Vuoden 2024 TAKUtuki-palkinnon saajat on valittu. Tuki myönnettiin kahdelle valmistuvalle TAKUn opiskelijajäsenelle. Valintakriteereinä olivat muun muassa opinnäytetyön tutkimusaiheen kiinnostavuus sekä työn merkitys taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alalle.

TAKUtukea haki yhteensä 36 lukuvuoden 2023–2024 aikana valmistunutta tai valmistuvaa opiskelijaa. Hakijoita oli monipuolisesti eri oppilaitoksista ympäri Suomen ja kansainvälisestikin: yhteensä 21 pro gradu -tutkielman, 8 AMK-opinnäytetyön ja 5 YAMK-opinnäytetyön tekijää. Hakijoiden opintotaustoissa näkyvät laajasti TAKUlaiset koulutusohjelmat, mm. kulttuurituotanto, kirjallisuudentutkimus, teatteritiede, kuvataide, muoti ja tekstiilitaide, kuvataidekasvatus sekä taiteiden ja kulttuurintutkimuksen alat.

Huomion kiinnitti erityisesti tutkimusaiheiden käytännönläheisyys sekä yhteys ajankohtaisiin teemoihin ja kysymyksiin. Monet aiheista heijastelivat ajan kulttuuripoliittista ympäristöä. Hakijoiden töissä käsiteltiin muun muassa pelitapahtumia, kaupunkifestivaaleja sekä kestävään kehitykseen ja luontoon liittyviä kysymyksiä. Myös vähemmistökysymykset sekä johtajuuden ja taide- ja kulttuurituotannon merkityksellisyyden teemat nousivat esiin.

Raati kiittää ansiokkaista hakemuksista ja toivottaa lämpimät onnittelut kaikille tänä lukuvuonna valmistuville TAKUlaisille opiskelijoille!

TAKUn hallituksen jäsenistä koostunut raati valitsi anonyymisti tuen (á 1 000 €) saajiksi seuraavat jäsenemme:

Paula Honkimäki:

Naisjohtajuus teatterissa: feministiseen näkökulmaan pohjautuva diskurssianalyyttinen tarkastelu teatterin johtamisesta.

Tradenomi YAMK, taide- ja kulttuurialan johtaminen, opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu 2024.

Silja Kumpulainen:

Intuition muotokieli - Feminiininen surrealismi ja naisen metamorfoosi objektista subjektiksi.

Kuvataiteilija AMK, opinnäytetyö, LAB-ammattikorkeakoulu 2024.Tutustu palkittuihin opinnäytetöihin ja tutkimusaiheisiin

Paula Honkimäen opinnäytetyö "Naisjohtajuus teatterissa: feministiseen näkökulmaan pohjautuva diskurssianalyyttinen tarkastelu teatterin johtamisesta" raadin perustelujen mukaan syväluotaava ja laaja-alainen analyysi sukupuolipresentaatiosta johtajuudessa. Taide- ja kulttuurialan naisjohtajista sekä -johtajuudesta on toistaiseksi olemassa vain vähän tutkimusta, ja Honkimäen työ on hyvä avaus aihepiiriin. Tutkimus kannustaa ja innostaa toivottavasti luovan alan toimijoita keskusteluun toimintaympäristöjen rakennemuutoksista aina lasikattojen murtamiseen asti.

TAKUtuen raati uskoo tutkijan tavoin, että maailmassa tarvitaan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen johtajien edustus heijastamaan ihmiskunnan moninaisuutta ja sivistystä

Opinnäytetyö valmistui maaliskuussa 2024. Tutustu >>

 

Silja Kumpulaisen opinnäytetyö "Intuition muotokieli - Feminiininen surrealismi ja naisen metamorfoosi objektista subjektiksi" on raadin mukaan vakuuttava sen perusteiden ja taiteen tekemisen ehtoja kunnioittavan praktiikan vuoksi. Työn merkitys itsessään on erinomaisesti perusteltu, ja työn aihiot tuovat esiin naiseuden toiseuteen liittyvää traumaa taiteen keinoin. Taide on väline, josta tutkija ammentaa ja luo tietoa akateemiseen keskusteluun.

Toiseuden kuvaaminen, niin taiteen itsensä kautta, kuin myös taiteen ehdoilla tehdyn tutkimuksen kautta, liittyy voimakkaasti tutkijan omiin lähtökohtiin, joita värittävät omat kokemukset, oma reflektio ja avoin vuorovaikutus.

Opinnäytetyö valmistui toukokuussa 2024. Tutustu >>

Lue lisää TAKUtuesta ja tutustu edellisvuosien palkittuihin.