Yhteiskunta tarvitsee humanisteja, heikko työllistyminen on sitkeä myytti

Toimittaja Mikko Puttosen analyysi eri alojen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta on kapeakatseinen (HS 29.5.2023 ja 8.5.2023). Humanistien huono työllistyminen on sitkeä myytti, vaikka todellisuudessa humanistit työllistyvät hyvin. Helsingin yliopiston uraseurannan mukaan humanistisesta tiedekunnasta vuonna 2016 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen on 92 %.

Humanistien osaamista mm. kielistä, kulttuureista, kirjallisuudesta, taiteesta ja historiasta tarvitaan monipuolisesti asiantuntijatehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Esimerkiksi tekoälyn mukanaan tuomasta mullistuksesta keskusteltaessa pelkkä insinöörinäkökulma ei ole riittävä. Yhä monimutkaistuvan maailman ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan monialaisuuden edistämistä ja monitieteisiä työryhmiä.

Humanistisen alan osaajat arvostavat omaa osaamistaan ja kokevat tekemänsä työn merkitykselliseksi. Suurin haaste on humanistisen osaamisen arvostuksen ja sen hyödyntämisen puute.

Kirjoituksemme julkaistiin Helsingin Sanomien mielipideosastolla 7.6.2023.

 

Taina Ukkola, asiantuntija
Kieliasiantuntijat ry

Tuulia-Tuulia Tummavuori, järjestökoordinaattori
Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry

Helmi Saukkoriipi, järjestökoordinaattori
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry