Jyväskylän kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunki on päättänyt toimintansa sopeuttamisesta ja käynnisti yhteistoimintaneuvottelut henkilöstökulujen vähentämiseksi. Suunnitellut leikkaukset koskivat koko kaupungin toimialaa ja henkilöstöä.

Soteuudistuksen jälkeen kuntien tehtäviin on jäänyt opetustoimi, tekninen toimi sekä kulttuuri. Näillä kaikilla kuntien toimialoilla on suora vaikutus ihmisten arjen sujumiseen, mutta näistä toimialoista kulttuuri on taloudelliselta kustannuksiltaan kaikista pienin. Sen vaikutus ihmisten arkeen on kuitenkin valtava.

Kulttuuri synnyttää hyvinvointia ja sen ennaltaehkäisevä merkitys syrjäytymisen estämisessä on kiistaton. Kaupungin yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen juuri kulttuurin toimialan jo ennestään pienet resurssit joutuivat kuitenkin leikkuriin, ja henkilöstöä irtisanotaan eikä määräaikaisia palvelussuhteita jatketa.

Kulttuuri, museo-, ja kirjastopalvelut ovat tärkeitä kaupunkilaisten hyvinvointia ja osallistumista edistäviä palveluja, joista leikkaaminen on lyhytnäköistä, eikä pelasta vaikeaan tilanteeseen ajettua kuntataloutta.

Kirjoituksemme julkaistiin Keskisuomalaisessa 18.1.2024 >>

 

Nea Leo
toiminnanjohtaja

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Jussi Näri
toiminnanjohtaja
Kuntien asiantuntijat – Kumula ry

Katariina Mäkelä 
toiminnanjohtaja
Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry