TAKUn viesti ministereille: työttömyys- ja sosiaaliturvauudistuksessa huomioitava monityöläiset

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU tapasi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen sekä työministeri Tuula Haataisen keskiviikkona 23.3.2022 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa luovien alojen sosiaali- ja työttömyysturvan haasteista. TAKU nosti keskustelussa esiin taide- ja kulttuurialan tuottajina, hallinnollisissa tehtävissä sekä opetustehtävissä työskentelevien, eri työnteonmuotoja yhdistelevien monityöläisten näkökulman.

Viestimme työministeri Haataiselle, sosiaali- ja terveysministeri Sarkkiselle sekä virkamiehille oli, että työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmän on mukauduttava työelämässä jo kauan sitten tapahtuneeseen muutokseen. Eri työnteonmuotojen yhdistämisen pitää olla myös sosiaali- ja työttömyysturvan kertymisen kannalta kannattavaa. Pitkän tähtäimen ratkaisuna TAKU ehdotti ministereille palkansaajan ja yrittäjän turvan yhdistävän yhdistelmävakuutuksen kehittämistä. Ehdotus sai kannatusta myös muilta keskusteluun osallistuneilta järjestöiltä.

Monityöläisyys eli eri työnteonmuotojen yhdisteleminen on ollut jo pitkään yleistä TAKUn jäsenten keskuudessa. Viime syksynä tehdyn jäsenkyselymme mukaan 49 % vastaajista oli jokin sivutoimeentulonlähde pääasiallisen työn ohella.

Lisää hyvässä hengessä käydystä keskustelusta voit lukea sosiaali- ja terveysministeriön uutisesta.