Annantalon suunnitelma vaarantaa lastentaidekeskuksen toimintamallin

Lastentaidekeskus Annantalo on vähentämässä henkilöstöstään jopa 30 taidekasvattajaa keväällä 2023. Suunniteltu jatkoa koskeva malli ei myöskään palvele taide- ja kulttuurialan työelämän tarpeita. 

Helsinkiläinen lastentaidekeskus Annantalo julkaisi (24.1.2023) suunnitelmansa, joka koski taidekasvattajana työskentelevien henkilöiden merkittävää vähentämistä. Jopa kolmekymmentä henkilöä on jäämässä työttömäksi.

Käytännössä keväällä 2023 katkeavia määräaikaisia sopimuksia ei jatkettaisi, vaan taidekasvattajien työsopimukset vakinaistettaisiin ja työsuhteet muutettaisiin kokopäiväisiksi. Samalla vain kahdentoista taidekasvattajan työsuhde jatkuisi entisen 42 sijaan.

”Tunnelma opettajien keskuudessa on tällä hetkellä äärimmäisen järkyttynyt ja surullinen. Näin radikaalit uudistukset tulivat heille täytenä yllätyksenä”, toteaa TAKU ry.

Osa-aikainen työ on taide- ja kulttuurialalla tyypillinen ja toivottukin työnmuoto

Annantalon ehdotus ei tunnista taide- ja kulttuurialan työntekijöiden tarpeiden ja tilanteiden moninaisuutta, eikä se palvele alalle tyypillisiä työelämärakenteita. Osa-aikatyö on monelle alalla työskentelevälle ihanteellinen ratkaisu, joka mahdollistaa esimerkiksi oman taiteellisen työskentelyn palkkatyön ohessa – ja mahdollisuus siihen tulee säilyttää. Osalle työntekijöistä täysipäiväinen vakituinen työsuhde on luonnollisesti tervetullut.

”Taidekasvattajat ovat olleet jo vuosia taistelemassa työsuhteiden vakinaistamisesta. Akavan Erityisalat on tehnyt vuosia työtä Annantalon puolesta”, sanoo Akavan Erityisalojen työmarkkinalakimies Anna Zibellini ja jatkaa: "Nyt kuitenkin vakinaistamisten nimissä ollaan tekemässä huomattava määrä huononnuksia."

Työnantaja on kertonut järjestävänsä YT-neuvottelut työntekijöiden kuulemiseksi, mutta yksi epäkohta on, että työsuhteen jatkamistoiveensa voi ilmoittaa vain keväällä aktiivisessa työsuhteessa olevat ja parhaillaan työssä olevat henkilöt.

Useat Annantalossa pitkään toimineet työntekijät ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Helsingin kaupungin on tutkittava mahdollisuudet tarjota heille vastaavaa taideopettajan tai taidekasvattajan työtä.

Onko rakastetun Annantalon toimintamalli tulevaisuudessa uhattuna?

Taiteilijoiden toimiminen taiteen opettajina on ollut Annantalon profiloitumisen kärki. Juuri eri alojen taiteilijat ovat toimineet mielellään osa-aikaisissa työsuhteissa. Nyt heidän tarjoamansa laaja-alainen ja monipuolinen opetus ollaan vaarassa menettää. Taidekasvattajat ovat monipuolisesti koulutettuja eri taidealojen asiantuntijoita ja lasten- ja nuorten taideopetuksen ammattilaisia.

Muutoksen myötä Annantalon aikomus on myös vähentää taiteen iltaopetusta ja ryhtyä tarjoamaan lyhyempiä taidekursseja lapsille ja nuorille. Pidemmän harrastusjakson kautta syntyvä oppimissuhteen ja osaamisen syveneminen on jatkossa epävarmaa.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Riikka Harmaala
Viestintäsuunnittelija, TAKU ry
riikka.harmaala@taku.fi
puh. 040 6377 961

Työmarkkinalakimies Anna Zibellini
Akavan Erityisalat
anna.zibellini@akavanerityisalat.fi
puh. 040 537 5107