Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan työelämäpalkintojen saajat on julkistettu. Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan asiantuntija -palkinto on myönnetty Pilvi Kuidulle. Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan teko -tunnustus on puolestaan myönnetty Kunnan Pojat -orkesteritoiminnalle.

Juryn perusteluissa korostuu taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden kehittämisen merkitys sekä erityisryhmien huomioiminen, mutta myös uusien ja useita osapuolia hyödyttävien toimintamallien kehittäminen.

Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan asiantuntija -palkinto on myönnetty Pilvi Kuidulle, joka on Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtajana pitkäjänteisesti työskennellyt erityistä tukea tarvitsevien lasten kulttuuripalveluiden saavutettavuuden hyväksi.

Vastaavasti Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan teko -kunniamaininta on myönnetty Kunnan Pojat -orkesteritoiminnalle, joka on luonut kulttuurielämyksiä yleisöille, jotka eivät muuten pääse kulttuuritapahtumiin. Samalla on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä ammattimuusikoita.

Voittajat valitsi TAKUn hallituksen jäsenistä koostuva raati ennakkoon jätettyjen ehdotusten joukosta. Raadin jäseninä toimivat Juha Isotalo, Johanna Lipponen ja Paola Nieto, puheenjohtajana Netta Norro.

Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan asiantuntija
Pilvi Kuitu, Lempäälä

Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan asiantuntija -palkinto on myönnetty Pilvi Kuidulle. Vuodesta 2006 alkaen Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtajana työskennellyt Kuitu on tehnyt valtakunnallisesti merkittävää ja uraauurtavaa työtä kulttuurin saavutettavuuden puolesta. Perusteluissa sanotaan:

Pilvi Kuitu on saavutettavuuden sanansaattaja ja erityistä tukea tarvitsevien puolestapuhuja, joka jatkuvasti kehittää organisaationsa toimintaa.” 

Kuitu on yhdessä henkilökuntansa kanssa kehittänyt pitkäjänteisesti yhteistyötä muun muassa päiväkotien, koulujen, sosiaalitoimen sekä erityisryhmien järjestöjen kanssa, jotta myös erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla ja aikuisilla olisi tasa-arvoinen pääsy taide- ja kulttuuriharrastuksiin sekä kokemiseen. Pian 20 vuotta täyttävä Kulttuurikeskus PiiPoo toimii Lempäälästä käsin Pirkanmaalla, mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

Pilvi Kuitu on jo pitkään toiminut kulttuurisen osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin teemojen kouluttajana. Juuri nyt hän valmistelee näitä teemoja käsittelevää väitöskirjatutkimusta Tampereen yliopistolle.

Pilvi Kuitu, Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan asiantuntija. TAKU ry

Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan teko
Kunnan Pojat, Rovaniemi

Vuoden 2023 taide- ja kulttuurialan teko -kunniamaininta on myönnetty Kunnan Pojat -orkesteritoiminnalle. Kunnan Pojat on vienyt musiikkiesityksiä jo yli kuuden vuoden ajan kohderyhmille, jotka muutoin jäisivät osattomiksi oikeudestaan kulttuuriin esimerkiksi palvelutaloissa, vuodeosastoilla, päihde- ja mielenterveyslaitoksissa sekä asunnottomien ja kehitysvammaisten piirissä. Esityksiä on pidetty myös muun muassa kirjastoissa, kylätaloissa ja päiväkodeissa – ja kaikkiaan niitä on kertynyt noin 1500.

Vuonna 2017 alkunsa saanut Kunnan Pojat on Rovaniemen kaupungin kulttuuripalveluiden tuottama hyvinvointipalvelu, joka ulottaa toimintansa yli kuntarajojen. Kokoonpano koostuu rytmimusiikin ammattilaisista sekä palkkatukityöllistämisen avulla työllistetyistä ammattimuusikoista. Kulttuurituottaja Hannu Raudaskosken ideoiman toimintamallin vaikutukset sekä työllistävyyden että kulttuurin saavutettavuuden kannalta ovat olleet merkittäviä. Raadin sanoin: 

“Kunnan Pojat -projekti on tuonut iloa sinne, missä jäädään osattomiksi ihmisoikeusjulistuksessa todetusta oikeudesta kulttuuriin. Lisäksi se on työllistänyt monia pitkäaikaistyöttömiä muusikoita. Halusimme palkita projektin, jossa näkyy miten paljon kaikki saavat, kun sekä rahoittajan että projektityötätekevien sitoutuminen on pidempiaikaista.” 

Kuvassa Kunnan Pojat -orkesterin vakiokokoonpano: Jaakko Niemi (kitara), Jari Karjalainen (kitara ja laulu) sekä Hannu Raudaskoski (basso).

Kunnan Pojat, Taide- ja kulttuurialan vuoden 2023 teko. TAKU ry