Asiantuntija, maksetaanhan sinulle vähintään TAKUn suositusten mukaista palkkaa?

Tiesitkö, että kokoamme taide- ja kulttuurialan käyttöön kahden vuoden välein päivittyvät palkkasuositukset sekä kulttuurituottajan (AMK) että historian, kirjallisuuden ja taideaineiden FM-tutkinnon suorittaneille?

Suosituksista löydät palkkasuositukset vaatimusryhmittäin jaoteltuna. Soveltamisen avuksi löydät eri vaatimusryhmien kohdalta kuvaukset siitä, millaisia työtehtäviä ja vastuita eri tehtävätasoihin kuuluu. Lisäksi palkkasuosituksissa on huomioitu pääkaupunkiseudun korkeampi hintataso.

Suositukset ovat voimassa kaksi vuotta, joten huomioithan, että vähimmäispalkka nousee myös vuosittain. Kummallekin voimassaolovuodelle on siis omat suosituksensa.

Hyödynnä TAKUn palkkasuosituksia työsopimusneuvotteluissa

Työnhakijana voit käyttää suosituksia palkkapyyntösi vahvana perusteena. Autamme mielellämme, jos tarvitset apua sopivaa palkkatoivetta miettiessäsi. Voit hyödyntää palkkasuosituksiamme myös palkankorotustoivetta miettiessäsi.

Työpaikkailmoituksia selatessasi kehotamme tarkistamaan, vastaahan ilmoitettu palkkaus tehtävän vaativuusluokan vähimmäispalkkasuosituksia. Alalla on todella paljon hyviä ja reiluja työnantajia, mutta yhä myös aivan liikaa työpaikkoja, joissa korkeasti koulutetuille, vastuullista ja vaativaa työtä tekeville asiantuntijoille maksetaan suhteettoman alhaista palkkaa.

Työnantajana taas voit avoinna olevan tehtävän palkkausta miettiessäsi varmistua, että palkkasuosituksia oikein soveltamalla, maksat työntekijällesi reilua ja oikeudenmukaista palkkaa.

Tavoitteemme on, että kaikilla alamme asiantuntijoilla olisi vähintään suositustemme mukainen palkka. TAKU ei suosittele hakemaan tehtäviä, joissa palkkaus on alan yleiseen palkkatietoon pohjautuvia suosituksiamme matalampi.

Ovathan työsuhteesi ehdot kunnossa?

TAKU julkaisee myös kahden vuoden välein päivitettävän suosituksen taide- ja kulttuurialan työsuhteen ehdoista. Suositus koskee yksityisten taide- ja kulttuurialan yritysten**, järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen palveluksessa olevien työsuhteen ehtoja. Suositusta voidaan soveltaa esimerkiksi silloin, kun työnantaja ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin.

**(Taide- ja kulttuurialan yrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä, jonka pääasiallinen toimiala on taide- ja/tai kulttuuripalveluiden tuottaminen.)

On tärkeää, että työsopimuksesta käy selkeästi ilmi, mitä työehtosopimusta tai suositusta työpaikalla noudatetaan. Osa työehtosopimuksista, esimerkiksi teatterialan työehtosopimus, ovat yleissitovia eli myös järjestäytymättömien työnantajien on noudatettava niitä. Toisaalta monissa järjestäytymättömissä yksityisen sektorin työpaikoissa voidaan soveltaa esimerkiksi kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) tai valtion virka- ja työehtosopimusta (VES).

Olethan meihin yhteydessä, jos mikään tähän liittyvä mietityttää. Autamme mielellämme. Tehtävämme on varmistaa, että jäsentemme solmimat työsopimukset ovat reiluja ja oikeudenmukaisia.

Katso TAKUn suositukset ja oppaat >>