TAKUn uuden hallituksen kokoonpano ja ansiomerkkien saajat julkaistu

Vuosi 2020 on ollut taiteen ja kulttuurin kentällä haastava, mutta myös aikaa jolloin on otettu valtavia askelia kulttuurin yhteiskunnallisen roolin ja arvon esiintuomisessa. Vaikea vuosi on kannustanut alan toimijoita ratkaisuihin, jotka osoittavat paitsi työlle omistautumista myös tulevaisuudessa tarvittavaa muuntautumiskykyä.

Taide- ja kulttuurialan asiantuntija -palkinto Rosa Meriläiselle

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen on työskennellyt kulttuurin ja taiteen valtakunnallisena puolustajana korona-ajan erityistoimien etujoukoissa. Meriläinen muun muassa toimi aktiivisesti edunvälittäjien verkoston puolesta alaa laajasti uhanneen veikkausvoittorahoituksen menettämisen kompensoimiseksi hallituksen lisäbudjetista.

Palkintoraadin sanoin: "Rosa Meriläinen on vakuuttava ja aito taiteen sekä kulttuurin puolestapuhuja, kokenut ja tehokas moniosaaja, joka on sydämellään mukana työssään. Häntä kuunnellaan ja viesti menee perille. Hänellä on myös taito käyttää kattavaa verkostoaan yhteisten asioiden hyväksi ja tuoda kulttuurin tekijöitä sekä päättäjiä yhteen."

Rosa Meriläinen

Taide- ja kulttuurialan työnantaja -palkinto Joensuun Popmuusikot ry:lle

Joensuun Popmuusikot ry on uudistanut järjestämänsä Ilosaarirockin organisaatiota pitkäjänteisellä työllä ja on toiminnallaan näyttänyt tietä muille alan toimijoille.

Taloudellisesti merkittävin muutos Joensuun Popmuusikot ry:lle oli yhdistystaustaisen ja vapaaehtoistyövoimaan perustuvan festivaalin siirtyminen palkkaorganisaatioksi 2018. Tavoitteena on myös ollut organisaation tuotantoketjun vastuullisuus sekä hierarkian mataluus.

"Haluamme olla reilu, vastuullinen ja suoraselkäinen työnantaja. Tunnistamme alamme pätkätöiden haasteet ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja edistämään koko alan työelämää", kertoo toiminnanjohtaja Niina Hattunen.

Organisaatiomuutos sekä johtamiseen panostaminen ovat parantaneet yhdistyksen resursseja ja mahdollistaneet paremman työelämän kehittämisen. Vuoden 2020 Ilosaarirock-festivaali peruuntui koronan takia, yhdistys selvisi kuitenkin ilman YT-neuvotteluita ja lomautuksia.

Joensuun Popmuusikot ry on tehnyt Itä-Suomen alueella uraauurtavaa työtä kevyen musiikin ammattimaisen tapahtuma- sekä harrastustoiminnan hyväksi viiden vuosikymmenen ajan. Yhdistyksellä on merkittävä aluevaikutus taide- ja kulttuurialan työllistäjänä, taloudellisen toimeentulon edistäjänä sekä hyvinvointivaikutuksiltaan laajan henkisen pääoman vahvistajana.

Niina Hattunen

Taide- ja kulttuurialan teko -kunniamaininta jaetaan yhteistä tahtotilaa esille tuoden

Taide- ja kulttuurikentän toimijat ovat venyneet korona-pandemian aikana suorituksiin, jotka osoittavat muutoskykyä, joustavuutta sekä ennakkoluulotonta innovointia. Toimintaa digitalisoimalla on löydetty uusia jakelutapoja sekä yleisön kohtaamisen muotoja. Tuottajat ovat rakentaneet yhä uusia vaihtuvien määräysten mukaisia toteutustapoja kulttuurituotteille, jotta toiminta selviäisi poikkeusajan ylitse.

Yksittäisen teon esiin nostamisen sijaan TAKU ry osoittaa Taide- ja kulttuurialan teko -kunniamaininnan tänä vuonna koko toimialalle, joka on näyttänyt luovuutensa sekä uudistumaan pystyvän ammattitaitonsa.

Taide- ja kulttuurialan työelämäpalkintojen saajat julkaistiin  TAKUn syyskokouksen yhteydessä 20.11.