Akavan yrittäjäpalkinnon 2020 kunniamaininta myönnettiin 31.8.2021 TAKUn jäsen Outi Järviselle. Työssään ⁠Arts Management Helsingissä Järvinen parantaa vapaiden taiteilijoiden toimintaedellytyksiä ja työmarkkina-asemaa tarjoamalla heille muun muassa hallinnollisia palveluja ja sopimusneuvontaa.⁠

Järvinen, joka on tanssitaiteen maisteri, perusti voittoa jakamattoman yhteiskunnallisen yrityksen Arts Management Helsinki Oy:n vuonna 2012. Pontimena oli kokemus taiteilijan heikosta asemasta yhteiskunnassa ja halu saada aikaan konkreettisia rakenteellisia muutoksia.⁠

– Arts Management Helsingin tuotannoissa taiteilijoille maksetaan palkkaa, heidän eläkemaksuistaan huolehditaan ja tarjoamme myös työterveyspalvelut. Nämähän eivät ole itsestäänselvyyksiä taideinstituutioiden ulkopuolisessa maailmassa, vaikka suuri osa tapahtumista toteutetaan projekteina erilaisissa verkostoissa, Järvinen toteaa.⁠

Tuotantoalusta merkittävänä työkaluna

Yrityksen tärkein innovaatio on Järvisen ideoima ja Taiteen edistämiskeskuksen osittain rahoittama tuotantoalusta. Syksyllä 2021 vapaiden taiteilijoiden työyhteisössä on mukana 40 taiteilijaa. Alusta tarjoa jäsenilleen kolmenlaisia hyötyjä: henkilökohtaisia palveluja, tuotantojen valmistelua sekä yhteisöllistä toimintaa.⁠

– Arts Management Helsinki pyrkii kohti reilua työelämää. Se toimii taidetyön mahdollistajana ja vapaiden taiteilijoiden työyhteisönä ja tukirakenteena, joka tekee taiteilijana työskentelemisestä aiempaa mielekkäämpää ja turvatumpaa, Järvinen kiteyttää.⁠

 

Outi Järvinen edustaa TAKUa Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnassa kaudella 2021-2022. Toimi- ja neuvottelukunnat vastaavat työmarkkinaedunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä omilla sektoreillaan.
⁠⁠

Kuva: Riitta Sourander

 

Lue lisää:
Akavan yrittäjäpalkinto 2020 myönnettiin Maret Puhkille, joka jatkaa edellisten sukupolvien työtä Helsingin Myllyn johdossa. Puhk on Suomen Lakimiesliiton jäsen.