Onko opinnäytetyösi tai tutkielmasi valmistuminen ajankohtaista?

Vuosittain myönnettävän TAKUtuen tavoitteena on tukea taide- ja kulttuurialaa opiskelevien opinnäytetöitä, kannustaa tutkimuksen pariin ja lisätä alan tunnettuutta sekä tutkimustoimintaa.

Henkilökohtainen tuki myönnetään keväisin kahdelle korkeakoulun opinnäytetyötä (AMK/YAMK) tai yliopistossa pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle. Tukea voivat hakea TAKUn opiskelijajäsenet tai jäsenet, joiden opinnäytetyö tai pro gradu on juuri valmistunut tai on valmistumassa.

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan vuosittain keväällä (yleensä maalikuussa). Vuonna 2021 TAKUtuki oli suuruudeltaan 1 000 euroa/ työ.

Vuonna 2021 TAKUtuella palkitut

Miika Hakala, Jyväskylän yliopisto, musiikkitiede. Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona

Jaakko Salo, Humanistinen Ammattikorkeakoulu HUMAK. Lähiötapahtuma sosiaalisen pääoman rakentajana - Case: Koivukylän Vallaton Yö 2018

Vuonna 2020 TAKUtuella palkitut

Heidy Tiits-Tikkanen, Aalto-yliopisto, Kuvataidekasvatus. KARKKINÄLKÄ - Taiteellinen tutkimus taidegrafiikasta nautintotaitona

Jenna Lahtinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon ko. Ylitöitä ja raatamista ihannoivaa työkulttuuria? - Kotimaisten elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointi  

Vuonna 2019 TAKUtuella palkitut

Claire Delhom, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management. The art of partnerships in the festival field  

Iisa Lehtinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK. Jalkautuva taide osallisuutta luomassa. Taide- ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Maija Raikamo, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide. Minussa (ilmast)on muutos – Taidelähtöiset menetelmät ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena 

Gökçe Sandal, Helsingin yliopisto, Nordic Area and Cultural Studies. Women Artists from non-Western Backgrounds in the Swedish Context: An Intersectional Perspective to Artistic Resistance 

Vuonna 2018 TAKUtuella palkitut

Juulia Juutilainen, Aalto-yliopisto, New Media Design and Production. Understory. 

Mikael Kinanen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma. Vapauden rajat: Taiteellisen ilmaisun eettinen ohjaus Taideyliopistossa

Katri Naukkarinen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management. Käytännöstä kuratointiin – esitystaiteen tuottajan rooli taiteellis-tuotannollisessa dialogissa   

Silva Siponkoski, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä YAMK. Toimijuutta ja persoonaa tuetaan tiedolla, ei sattumalla: RAI-LTC tietokannan hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön suunnittelussa 

Keväällä 2017 TAKUtuella palkitut (ensimmäinen jakovuosi)

Elina Syrjälä, Helsingin yliopisto, Musiikkitiede. Ekomusikologinen näkökulma suomalaisten musiikkifestivaalien ympäristötyöhön – Esimerkkeinä Flow Festival, Meidän Festivaali ja Provinssi 

Riina Kotilainen, Turun yliopisto, Taidehistoria. Taide osana arkipäivän rakenteita -Toiveita ja kuvia tulevaisuuden prosenttiperiaatteesta 

Lisätietoja

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
puh. 040 561 8967