Avainsana: työsuhdeneuvonta

Hyödynnä jäsenetusi myös poikkeusaikana - liity jäseneksi!

2.4.2020

 

Koronapandemia on vaikuttanut monen taide- ja kulttuurialalla työskentelevän työhön ja toimeentuloon. Muistathan, että olemme tukenasi myös epävarmoina aikoina. Olemme koonneet tähän artikkeliin tietoa eduistamme ja palveluistamme, joihin olet jäsenenämme oikeutettu. Jos et ole vielä TAKUn jäsen, voit liittyä osaksi taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden yhteisöä täällä.

 

Työsuhdeneuvonta

TAKUn jäsenenä käytössäsi on katto-organisaatiomme Akavan Erityisalojen lakimiesten työsuhdeneuvonta, joka on hyödynnettävissäsi riippumatta siitä, oletko töissä yksityisellä sektorilla, julkisella puolella, järjestössä, korkeakoulussa tai seurakunnassa. Työsuhdeneuvontaa on tarjolla myös yrittäjille, ammatinharjoittajille tai freelancereille. Katso työsuhdeneuvontaa antavien lakimiesten tarkemmat yhteystiedot täältä.

Akavan Erityisalojen lakimiehet ovat laatineet myös valmiita vastauksia erilaisiin jäseniltämme tulleisiin kysymyksiin, koskien koronapandemiaa ja työtä tai opintoja.

Valmiita vastauksia on koottu mm. seuraaviin teemoihin liittyen:

  • etätyö
  • 0-tuntisopimukset, keikkatyö ja freelance-työ
  • matkat ja vapaa-aika
  • työnteon estyminen, sairastaminen, lomautus
  • vuosilomat
  • valmiuslaki ja työnteko
  • opiskelijat

Voit tutustua lakimiesten vastauksiin täällä.

 

Palkkaneuvonta

Jos kaipaat palkkaneuvontaa taide- ja kulttuurialalle, voit olla yhteydessä suoraan meihin, osoitteeseen taku@taku.fi. Hyödynnä myös juuri päivitetyt palkkasuosituksemme.

 

Uravalmennus ja työpsykologin palvelut

TAKUn jäsenenä voit käyttyää Akavan Erityisalojen uravalmennusta, josta voit varata itsellesi henkilökohtaista uraneuvontaa. Tarvittaessa saat myös vahvistusta työhyvinvointiin psykologin ohjauksessa. Katso tästä uravalmennuksen tarkempi sisältö.

Muista hyödyntää myös Akavan Erityisalojen koulutukset, jotka ovat siirtyneet nyt poikkeusaikana verkkoon. Hyödynnä myös TAKUn koulutukset ja webinaarit.

 

Työttömyysturva lomautuksen ja työttömyyden varalle

Jos olet palkansaaja ja olet TAKUun liittyessäsi aktivoinut myös työttömyyskassa Erkon jäsenyyden, voit olla oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan mahdollisen lomautuksen tai työttömyyden kohdatessa. Lue lisää työttömyysturvasta Erkon sivuilta. Nyt kannattaa varmistaa, että TAKUn jäsenmaksutilanteesi on ajan tasalla. Erko tarkistaa jäsenmaksujen ajantasaisuuden aina ennen ansiosidonnaisen päivärahan maksamista.

Jos olet jäänyt lomautetuksi tai työttömäksi, katso toimintaohjeet päivärahan hakemiseen Erkon sivuilta.

 

Taide- ja kulttuurialan ammatillinen edunvalvonta

Apumme näinä poikkeuksellisina aikoina ei ole rajoittunut pelkästään tarjoamiimme palveluihin ja jäsenetuihin. Olemme kampanjoineet aktiivisesti taide- ja kulttuurialan toimintaedellytysten turvaamiseksi tämän kriisin aikana. Ehkä törmäsitkin kampanjaamme jo somessa? Lisäksi olemme vieneet aktiivisesti viestiämme eteenpäin virkamiehille ja päättäjille.

On ollut positiivista huomata, että monet tahot ovat jo tarjonneet apuaan. Katso tästä päivittyvä hyvien uutisten listamme.

 

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden yhteisö

Kun olet TAKUn jäsen, olet myös osa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden yhteisöä. Nyt kannattaa viimeistään liittyä mukaan taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden joukkoon.

 

Tutustu myös muihin jäsenetuihin täällä!

Liity jäseneksi tai kerro meistä kaverille!

 

Jos sinulle heräsi kysyttävää TAKUsta tai palveluistamme, voit olla yhteydessä meihin taku@taku.fi.

 

Etäpalaveri

Kuva: Kerttu Penttilä

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta

18.3.2020

Koronavirus vaikuttaa monien jäseniemme työtilanteeseen tiukentuneiden viranomaisohjeistuksien ja useiden taide- ja kulttuurialan tapahtumien ja tilaisuuksien peruuntumisten myötä. Kokosimme tälle sivulle muutamia TAKUn jäseniltä tulleita kysymyksiä, joihin Akavan Erityisalojen lakimiehet ovat vastanneet.

Työskentelen freelancerina ja kaikki sovitut kevään työni peruttiin koronavirusepidemian takia. Olenko oikeutettu työttömyysturvaan?

Jos olet työsuhteinen keikkatyötä tekevä freelancer, niin olet oikeutettu työttömyysturvaan. Edellytyksenä on, että täytät työttömyysturvalain palkansaajan työssäoloehdon. Palkansaajan työssäoloehtoa kertyy, kun työttömyyskassan jäsenenä ollessasi työskentelet yhteensä vähintään 18 tuntia samassa tai eri työsuhteissa. Työssäoloehdon tulee täyttyä 26 kalenteriviikolta. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja hakea päivärahaa työttömyyskassa Erkosta.

Mikäli olet freelancer, joka on toistaiseksi voimassa olevassa nollatyöaikasopimuksessa, niin olet työttömyysturvassa osa-aikainen työntekijä. Olet oikeutettu työttömyysturvaan, kun täytät palkansaajan työssäoloehdon. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja hakea päivärahaa työttömyyskassa Erkosta.

Jos olet toimeksiantosopimuksella tai toiminimellä työtä tekevä freelancer, niin et ole oikeutettu palkansaajan työttömyysturvaan. Mikäli olet Suomen yrittäjien työttömyyskassan jäsen sinulla saattaa olla mahdollisuus työttömyysturvaan, jos sinut katsotaan palkansaajaan rinnastettavaksi yrittäjäksi. Mikäli sinulla on toiminimi, niin työttömyysturvan saaminen edellyttää pääsääntöisesti toiminnan lopettamista. Kummassakin tapauksessa sinun kannattaa olla yhteydessä Suomen yrittäjien työttömyyskassaan.

Sovitut työkeikkani peruttiin koronaviruksen takia. Olenko oikeutettu tartuntatautipäivärahaan?

Et ole oikeutettu. Tartuntatautipäivärahaa maksetaan, jos viranomainen määrää sinut karanteeniin. Tartuntatautipäivärahaa voisit saada, jos sinut olisi koronaviruksen leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstä, eristettäväksi tai karanteeniin. Tartuntatautipäivärahan maksaa Kela.

Tapahtuma, johon olin menossa työkeikalle, peruttiin viranomaismääräyksen vuoksi. Onko minulla oikeus palkkaan tai sovittuun palkkioon?

Jos on kysymys työsuhteesta, niin työnantaja on velvollinen maksamaan sinulle palkan sovitusta työstä. Jos työnteko estyy työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä, niin työntekijällä on kuitenkin oikeus saada palkkansa enintään 14 päivältä. Kun työkeikka peruuntuu viranomaismääräyksen johdosta, niin kyse on työnantajasta ja työtekijästä riippumattomasta syystä, mihin kumpikaan osapuoli ei ole voinut varautua.

Mikäli kyse on toimeksiantosopimukseen perustuvasta työstä, niin oikeutesi palkkioon on riippuvainen toimeksiantosopimuksen ehdoista. Normaalisti työ peruuntumisesta tulee maksaa vahingonkorvaus, mutta usein sopimuksissa on sovittu force majeure -ehdosta, joka poistaa korvausvelvollisuuden. Työkeikan peruuntuminen viranomaismääräyksen johdosta on tällainen force majeure -tilanne.

Menetin työni, kun tilaaja perui sovitut koulutukset/ tapahtumat/ yleisötilaisyydet/keikat varmuuden vuoksi ilman viranomaismääräystä. Saanko silti korvauksen sovituista töistä? Miten minun tulee toimia?

Jos kyseessä työsuhde, niin olet oikeutettu saamaan palkan sovitusta työstä. Miten toimia – voit vaatia palkkaa sovitun mukaisesti työnantajalta. Mikäli asiassa syntyy kiistaa, niin voit olla yhteydessä Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvontaan.

Mikäli kyseessä on toimeksiantosopimus, niin oikeutesi palkkioon määräytyy sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lähtökohtana on, että sopimus sitoo ja olet oikeutettu saamaan palkkion sen mukaisesti. Sen voi perua vain sopimuksessa olevien peruutusehtojen mukaisesti. Kun kyseessä on keikan peruuttaminen varmuuden vuoksi, niin tämä ei muodosta force majeure -tyyppistä tilannetta peruuttamiseen.

Minut lomautettiin koronavirusepidemian takia. Miten toimin?

Työnantaja voi lomauttaa sinut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tai työn tilapäisen vähentymisen perusteella. Työn tilapäisen vähentymisen perusteella tehtävä lomautus voi kestää 90 päivää. Työnantajan tulee antaa sinulla lomautusilmoitus 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ansiosidonnaista päivärahaa voit hakea työttömyyskassa Erkosta.

Voiko nollatuntisopimuksella työskentelevälle jättää tarjoamatta töitä koronavirustilanteen takia?

Työnantaja ei voi peruuttaa jo sovittuja työkeikkoja vedoten koronavirustilanteeseen palkkaa maksamatta. Vaikka työnantaja ilmoittaisi, ettei näitä sovittuja työkeikkoja tarvitse tehdä, työnantajan kuuluu maksaa palkka. Sen sijaan työnantaja saa olla tarjoamatta uusia työkeikkoja. Alalla noudatettavassa työehtosopimuksessa voi olla edellä todetusta poikkeavia määräyksiä, tai alan käytännöt voivat poiketa siitä, mitä edellä on todettu.

Työn vähennyttyä työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan, jos kaikki sen saamisen edellytykset täyttyvät. Työntekijän tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa ja hakea työttömyysetuutta joko työttömyyskassasta (ansiopäiväraha) tai Kelasta (työmarkkinatuki).

Olen nollatuntisopimuslainen, enkä saa töitä, koska niitä ei ole. Minua ei kuitenkaan myöskään lomauteta. Olenko väliinputoaja, enkä saa mitään mistään?

Nollatyöaikasopimuksella töitä tekevää ei voi lomauttaa, koska työnantaja voi työsopimuksen ehtojen mukaisesti olla tarjoamatta työtä vähimmäistyöajan ollessa nolla tuntia. Nollatyöaikasopimuksella töitä tekevä on työttömyysturvassa osa-aikainen työntekijä. Työntekijä on oikeutettu työttömyysturvaan sen saamisen edellytysten täyttyessä. Työntekijän tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja hän voi hakea päivärahaa työttömyyskassa Erkosta (www.erko.fi) töiden vähentyessä tai loppuessa kokonaan.

 

Etkö löytänyt etsimääsi: ei hätää!

HUOM! Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi näistä, tarkistathan vielä Akavan Erityisalojen verkkosivuilta päivittyvän Koronasta kysyttyä -osion. Osiosta löydät vastauksia mm., miten korona vaikuttaa etätöihin, vuosilomiin ja työharjoitteluihin.

Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä Akavan Erityisalojen lakimiehiin. He palvelevat myös jäseniämme, jotka toimivat ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai freelancereinä.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää