Pysyitkö perässämme kuluneen vuoden aikana? Tutustu TAKUn vuoden 2023 toimintaan 

Millä tavoin toimimme taide- ja kulttuurialan työelämää edistääksemme ja jäsentemme hyväksi vuonna 2023? Olemme keränneet tärkeimmät saavutuksemme vuosikertomukseksi sekä toiminnan laajuudesta kertoviksi numeroiksi – tässä lyhyesti, ole hyvä. 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU valvoo ja edistää jäsentensä etuja aktiivisella taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden työelämän edunvalvonnalla sekä vaikuttamistyöllä, mutta tarjoamalla myös tietoa, palveluita ja yhteisöllisyyttä. 

Vuonna 2023 toiminta oli aktiivista ja strategiaa eteenpäin vievää kaikilla osa-alueilla –edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä, jäsenpalveluissa, opiskelijatoiminnassa sekä viestinnässä.  

Aktiivista edunvalvontaa, vaikuttamista ja viestintää

TAKUn alkuvuosi painottui erittäin aktiiviseen eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamiseen. Loppuvuosi taas oli vilkasta päättäjätapaamisten aikaa, kun toiminnanjohtaja tapasi mm. kahdeksan eduskuntaryhmän edustajat sekä kautensa aloittaneen kulttuuriministeri Sari Multalan.

Kannanottoja vuoden aikana tehtiin kaksitoista, joista osa reagointina ajankohtaiseen tilanteeseen ja osa pitkäaikaisiin tavoitteisiin liittyen. Teemoina olivat mm. humanististen koulutusalojen sekä järjestöjen rahoituksen puolustaminen, hallitusohjelman kommentointi sekä Helsingin Annantalon henkilöstöneuvottelut. Myös taide- ja kulttuurialan palkkakuoppaa esiin nostava kampanja käynnistyi loppuvuonna 2023. 

TAKUn vaikuttamistyö sekä kampanjat rakentuivat tiedon ja luotettavien tilastolukujen ympärille. Julkaisimme kaksi uutta, alakohtaista tietoa tarjoavaa ja suosituksi noussutta verkkosivua: Taide- ja kulttuurialan avainlukuja ja Tietoa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkatasosta. 

Tuotetusta tiedosta on ollut hyötyä myös muille toimijoille – ja samalla järjestömme tunnettuus ja vaikuttavuus ovat tämän myötä kasvaneet. Tästä kertoo mm. lukuisat haastattelu- ja kommenttipyynnöt, saatu medianäkyvyys sekä verkkosivuston kasvanut käyttöaste. 

Yleisesti ottaen viestinnässä ja edunvalvonnassa saavutettiin vuoden aikana monta tähtihetkeä valppaan reagoimisen ansiosta. 

TAKUn edunvalvonnan laajuutta kuvaavia tunnuslukuja.

Jäsenpalvelut keskittyvät jäsenten tarpeisiin vastaamiseen sekä yhteisöllisyyteen

TAKUn jäsenille suunnatut mentorointiohjelma ja koulutusapurahahaku toteutettiin nyt molemmat toista kertaa ja runsas hakijamäärä osoitti niiden tarpeellisuuden.

Mentorointiohjelmaan osallistui 40 jäsentä, palaute oli kiittävää (ohjelman arvosana 4/5):

“Mentorointiohjelma tarjosi ammattilaisten verkoston urallani hyvin tärkeässä vaiheessa. Sain konkreettisia vinkkejä sekä kaipaamaani vahvistusta näkemyksilleni ja valinnoilleni.” 

“Erityisesti kulttuurialalla, jossa rakenteet ovat heikot, tällaista tukea ja turvaa tarvitaan paljon.” 

Koulutusapuraha puolestaan mahdollisti 38 jäsenelle ajankohtaiseen lisäkoulutukseen osallistumisen:

"Mahtavaa, että TAKU tukee jäseniensä ammatillista kehitystä tällä tavoin. Kulttuurialan ammattilaisena on niin usein niin yksin.” 

Uutta vuonna 2023 olivat Ammattilaisaamu-vertaistapaamiset, jotka mahdollistivat jäsenkuntamme eri ammattiryhmien kuulluksi tulemisen sekä keskinäisen kuulumisten vaihtamisen ja verkostoitumisen.

Kaikkiaan TAKUn järjestämät tapahtumat keräsivät yli 770 osallistujaa vuoden aikana.  

Ympäri Suomen 14 korkeakoulua kattava opiskelijatoiminta puolestaan saavutti 360–380 osallistujaa (tilaisuuksien arvosana 4,6/5).

TAKUn tapahtumien tunnuslukuja 2023.

Laaja verkosto ja yhteistyöhankkeet lisäävät vaikuttavuutta

TAKU on kysytty hankekumppani ja yhteistyöverkostomme on laaja. Vuoden aikana olimme kumppanina yhteensä kuudessa korkeakouluhankkeessa, jotka pyrkivät mm. vastaamaan taide- ja kulttuurialan asiantuntijatyön tulevaisuuden kehittämistarpeisiin. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä noin 60 rinnakkaisjärjestön kanssa.

Vuosi 2023 oli TAKUn 48. toimintavuosi, ja TAKUlla oli kolme työntekijää. Uusia jäseniä liittyi 322, joista opiskelijoita 165. Varsinaisten jäsenten määrä on ollut tasaisessa kasvussa, vuonna 2023 kasvua oli 1,3.

”Oman alasi ammattijärjestöön kuulumisellasi on suuri merkitys. Ilman jäseniämme emme voisi tehdä työtä alan työelämän hyväksi ”, sanoo toiminnanjohtaja Nea Leo ja lisää:

“Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin saamme äänemme kuuluviin. Kannattaa siis vinkata kollegallekin.” 

Tässä artikkelissa nostimme esiin muutamia poimintoja toimintavuodestamme. Lisää kiinnostavia lukuja ja tarkempaa tietoa vuodesta löydät vuosikertomuksestamme.

 

Tutustu TAKUn vuosikertomukseen 2023 (pdf).