Keväällä 2021 pilotoitu mentorointiohjelma toi yhteen monipuolisen otoksen laajasti taide- ja kulttuurialaa edustavan ammattijärjestömme jäsenistöstä.

Ryhmämentorointina pienryhmissä toteutetussa ohjelmassa oli mukana mm. kulttuurituottajia, muotoilijoita, medianomeja, taiteen sekä filosofian maistereita. Osallistujat edustivat monipuolisesti erilaisia elämäntilanteita, uran vaiheita ja eri paikkakuntia, joten mentorointiohjelma avasi varsin laajoja näköaloja taide- ja kulttuurialan työelämän ajankohtaisiin teemoihin.

Urapolkujen moninaisille malleille on tilausta

Mentorointiohjelma tarjosi osallistujille tilaa pohtia omia uratoiveitaan, arvopohjaansa sekä ammatillisia tavoitteitaan. Moni kertoi saaneensa itsevarmuutta ja -luottamusta tuleviin ura-askeliinsa ja oman suunnan tarkistamiseen. Samalla esiin nousi vahva tarve urapolkujen erilaisille malleille: menestystarinoille annetaan tilaa, mutta myös toisenlaisia samaistumisen kohteita kaivataan.

Osallistujien toiveet liittyivät huomattavan usein tarpeeseen saada tukea horisontaaliseen urakehitykseen eli työtehtävien kehittämiseen ja osaamisen syventämiseen. Työnantajatahojen olisikin tärkeä huomata henkilökunnassa versova kehittymishalu ja tarjota sille mahdollisuuksia – ja ymmärtää, että aina työssä kehittyminen ei tarkoita nousujohteista urapolulla ylöspäin kiipeämistä.

Hyvässä työelämässä on usein kyse oman paikan löytämisestä, jossa oleellista on oman työn arvon hahmottaminen.

Toisaalta paljon keskustelua synnytti myös muilla aloilla vakiintuneen urakehityksen mallin puuttuminen taide- ja kulttuurialalta: nimikkeet saattavat pysyä samana miltei koko työuran ajan, vaikka tehtäväkuva ja vastuualueet muuttuisivat. Urakehityksen etapit eivät tällöin tule juurikaan huomatuksi ja niitä voi olla vaikea todentaa.

”Kiitos! Tämä on ollut ihan mahtava juttu henkilökohtaisesti. Olin aika hukassa oman urani kanssa (…), ja nyt ohjelman myötä olen saanut aivan uudenlaisen näkökulman ja lähestymistavan työhöni ja osaamiseeni.”

 ”Ohjelma käynnisti mietinnän ja antoi sille tukea, mutta matka vasta alkoi.”

Verkostoitumista ja kehittymisen työkaluja mentorointiohjelman perintönä

Mentorointiohjelmaan aktoreina osallistuneet kertoivat saaneensa toimivia työkaluja urasuunnittelun ja itsensä kehittämisen tueksi. Palautteen mukaan tärkeintä antia oli myös mahdollisuus vertaistukeen ja verkostoitumiseen.

”Kuukausittaiset keskustelut toisten ammattilaistan kanssa, luottamuksellisesti ja todella avoimesti oli uskomattoman voimaannuttava kokemus.”

”Vertaistuki oli ehdottomasti ohjelman suurin anti, oli silmiä avaavaa kuulla muiden työelämään liittyviä pohdintoja.”

Mentorointiohjelman perintönä saattaa menetelmiä ja ajattelutapoja kulkeutua myös työyhteisöihin. Mentoreina toimineet kertoivat saaneensa työkaluja johtajuuteen ja esihenkilötyöhön sekä varmuutta fasilitointiin, mutta myös ymmärrystä ja empatiaa avartavaa perspektiiviä. Ryhmissä olikin vahva luottamuksen ilmapiiri ja mentorit saivat valtavasti kiitosta osuudestaan.

TAKUn yhtenä tavoitteena oli tuoda mentorointikäytäntöä tutummaksi taide- ja kulttuurialalle ja luoda alan erityistarpeisiin muotoiltu mentorointiohjelman malli. Mentorointiohjelma myös vahvisti TAKUlaisten verkostoa ja toi esille ammattijärjestön yhteisöllisyyttä tavalla, jolle on mukava suunnitella jatkoa.

Taustatietoa

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU pilotoi jäsenilleen suunnatun mentorointiohjelman keväällä 2021. Ohjelmassa 42 osallistujaa toimivat mentoreiden vetämissä kuuden aktorin pienryhmissä.

Mentorointiohjelma vakiintuu pysyväksi jäsenpalveluksi, jonka seuraava mahdollinen aloitusaika on keväällä 2023. Tulevasta mentorointiohjelmasta tiedotetaan myöhemmin ja hakuaika on aikaisintaan syksyllä 2022.