Tukea, turvaa sekä verkostoja aloittelevalle kulttuurialan ammattilaiselle

 

Luo turvaa tietää, että lähellä on toimija, joka omalta osaltaan tukee ja edistää kulttuurialan arvostusta sekä pitää huolen, että opiskelijoilla olisi mielekkäitä ja palkallisia harjoitteluita. TAKUn hallituksen opiskelijajäsen Heidi Nätynki pohtii Vieraskynässä ajatuksiaan TAKUn merkityksestä ja tuo terveisensä alan opiskelijoille

Takanani on nyt vuosi TAKUn hallituksen opiskelijajäsenen roolissa, ja jatkokausi on juuri alkamassa. Viime vuosi hallitustyöskentelyn parissa oli äärimmäisen opettavainen ja antoisa: pääsin sukeltamaan alamme vaikuttamisen ytimeen ja ammattijärjestön rooliin taide- ja kulttuurialan edunvalvojana.

Vaikuttamisen mahdollisuudet ovat vasta alkaneet kaikessa laajuudessaan hahmottua, ja odotan innolla alkavaa hallituskautta TAKUn riveissä. Tänä vuonna puhuttelevimpina teemoina nousevat (jälleen) esille erityisesti harjoitteluiden palkattomuus, opiskelijoiden jaksaminen sekä hallitusohjelman toimenpiteiden vaikutus opiskelijayhteisöön.

Suomen taide- ja kulttuurikentän tulevaisuuden epävarmat näkymät herättävät tällä hetkellä paljon huolta meissä opiskelijoissa. Koulutuksen houkuttelevuus horjuu kovan kilpailun sekä heikentyvien työllisyys- ja toimeentulomahdollisuuksien paineessa. Opiskelemme alaa, jonka työmuotoja ei vielä täysin yhteiskunnassamme hahmoteta tai tueta. Opiskelemme alaa, jonka arvostusta heijastaa mm. matala palkkataso ja rahoitus.

Opiskelijat haluaisivat myös jälleen kirvoitella keskustelua työharjoitteluiden palkattomuudesta.

Oppaat hyötykäyttöön ja tukea ammatti-identiteetin muotoutumiseen

Tulevaisuus näyttäytyy epävarmana. Leikkauksien ja heikennyksien myötä koen kuitenkin, että opiskelijoiden ammatti-identiteetti on lujittunut ja taistelutahtoa löytyy. Me pidämme ääntä hallituksen toimia vastaan, kuten syksyn mielenilmauksissa nähtiin. Me emme myöskään halua polkea alan arvostusta suostumalla palkattomiin harjoitteluihin, mikäli vaihtoehtoja on vain saatavilla.

Työelämä tuntuu olevan meitä lähempänä kuin koskaan aikaisemmin ja osaamme vaatia päättäjiltämme parempia tulevaisuudennäkymiä kuin mitä meille nyt tarjotaan. Tunnistamme kulttuurin arvon yhteiskunnassa – niin elinkeinona kuin hyvinvoinnin tekijänä. Yhteiskunnan on tunnistettava ja tunnustettava alamme merkitys sekä työn luonne, jotta meidän työelämämme ja toimeentulomme olisi turvattua.

Luo turvaa tietää, että lähellä on toimija, joka omalta osaltaan edistää alan arvostusta sekä kantaa huolta siitä, että opiskelijoilla olisi mielekkäitä ja palkallisia harjoitteluita. Olen myös kokenut äärimmäisen tarpeelliseksi TAKUn harjoitteluoppaan, joka on tarjonnut minullekin erinomaiset ohjenuorat työharjoitteluun: kaikkea palkkasuosituksista tekijänoikeuksiin ja työaikoihin.

Kuka ajaa juuri minun opiskelualani etua tulevassa työelämässä?

Ymmärrän, että osalle opiskelijoista ammattiliiton toiminta ja siihen kuuluminen voi tuntua vielä kaukaiselta asialta – etenkin, jos liiton agenda ei ole tuttu. Liitot mielletään usein organisaatioina, jotka ajavat niiden etua, jotka ovat jo lujasti työelämän syrjässä kiinni. Kuluneen vuoden aikana olen kuitenkin huomannut, että TAKU ajaa myös ennen kaikkea meidän tulevaisuuden tekijöiden asemaa yhteiskunnassa huolehtimalla, että meitä odottaa tulevaisuudessa inhimillinen ja reilu työelämä. Koen, että ammattiliittona TAKU tarjoaa kaivattua tukea ja turvaa sekä verkostoja aloittelevalle kulttuurialan ammattilaiselle.

TAKUn kaltaisen aktiivisen ammattijärjestön väsymätöntä vaikuttamistyötä tulee ehdottomasti tukea, mutta myös hyödyntää: auratun väylän kautta jokainen meistä voi ajaa alamme etua ja antaa oman panoksensa vaikuttamistyöhön. Vaikuttamismahdollisuuksia löytyy ja toivonkin, että mahdollisimman moni teistä kanssaopiskelijoista hakeutuisi vaikuttamisen piiriin. Meitä kaikkia tarvitaan.

Hallituksen opiskelijajäsenenä olen kiinnostunut kuulemaan, jos teillä on mielessä kysymyksiä, huolia, toiveita tai ideoita, jotka haluaisitte tuoda TAKUn tietoisuuteen. Olkaa rohkeasti yhteydessä minuun tai yhteisösuunnittelijaamme Viljaan, jos haluatte keskustella ajankohtaisista asioista tai tuoda näkökulmanne esiin.

 

Heidi Nätynki
TAKUn hallituksen opiskelijaedustaja
heidi.natynki2@gmail.com

Vilja Byström
TAKUn Yhteisösuunnittelija
vilja.bystrom@taku.fi 

 

Kirjoittaja Heidi Nätynki on kulttuurituotannon opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja toisen kauden TAKUn hallituksen opiskelijajäsen. Hän suoritti kesällä 2023 työharjoittelun Ruisrockissa ja aloitti Radio Helsingin tuotantoharjoittelijana tammikuussa 2024. Heidi haaveilee, että pääsee valmistuttuaan työskentelemään innoittavissa työyhteisöissä, joiden strategioiden keskiössä on yhdenvertainen ja kestävä kulttuuriala.