Kaavaillut leikkaukset vievät pohjan hallitusohjelman lupauksilta 

Taide- ja kulttuurialan potentiaali on huomioitava myös budjettivalmistelussa. Hallitusohjelman kauniit sanat alan kasvumahdollisuuksista eivät lämmitä, jos budjettiratkaisut ja pikavauhdilla läpirunnottavat lakimuutokset johtavat päinvastaiseen.

Suunnitellut leikkaukset sekä työntekijän asemaa koskevat heikennykset syövät pohjaa pois paitsi talouskasvulta myös hyvinvoinnilta. Erityisenä huolenaiheenamme on sosiaali- ja työttömyysturvaa koskevat leikkaukset, kuten leikkaukset ansiosidonnaisen työttömyysturvan työllisyysehtoon sekä irtisanomisen helpottaminen. Tämä kaikki kohdistuu kipeästi määräaikaisissa työsuhteissa oleviin ja pätkätyötä tekeviin, mutta myös monityöläisiin, joita taide- ja kulttuurialalla on paljon. 

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijoita edustavan Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn näkökulmasta huolta aiheuttavat lisäksi erityisesti arvonlisäveroprosentin nostaminen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin määrärahojen junnaaminen samalla tasolla vuodesta toiseen. Määrärahojen kasvattamiseen on olemassa ilmiselvät perusteet, mutta edes indeksikorotuksista on ollut turha haaveilla. 

Nyt sekä useita leikkauksia että lakimuutoksia ollaan ajamassa lävitse pikavauhtia ilman kunnollista vaikuttavuusarviota. 

Pelkona irtisanomisten aalto 

Kulttuuritapahtuma- sekä elokuvalippujen ja kirjojen arvonlisäveroa on suunniteltu nostettavaksi 10 prosentista 14 prosenttiin. Tämä pakottaisi yrityksiä joko nostamaan kuluttajahintoja tai hakemaan säästöjä muualta. Kustannusten nousun takia hintoja on jo nyt jouduttu nostamaan samalla, kun inflaatio on syönyt kuluttajien ostovoimaa. Valmisteltu korotus asettaakin yritykset kestämättömään rakoon ja johtaa pahimmillaan irtisanomisten aaltoon. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa taiteen ja kulttuurin määrärahoiksi 556 miljoonaa eli 9,5 miljoonaa edellisvuotta vähemmän. Toistaiseksi on epäselvää, kohdistuisivatko määrärahojen leikkaukset valtionavustuksiin. Valtionavustusten leikkaaminen vaikuttaisi suoraan lukuisiin, tärkeää yleishyödyllistä työtä tekeviin järjestöihin. Järjestöt ovat taide- ja kulttuurialalla merkittäviä työllistäjiä, joten on selvää, että myös näillä leikkauksilla olisi suora vaikutus alan työllisyyteen. 

Valtion kokonaisbudjetissa kulttuurialaan kohdistuvien säästöjen merkitys jäisi varsin marginaaliseksi, haitat taas todennäköisesti suuriksi. Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-ala työllistää yli 136 000 henkilöä, ja tällä työvoimalla tuotetaan monin tavoin positiivista tulevaisuutta Suomelle.

Vain se mihin investoidaan, voi kasvaa. 

Lisätietoja:
Nea Leo
toiminnanjohtaja
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
puh. 044 066 4800
nea.leo@taku.fi