Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille – päivittyvä hyvien uutisten lista

23.3.2020 (viimeisin päivitys 15.5.2020)

Moni taide- ja kulttuurialalla työskentelevä on koronapandemian  takia tilanteessa, jossa työt loppuivat ja tulovirta katkesi hetkessä. TAKU on monien muiden alan toimijoiden tavoin kerännyt jäseniltään tietoa pandemian taloudellisista vaikutuksista ja vienyt viestiä jäsenistöltä eri viranomaisille ja päättäjille. Viime viikko osoitti, että taide- ja kulttuurialan vaikea tilanne on huomattu. Ennakkoluulottomia ratkaisuja on saatu aikaan vauhdilla ja hyvässä yhteistyössä.

TAKUn jäsenkyselyyn saapuneet vastaukset toimivat pohjana TAKUn päättäjille ja viranomaisille ehdottamille tutkitoimille. Toivoimme hätäavuksi muun muassa lyhyttä 1­–3 kuukauden työskentelytukea työnsä äkillisesti menettäneille alan ammattilaisille sekä Tanskan mallin mukaista suoraa tukea yrityksille irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkan maksuun.

Viime viikot ovat osoittaneet, että taide- ja kulttuurialan vaikea tilanne on huomattu. Erilaisia hienoja kädenojennuksia ja apua on luvattu usealta taholta. Eri ministeriöiden, säätiöiden ja muiden rahoittajien yhteistyö ja toiminta on ollut nopeaa ja ennakkoluulotonta. Ratkaisuja on saatu aikaan vauhdilla ja hyvässä yhteistyössä. TAKU haluaa kiittää kaikkia alan ammattilaisten ja yritysten toimeentulon eteen vaikeassa tilanteessa uurastaneita tähänastisesta työstä!

Keräämme tähän kootusti tietoa jo julkaistuista lisärahoituksista ja muusta avusta. Hyviä uutisia tulee koko ajan lisää, joten täydennämme listaa jatkuvasti. Vinkkaa, jos huomaat jotakin puuttuvan: taku@taku.fi

Ajankohtaisia apuraha- ja avustushakuja:

Toiveitamme on kuultu!

Yrityksille ja liiketoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja säätiöille on tulossa haettavaksi kustannustuki.
Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Laki yritysten kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla ja tuki haetaan Valtiokonttorista. Tuen piirissä ovat myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa. 

Taike avaa 1.5. uuden apurahahaun koronapandemian vuoksi työnsä menettäneille ja ahdinkoon joutuneille luovien alojen ammattilaisille. Tällä kertaa apurahaa voivat hakea myös muun muassa tuottajat. Hakuaika on lyhyt: 1.–15.5. (klo 16). Toimi siis nopeasti! Hakuilmoituksen löydät täältä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan myöntää ylimääräistä avustusta kulttuurin ja taiteen yhteisöille koronaviruskriisistä selviämiseen. Rahoitusta suunnataan muun muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille.

Kulttuurialan yhteisöt, jotka eivät ole saaneet samaan tarkoitukseen avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskuksesta, voivat hakea korona-avustusta. Nyt haettavissa oleva avustus on tarkoitettu niille luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisille yhteisöille, joiden toiminnan harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 13.3.-31.5.2020. Hakuaika avustukseen on 30.4.–14.5. (klo 16.15). Lue hakuilmoitus täältä.


Muuta tukea:

Hallitukselta 15 miljardin pelastuspaketti, muun muassa

  • yksinyrittäjät ja freelancerit saavat oikeuden työttömyyspäivärahaan
  • työttömyysturvan omavastuuaika poistuu
  • työssäoloehto lyhenee 13 viikkoon

ELY-keskuksilta poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä

Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa (yli kuusi henkilöä työllistäville yrityksille)

Yksinyrittäjille 2 000 euron toimintatuki toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen

Yritystoiminta tai opiskelu eivät estä lomautetun oikeutta työttömyysturvaan

Verohallinnolta tukea koronatilanteeseen

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä 40 miljoonan euron määrärahalisäys kulttuurin ja taiteen alalle

Espoon kaupungin yksinyrittäjien toimintatuki
Haku käynnissä, aina 30.9. saakka

Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa takautuvasti, jos ilmoittautuu työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020

Oikeus työttömyysturvaan voi olla myös lyhyemmän työskentelyjakson perusteella

Aiempia apurahahakuja:

Taike muuttaa liikkuvuustukensa tilapäisesti koronatueksi
Apurahojen hakuaika on 1.–15.4.  Katso tarkemmat tiedot hakuilmoituksesta.

Säätiöiltä ja OKM:lta 1,5 miljoonan hätäapu freelancereille
Taiken kautta myönnettävän tuen haku alkaa huhtikuussa.

Svenska kulturfonden avaa rahoitushaun taiteilijoille ja kulttuuri- ja taidealan muille freelancereille 
Hakuaika on 24.3.­–15.4.2020. 

Koneen Säätiö avaa taiteen alojen toimijoille pikahaun kotiresidenssiin
Hakuaika on 27.3.­–5.4.2020.

Turun taideyhdistys jakaa lisää apurahoja koronaviruspandemian takia
Hakuaika on 16.3.–16.4.2020.

Patricia Seppälän säätiö jakaa ylimääräisiä apurahoja kuvajournalisteille
Hakuaika on 20.–27.3.2020.

Helsingin kaupungilta pika-avustuksia
Hakuaika jatkuva 23.3. alkaen.

Alli Paasikiven Säätiö aikaistaa vuoden 2020 kulttuuriapurahojen myöntämistä

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat poikkeustilaa dokumentoivan Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille taideprojekteille

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustusten haun vuodelle 2020
Hakuaika on 6.–22.4.2020.

Alfred Kordelinin säätiöltä ylimääräinen apurahahaku digitaalisiin kokeiluihin
Hakuaika on 20.- 26.4.20

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien Together Alone - avoin ohjelmahaku
Haku 4.5. klo 16 mennessä

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää
Nea Leo

Nea Leo, TAKUn toiminnanjohtaja