Kulttuurialan yhdistelmätehtävät huolestuttavan yleisiä kunnissa 

Paljon huomiota saanut Oripään kunnan rekrytointi-ilmoitus kertoo valitettavan yleisestä epäkohdasta. TAKU ja Akavan Erityisalat ovat huolissaan kuntien kulttuurityöntekijöiden jaksamisesta. Työntekijöiden vastuulle vyörytetään laajoja tehtäväkokonaisuuksia, eikä palkkataso ole lähelläkään työn vaatimustasoa. 

Oripään kunta julkaisi (19.3.2024 TE-palvelut) rekrytointi-ilmoituksen, jossa haettiin alle 3 000 euron kuukausipalkalla kirjastonjohtajaa vastuunaan kirjasto-, museo- ja kulttuuritoimi, kunnan markkinointi, maahanmuuttotyö sekä hyvinvointilautakunnan esittelijän tehtävät. Rekrytointi kuvastaa yleistymässä olevaa yhdistelmätehtävien ongelmaa. 

Moni media on tarttunut Oripään yhdistelmäviran rekrytointi-ilmoitukseen ja esitellyn työtehtävän laaja-alaisuuteen, rajattomuuteen sekä heikkoon palkkaukseen. Julkisessa keskustelussa tätä tilannetta on pidetty joiltain osin poikkeuksena.  

Haluamme korostaa, että yhdistelmävirat ovat valitettavan tuttu asiantuntija- ja esihenkilötyötä koskeva epäkohta kuntien kulttuuripalveluissa. Kuluneen vuoden aikana Akavan Erityisalojen jäseniltä on tullut lukuisia pyyntöjä, joissa pyydetään kiinnittämään huomiota poikkeuksellisiin rekrytointi-ilmoituksiin.

Jopa 42 % kyselyyn vastanneista toimii yhdistelmätehtävässä

Tuoreessa kyselyssämme 42 % kirjasto-, museo- ja kulttuurialan esihenkilöistä ja asiantuntijoista kertoi oman vastuualueensa kasvaneen uusilla tehtäväkokonaisuuksilla. 

Yhdistelmätehtävillä tarkoitetaan omaan vastuualueeseen lisättyjä muiden toimialojen tehtäväkokonaisuuksia. Oman tehtäväkuvan ulkopuolelta vastuulle on tullut eniten hallinnon, viestinnän ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuksia. Esimerkiksi kirjastonjohtajan vastuisiin on lisätty museotoimen tehtävät tai kulttuurijohtaja hoitaa samalla kunnan viestintää ja markkinointia. 

Otteita kyselyn vastauksista: 

”Hallinnon tehtäviä siirtynyt museo- ja kulttuuripalveluiden esihenkilöille”

”Hallinto valuu kulttuurin tekijöille, ilman hallintotason KVTES-palkkaa” 

 ”Henkilöstöhallinto ja taloushallinto, it-tuki ovat kaikki kadonneet.”  

”Kirjasto työntekijöineen vastaa nykyisin täysin paikallismuseon toiminnasta, vaikka sillä ei ole yhtään työntekijää, jolla olisi museoalan opintoja taustalla.” 

Samaan aikaan Akavan Erityisalojen tuorein työelämätutkimus näyttää nurjan puolen. 62 % kuntien kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin asiantuntijoista kertoo, että töitä on liian paljon joko jatkuvasti tai usein. Uupuminen ja työssäjaksaminen ovat näissä tehtävissä todellisia ongelmia. 

Kuntien kulttuurialan asiantuntijoiden palkkataso shokeeraa

TAKUn palkkakysely (2022) kertoo kuntasektorilla työskentelevien taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden mediaanipalkan olevan 2877 euroa kuukaudessa. Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkataso jää yleisesti ottaen kauas suomalaisesta mediaanipalkasta, mutta kuntasektorilla tilanne on kaikista hälyttävin. Usein kyse on korkeakoulutuksen saaneista asiantuntijoista, joiden työnkuvaan sisältyy erittäin laajoja vastuita. Palkkataso ei vastaa vaadittua koulutusta, eikä osaamista. 

Otimme yhdessä kantaa: Yhdistelmätehtävät ovat kuntien kulttuurialan asiantuntija- ja esihenkilötehtävien ongelmana (20.3.2024)

Lue YLE:n uutinen (21.3. 2024)

 

Lisätietoja:

Nea Leo
toiminnanjohtaja,
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
puh. 044 066 4800, nea.leo@taku.fi

Jussi Näri
toiminnanjohtaja, Kuntien asiantuntijat - KUMULA ry 
puh. 0400 816 284, jussi.nari@kumula.fi 

Katariina Mäkelä
toiminnanjohtaja, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattijärjestö MAL ry 
puh. 040 774 7620, katariina.makela@malry.fi

Jaakko Korpisaari
kuntasektorin neuvottelupäällikkö, Akavan Erityisalat 
puh. 040 777 9422, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry edustaa kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijatehtävissä työskenteleviä. Kumula ry puolestaan on kunta- ja kirjastoalan asiantuntija-ammatteja edustava ammattijärjestö ja Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattijärjestö MAL ry museo- ja kulttuuriperintöalan asiantuntijoita.