Vuoden 2022 taide- ja kulttuurialan työelämäpalkintojen saajat on julkistettu. Raadin päätöksissä korostuu alan edunvalvontatyön kehittäminen sekä kansainvälinen solidaarisuus.

Taide- ja kulttuurialan yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttaminen sekä alan työelämän edunvalvonta olivat korona-ajan sulkutoimien aikana erityisten pinnalla ja sama työ on jatkunut aktiivisena kriisin jälkeen. Vuoden 2022 taide- ja kulttuurialan asiantuntija -palkinnon voittajavalinnassa korostuu monipuolisen osaamisen sekä määrätietoisen työn merkitys.

Vuoden 2022 taide- ja kulttuurialan teko -tunnustus puolestaan nostaa esiin kipeän ajankohtaiseksi noussutta alan sisäistä kansainvälistä solidaarisuutta, periksiantamattomuutta ja avun tarjoamista.

Vuoden 2022 taide- ja kulttuurialan asiantuntija -palkinto on myönnetty Kaisa Paavolaiselle, joka on noussut alan edunvalvonnan näkyvimpään kärkeen. Vastaavasti Vuoden 2022 taide- ja kulttuurialan teko -kunniamaininta on myönnetty Artists at Risk (AR) -verkostolle, joka on tehnyt kuluneen vuoden aikana merkittävää työtä auttaakseen ukrainalaisia taiteilijoita sekä kulttuuritoimijoita Marita Muukkosen ja Ivor Stodolskyn johdolla.

Voittajat valitsi TAKUn hallituksen jäsenistä koostuva raati ennakkoon jätettyjen ehdotusten joukosta. Raadin jäseninä toimivat Nadine Labib, Henna Karhapää ja Mikael Kinanen, puheenjohtajana Henna Salo.

Taide- ja kulttuurialan asiantuntija
Kaisa Paavolainen, Helsinki

Kaisa Paavolainen on tehnyt valtakunnallisesti merkittävää työtä eri taiteenlajien hyväksi ja noussut alan vaikuttamistyön näkyvimpään kärkeen. Paavolainen on ansiokkaasti ja määrätietoisesti kehittänyt esittävän taiteen edunvalvontaa Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtajana kuluneen vuoden aikana ja aiemmin Teatterikeskus ry:n toiminnanjohtajana. Hänen työnsä ulottuu näin vapaalta kentältä VOS-teattereihin ja tukee sekä pienten ryhmämuotoisten että isompien organisaatioiden kehittymistä yhä paremmiksi työpaikoiksi ja kestävämmiksi yhteisöiksi.

Kollegana ja yhteistyökumppanina Paavolainen on positiivinen, keskusteleva ja helposti lähestyttävä.

Palkintoraadin sanoin:

"Paavolaisen keskeisin ansio on kuitenkin tapa, jolla hän huolehtii kulttuurialan toimijoiden yhteistyössä siitä, että suunta on selkeä ja yksiselitteisesti yhteinen."

Kaisa Paavolainen (kuvaaja Mitro Härkönen).

Artists at Risk (AR)
Työ ukrainalaisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden hyväksi

Vuoden 2022 aikana Artists at Risk (AR) on auttanut lukuisia ukrainalaisia taiteilijoita ja kulttuuritoimijoita lähtemään sodan alta.  Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Artists at Risk (AR) -residenssejä oli 26 eri puolilla maailmaa nyt residenssiverkostossa on jo yli 500 toimijaa. Yksin Ukrainasta on vuoden aikana tullut hakemuksia yli 1850, ja heistä yli 300 on sijoitettu residensseihin eri puolille Eurooppaa. AR-residenssiläisiä on Suomessa yli 30 tänä vuonna, joista 15 on Ukrainasta.

Artists at Risk (AR) on jo lähes kymmenen vuoden ajan rakentanut kansainvälistä residenssiverkostoa sekä turvaresidenssimallia auttaakseen taiteilijoita ja kulttuuritoimijoita, jotka ovat kotimaassaan uhattuina tai joutuvat pakenemaan sotaa ja terroria. Taustavoimana toimii suomalainen Perpetuum Mobile -järjestö, jota luotsaavat Marita Muukkonen ja Ivor A. Stodolsky.

Palkintoraadin sanoin:

"Kansainvälisyys, solidaarisuus ja aktivismin henki ovat Artists at Riskin toiminnan ytimessä. Tällä rohkeudella on suuri merkitys humaanin demokratian puolustamisessa.”

Suomessa Artists at Risk (AR) tekee residenssiyhteistyötä mm. Tanssin tiedotuskeskuksen, Teatterin tiedotuskeskus TINFOn, Porvoon Taidetehtaan, Mustarindan, Jyväskylän kirjailijatalon, Tampereen taiteilijaseuran, Saastamoisen säätiön, Suomen PENin ja TUOTUO residenssin kanssa. Vuonna 2022 UNESCO myönsi Artists at Riskille (AR) historiallisen rahoituksen ukrainalaisten naistaiteilijoiden residensseihin.

Marita Muukkonen ja Ivor A. Stodolsky (kuva Perpetuum Mobile).