Kaksi vuotta ahdingossa ollut taide- ja kulttuuriala tarvitsee tukea jälleenrakennukseen

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdinko ei pääty mahdolliseen rajoitustoimista luopumiseen. Kaksi vuotta heittopussina ollut ala on ajettu tilanteeseen, josta toipuminen tulee viemään pitkään.Tarvitsemme selkeän suunnitelman ja rahoitusta toiminnan uudelleenkäynnistämiseen, kriisistä toipumiseen ja jälleenrakennukseen.

Vaadimme, että hallitus ottaa vakavasti alan vaatimat, välttämättömät toimenpiteet:

1.  Selkeyttä, yhdenvertaisuutta ja ennakointia päätöksentekoon

Taide- ja kulttuuriala on kärsinyt kohtuuttomasti tempoilevasta ja eri aloja epätasa-arvoisesti kohtelevasta päätöksenteosta. Hallituksella on ollut kaksi vuotta kestäneen pandemian verran aikaa valmistella eri toimialoja tasa-arvoisesti kohteleva lainsäädäntö. Näin ei ole kuitenkaan toimittu. 

Epidemian leviämisen kannalta tehottomista rajoituksista tulee luopua viipymättä. Rajoitusten sijaan nyt tarvitaan selkeä, pitkän aikavälin suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan toiminta voidaan jälleen käynnistää.

2.  Taloudellista tukea jälleenrakennukseen - suunnitellut rahoitusleikkaukset peruttava

Koronapandemian torjunnassa käytetyt sulku- ja rajoitustoimet ovat aiheuttaneet taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alalle valtavat taloudelliset tappiot ja tulonmenetykset, joiden vaikutukset tulevat näkymään vuosia. Ala tulee tarvitsemaan taloudellista lisätukea vielä pitkään rajoitusten purkamisen jälkeen. Sekä kansallisen että kuntatason päätöksentekijöiden on varauduttava tähän lähivuosien budjeteissaan: jälleenrakennus ja toipuminen yli kahden vuoden toimintatauosta ei käy hetkessä.

Kaikki seuraaville vuosille kaavaillut leikkaukset taide- ja kulttuurialan rahoitukseen tulee perua. “Rahoitusleikkaukset olisivat alan jälleenrakennuksen kannalta katastrofaalisia ja jo valmiiksi epäreilusti kohdellulle toimialalle viimeinen isku”, varoittaa TAKUn puheenjohtaja Piia Lääveri.   

3. Hallituksen lunastettava lupauksensa freelancereiden aseman parantamisesta

Tarvitsemme pysyviä ratkaisuja freelancereiden ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi. TAKU on yhdessä muiden itsensätyöllistäjiä edustavien ammattijärjestöjen kanssa ajanut jo vuosikausia työsuhteen suojan laajentamista työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa työtä tekeviin. Osittaisten sosiaaliturvauudistusten sijaan ratkaisua on haettava ensisijaisesti työlainsäädäntöä päivittämällä.


“Tavoite  on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Hallituskausi on kääntymässä loppusuoralle, joten hallituksen on nyt korkea aika lunastaa lupauksensa ja saattaa lainsäädäntötyö loppuun”, vaatii TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo.

Lisätietoja: 

Piia Lääveri, puheenjohtaja, piia@ruisrock.fi, 040 719 9169
Nea Leo, toiminnanjohtaja, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800