Hallitusohjelmaan kirjatun yhdistelmävakuutusmallin valmistelu käynnistyi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen kokoon kutsumalla pyöreän pöydän keskustelulla (20.3.), jossa TAKU edusti taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijoita. Mallin on tarkoitus valmistua puoliväliriiheen mennessä. 

Hankkeen aloituskeskusteluun (20.3.2024) oli kutsuttu työmarkkinajärjestöjä, yrittäjäjärjestöjä sekä valmistelussa mukana olevien ministeriöiden edustajia. Ministereistä mukana oli Sanni Grahn-Laasosen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeri Sari Multala. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUa tilaisuudessa edusti toiminnanjohtaja Nea Leo. 

Yhdistelmävakuutuksen tavoitteena on parantaa sellaisten henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina. Samalla pyritään löytämään ratkaisuja kulttuurialan tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviin ongelmiin. 

Hallituksella on vahva tahtotila ratkoa kulttuuri- ja luovien alojen sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia. Yhdistelmävakuutusmalli on yksi konkreettinen ja tärkeä askel tässä työssä, sanoi ministeri Grahn-Laasonen ja kiitti keskustelijoita valmisteluun saadusta evästyksestä, näkemysten ja erilaisten ratkaisuajatusten jakamisesta. 

Valmisteltavan mallin on oltava reilu ja oikeudenmukainen 

TAKU on ajanut eri työnteon muotojen yhdenvertaista ja oikeudenmukaista kohtelua jo pitkään. Olemme vuosikausien ajan tuoneet esiin itsensätyöllistäjien ja eri työnteonmuotoja yhdistävien monityöläisten sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä haasteita ja ratkaisuehdotuksia. Yhdistelmävakuutus oli myös yksi hallitusohjelmatavoitteistamme.

”On hienoa, että yhdistelmävakuutuksen valmistelu nyt etenee, ja olemme mielellämme mukana valmistelutyössä”, toteaa TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo.

Itsensätyöllistäjiä on Suomessa jo yli 200 000, ja eri työnteonmuotojen yhdistäminen lisääntyy jatkuvasti.  

Jäsenkyselymme (2021) mukaan jo 49 prosentilla jäsenistämme on jokin sivutoimeentulonlähde pääasiallisen työnsä ohella. 

Eri työnteonmuotojen yhdistämisen on oltava myös sosiaali- ja työttömyysturvan kertymisen kannalta kannattavaa. Työssäoloehtoa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa on voitava kerryttää yhdessä vakuutusjärjestelmässä riippumatta siitä, onko työtulo yrittäjä- vai palkkatuloa.

“Nyt valmisteltavan mallin kohdalla on olennaista huomioida, että kustannusten, ehtojen ja etuuksien välinen suhde on reilu. Tämä ei ole kaikilta osin toteutunut apurahansaajien ja MYEL-vakuutuksen kohdalla”, muistuttaa Nea Leo. 

Vain reilut ja toimivat rakenteet mahdollistavat kestävän ja inhimillisen työelämän kaikille – työnteonmuodosta riippumatta. 

 

Lisätietoja:

Nea Leo
toiminnanjohtaja

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
puh. 044 066 4800
nea.leo@taku.fi

STM: Hallitus valmistelee yhdistelmävakuutusmallin vastaamaan työelämän muutokseen 20.3.2024 >>