.2021 saakka, ja liittomme Akavan Erityisalat jätti uudistusesityksestä yhteisömme yhteisen lausunnon.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry pitää arpajaislain uudistusesityksen tavoitetta eli pelihaittojen vähentämistä tärkeänä ja kannattaa uudistusta. Olemme kuitenkin aktiivisesti koko vireillä olleen lakiuudistuksen ajan muistuttaneet, että uudistus nostaa ratkaistavaksi toisen eettisesti ja taloudellisesti kestämättömän yhtälön.

Veikkauksen rahapelituotoilla on tuettu laajasti yleishyödyllistä taiteen, kulttuurin, tieteen, urheilun, liikuntakasvatuksen ja nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Taiteen ja kulttuurin osuus on ollut rahanjaossa suurin eli yli viidesosa koko pelituotoista.

Samaan aikaan, kun valtio on yhä enenevässä määrin siirtänyt omia tehtäviään kolmannen sektorin eli järjestöjen vastuulle, on niiden rahoituksesta tehty rahapelituottoihin sidottua riskirahoitusta. Uudistusten myötä tuo riskirahoitus vähenee, joten rahoitus on löydettävä muualta.

Lukuisten ihmisten työpaikat vaarassa

Muistutamme, että Veikkauksen rahapelituotoilla rahoitettavat yhdistykset ja kulttuurilaitokset ovat taide- ja kulttuurialan merkittäviä työllistäjiä. On selvää, että rahoituksen laskulla on suoria vaikutuksia alan työllisyyteen. Lisäksi rahoituksen väheneminen vaikuttaa myös taiteen ja tieteen apurahoihin. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen apurahoista ja avustuksista valtaosa eli 2/3 on pelituottoihin sidottua riskirahoitusta.

Toistamme jo yli kaksi vuotta sitten, uudistuksen valmistelun alkaessa esittämän vaatimuksemme: TAKU edellyttää, että valtio ottaa pelihaittojen vähentämiseen tähtäävien toimien yhteydessä takaisin vastuun sille kuuluvien tehtävien ja toimintojen rahoituksesta. Kyse on arvoista ja arvostuksesta. Jos pelitulojen menetyksiä ei nyt korvata budjettirahoituksella, uudistuksen yhteiskunnalliset hyödyt jäävät negatiivisiksi.

Arpajaislakihankkeessa valmisteltu ehdotus arpajaislain muuttamiseen tähtääväksi hallituksen esitykseksi lähetettiin lyhyelle lausuntokierrokselle 7.1.2021. Valmistelun tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kesällä 2021. Arpajaislain muutoksen arvioidaan tulevan voimaan aikaisintaan vuonna 2022.