TAKUn jäsenilleen myöntämä koulutusapuraha saavutti suuren hakijamäärän. Lähes kaksinkertaistunut hakijamäärä kertoo kyseisen jäsenedun tarpeellisuudesta.

Toista kertaa syksyllä 2023 haettavissa ollut TAKUn koulutusapuraha keräsi lähes kaksinkertaisen määrän hakijoita ensimmäiseen hakukierrokseen (syksy 2022) verrattuna. Hakijoita oli nyt yhteensä 59 henkilöä, joista apurahan sai 64 % eli 38 henkilöä.

Päätökset tuen saajista tehtiin TAKUn hallituksen kokouksessa 24. lokakuuta. Kaikille apurahaa hakeneille on tiedotettu päätöksestä henkilökohtaisesti.

Tällä kierroksella apurahaa haettiin lukuvuoden 2023–2024 aikana tehtäviin kursseihin, opintoihin tai kirjallisuushankintoihin. Hakuaika on kerran vuodessa syyskuussa.

Tärkeää tukea osaamisen kehittämiseen

TAKUn koulutusapuraha on suunnattu jäsenten ammatillisen kasvun tukemiseen muuttuvassa työelämässä. Koulutusapurahaa voi hakea ammatillista osaamista kehittäviin ja asiantuntijuutta laajentaviin kursseihin tai opintoihin (avoin yliopisto, kesäyliopisto, avoin ammattikorkeakoulu tai täydennyskoulutuskeskus), mutta myös ammattikirjallisuuden hankkimiseen.

 

Vuonna 2023 apurahaa myönnettiin mm. seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Kirjallisuuden, taidehistorian ja kulttuuripolitiikan perusopintoihin
 • Julkisoikeuden ja hallintotieteen opintoihin
 • Esittävän taiteen opintokokonaisuuteen
 • Oman alan kansainväliselle onlinekurssille osallistumiseen
 • Dialogisti-koulutuksen suorittamiseen
 • Monimediainen luova kerronta -opintoihin
 • Työnohjaajakoulutukseen
 • Täydennyskoulutukseen taloushallinnon alalla
 • Palvelumuotoilun ja järjestötyöskentelyn lyhytkursseihin
 • Digitaalisen markkinoinnin ja sisällöntuotannon opintoihin
 • Ammattikirjallisuuteen
Onnea apurahansaajille! 2023