Onko opinnäytetyösi tai tutkielmasi valmistuminen ajankohtaista?

Vuosittain myönnettävän TAKUtuen tavoitteena on tukea taide- ja kulttuurialaa opiskelevien opinnäytetöitä, kannustaa tutkimuksen pariin ja lisätä alan tunnettuutta sekä tutkimustoimintaa.

Henkilökohtainen tuki myönnetään keväisin kahdelle korkeakoulun opinnäytetyötä (AMK/YAMK) tai yliopistossa pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle. Tukea voivat hakea TAKUn opiskelijajäsenet tai jäsenet, joiden opinnäytetyö tai pro gradu on juuri valmistunut tai on valmistumassa.

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan vuosittain keväällä. Vuonna 2023 TAKUtuki oli suuruudeltaan 1 000 euroa/ työ.

Vuoden 2024 hakuaika on 1.-31. maaliskuuta. Siirry tästä suoraan hakulomakkeelle.

2023 TAKUtuella palkitut

Anni Leino, Estonian Academy of Music and Theatre, Master of Arts in Cultural Management. Unveiling motivations and unlocking opportunities: Leveraging online showcases for performing arts promotion.

Laura Suhonen, Jyväskylän yliopisto, Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma, taidekasvatus. Hyppy museokynnyksen yli – Empiirinen tutkimus taidemuseoiden asenteellisesta saavutettavuudesta sekä kuulumisen kokemuksista.

2022 TAKUtuella palkitut

Cynthia Blanchette, Aalto-yliopisto, Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA), master’s program. Strayscapes: Porous boundary making through the eye of the bog

Karolina Lillvis, Metropolia, Creativity and Arts in Social and Health fields (CRASH), master's program. Increasing well-being experiences through cultural events : improving participation and communality as eventful well-being promotion aims.

2021 TAKUtuella palkitut

Miika Hakala, Jyväskylän yliopisto, musiikkitiede. Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona

Jaakko Salo, Humanistinen Ammattikorkeakoulu HUMAK, Kulttuurituotannon ko. Lähiötapahtuma sosiaalisen pääoman rakentajana - Case: Koivukylän Vallaton Yö 2018

2020 TAKUtuella palkitut

Heidy Tiits-Tikkanen, Aalto-yliopisto, Kuvataidekasvatus. KARKKINÄLKÄ - Taiteellinen tutkimus taidegrafiikasta nautintotaitona

Jenna Lahtinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon ko. Ylitöitä ja raatamista ihannoivaa työkulttuuria? - Kotimaisten elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointi  

2019 TAKUtuella palkitut

Claire Delhom, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management. The art of partnerships in the festival field  

Iisa Lehtinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK. Jalkautuva taide osallisuutta luomassa. Taide- ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Maija Raikamo, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide. Minussa (ilmast)on muutos – Taidelähtöiset menetelmät ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena 

Gökçe Sandal, Helsingin yliopisto, Nordic Area and Cultural Studies. Women Artists from non-Western Backgrounds in the Swedish Context: An Intersectional Perspective to Artistic Resistance 

2018 TAKUtuella palkitut

Juulia Juutilainen, Aalto-yliopisto, New Media Design and Production. Understory. 

Mikael Kinanen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma. Vapauden rajat: Taiteellisen ilmaisun eettinen ohjaus Taideyliopistossa

Katri Naukkarinen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management. Käytännöstä kuratointiin – esitystaiteen tuottajan rooli taiteellis-tuotannollisessa dialogissa   

Silva Siponkoski, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä YAMK. Toimijuutta ja persoonaa tuetaan tiedolla, ei sattumalla: RAI-LTC tietokannan hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön suunnittelussa 

2017 TAKUtuella palkitut

Elina Syrjälä, Helsingin yliopisto, Musiikkitiede. Ekomusikologinen näkökulma suomalaisten musiikkifestivaalien ympäristötyöhön – Esimerkkeinä Flow Festival, Meidän Festivaali ja Provinssi 

Riina Kotilainen, Turun yliopisto, Taidehistoria. Taide osana arkipäivän rakenteita -Toiveita ja kuvia tulevaisuuden prosenttiperiaatteesta 

 

Lisätietoja

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
puh. 040 561 8967