Takana on ensimmäinen täysipainoinen tapahtumakesä laajojen koronasulkujen jälkeen. Tuottajat pääsivät viimein rakastamansa työn pariin ja tiimeissä oli mukana myös vasta-alkajia. Mitä kesä toi tullessaan ja miltä tulevaisuus nyt näyttää?

Tuottajat ovat runsaslukuisesti edustettuina Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn jäsenistössä. Tapahtuma-alan konkarit, Kesärauha-festivaalin tuotantopäällikkö ja We Jazzia tuottava freelancer Susse Salonen sekä Ruisrockin aluevastaavana työskentelevä Elina Tamminen, kertoivat TAKUlle kuulumisiaan heti kesäkauden päätyttyä.

Tuottaja venyy, joustaa ja ratkaisee

Tapahtuma-alan työntekijöiden kestävyyttä koeteltiin koronavuosien 2020–2022 jatkuvilla muutoksilla ja alan tulevaisuusnäkymien epävarmuudella. Freelancerina työtä tekevien aseman heikkous kärjistyi, kun yhteiskunnan turvaverkon puutteet räjähtivät käsiin. Moni myös siirtyi koronavuosien aikana vakituisesta työsuhteesta toiseen alan sisällä sen mukaan, missä oli töitä ja vakautta tarjolla.

Pitkään jatkuneen hälytystilan, epävarmuuden ja edestakaisten muutosten jälkeen vilkkaimpaan sesonkiin lähdettiin kesällä 2022 valmiiksi hieman väsyneinä.

Elina Tamminen kuvailee värikkäitä tunnelmiaan näin: ”Tulin ajatelleeksi, että tapahtuman eteen tehty duuni on todella kova – ja, että lopputuloksen on vain parasta tuntua yhtä mahtavalta kuin ennenkin. Kun portit viimein avattiin yleisölle, kyllä sattui vatsaan!”

Samoilla linjoilla on myös Susse:Mikään ei kyllä taaskaan voittanut sitä tunnetta, kun väki viihtyi festareilla ja näin heidän nauttivan elämyksestä, jonka olimme heille mahdollistaneet."

Tapahtumakesä 2022 oli enimmäkseen toiminnan vakauttamisen ja palauttamisen aikaa, suurille uudistuksille hetkeä ei koettu oikeaksi. Vaikka tiedossa oli, että moni alalla työskennellyt oli siirtynyt vakaammaksi kokemaansa työtehtävään koronakurimuksen aikana, tilanne nähtiin täydessä laajuudessaan vasta sesongin alkaessa.

”Alalla käy kova kuhina. Kokeneille tuottajille on nyt kysyntää ja heitä tarvitaan vastuullisiin työtehtäviin”, kertoo Susse.

Tuottaja Susse Salonen työssään festivaalialueella.
Yleisön fiiliksen näkeminen palkitsee, sanoo Susse Salonen. Kuva: Ilari Välimäki.

Täydellä kapasiteetilla toteutunut sesonki paljasti työvoimavajeen

Alalle hiipinyt työvoimapula sekä henkilöstön vaihtuminen näkyivät prosessien hitautena työn arjessa – joissain paikoissa myös kasvaneena ylitöiden ja vaaratilanteiden määränä.

Kentälle saatiin uusia kasvoja vastavalmistuneiden osaajien päästessä heti tositoimiin. Käytännöt oli omaksuttava nopeasti, sillä työharjoitteluita ei voitu järjestää korona-aikana tarpeen mukaisesti. ”Jokaiseen tuotantotiimiin otettiin nyt tietoisesti mukaan harjoittelija jo alkutuotantovaiheessa keväällä”, kertoo Elina Ruisrockin tekemästä ratkaisusta.

Avoimen työpaikkakulttuurin ja hyvän kommunikaation merkitys korostui tiimeissä, joissa mukana oli useita käytännön työhön ensimmäistä kertaa päässeitä. "Tapanani on kysellä tiimiltä usein, miten menee, mikä on kesken ja mikä painaa. Näin pullonkaulat huomataan ajoissa", valottaa Susse toimintatapaansa.

Työvoimapula ja kova kysyntä näkyivät myös tapahtumien tukipalveluissa sekä alihankintaketjuissa (esim. ravintolapalvelut, valo- ja äänitekniikka, kalusto). Haasteet kasautuivat, sillä tapahtumakesä 2022 oli ennennäkemättömän vilkas: aiemmilta vuosilta siirtyneiden festivaalien rinnalla oli aivan uusia ja koko Suomi oli samaan aikaan liikkeellä.

Taustamylläkkä ei isommin vaikuttanut asemansa vakiinnuttaneisiin festivaaleihin, eikä yleisöltä niiden saamaan palautteeseen. Livetapahtumia oli kaivattu ja erityisen liikuttavaa oli kenties ensimmäistä kertaa festareille päässeiden nuorten ilo.

”Eniten arvostan kuitenkin työntekijöiltämme saatua hyvää palautetta. Se kertoo, että hommat on saatu toimimaan – ja yleisökin on silloin tyytyväistä.” Aivan helpolla kokonaisuus ei tällä kertaa kuitenkaan syntynyt: ”Konkarikin kaivoi kirjalliset ohjeet esiin. Päällekkäisten asioiden määrä on valtava ja aikataulutusten täytyy pitää. Pitkän tauon jälkeen ei voinut luottaa perustuntumaan, koska sitä ei oikein ollut”, naurahtaa Elina.

Tuottaja Elina Tamminen työssään Ruisrockissa.
Tuottaja Elina Tamminen vauhdissa Ruisrockin festivaalialueella.

Rajojen vetäminen työn ja vapaa-ajan välillä selkeytynyt

Vaikka korona-ajan haasteet koettelivat tapahtua-alalla työskentelevien kestävyyttä, näyttää se jättäneen jälkeensä myös jotain hyvää. Korona pakotti hiljentämään työtahtia ja sen seurauksena moni kertoo oppineensa arvostamaan työn ja muun elämän tasapainoa, jonka tukemista odotetaan työnantajilta. Selvää on, että reilujen työehtojen on ulotuttava freelancereihin saakka.

TAKU pyrkii edistämään reilua työelämää julkaisemillaan työehdoilla ja vähimmäispalkkasuosituksilla, joita työnantajat voivat soveltaa – ja joita esimerkiksi Susse kertoo hyödyntävänsä työelämässä.

Tulevaa ei voi ennustaa, mutta ennakoida täytyy

Tapahtuma-alan tilanne ei ole koskaan täysin ennustettavissa, mutta ennakointikyvystä on hyötyä. Toimintaedellytykset ja ennakoitavuus ovat palautuneet kohtuullisen hyvälle tasolle, mutta energiakriisi, polttoainekulujen ja yleisen hintatason nouseminen eivät voi olla vaikuttamatta alan lähitulevaisuuteen. Yleisön muuttunut ostokäyttäytyminen ja heikentynyt maksukyky on otettava huomioon suunnittelutyössä: ”Budjetoinnissa on huomioitava melkoinen pelivara”, toteaa Susse käytännön kysymyksistä.

Korona-aika kasvatti tuottajien joustavuutta sekä ratkaisukykyä, jotka ovat jo valmiiksi monen alalla työskentelevän vahvuuksia. Näiden vahvuuksien ja asiantuntijaosaamisen varassa alan tulevaisuutta on mahdollista rakentaa, mutta kulttuuri- ja tapahtuma-alaa ei saa jättää yhteiskuntaa ravistelevan kriisin jaloissa altavastaajaksi enää toista kertaa.

Tapahtuma-alan tuottajien työelämän kehittämisen kannalta juuri nyt oleellista on varmistaa riittävä työvoima ja ennakointiosaaminen organisaatioissa sekä tukea työhyvinvointia ja käytännön työssä vasta-alkaneita työuransa alussa. Työvoimaan resursointi tuottaa moninkertaisen hyödyn koko organisaation toiminnalle.

 

 

Keitä haastateltiin?

Susse Salonen (kulttuurituottaja YAMK) toimii Kesärauha-festivaalin tuotantopäällikkönä, We Jazz -festivaalin tuottajana sekä vastaa Haloo Helsingin, Antti Tuiskun ja Vesalan fanituotebisneksistä. Freelancerina hän myös tekee usein keikkatyötä erilaisten tapahtumien tuotantotiimeissä.

Elina Tamminen (kulttuurituottaja AMK) työskentelee parhaillaan Ruisrockin aluetuottajana sekä Slush-tapahtuman tuottajana.

Lisätietoa:

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry jätti (2.5.2022) lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta VN/12741/2022. Lausunnossa todetaan, että tartuntatautilaki tulee valmistella kokonaisuudessaan uudelleen niin, että erilaisia elinkeinoja kohdellaan jatkossa yhdenvertaisesti.