TAKUtuki grant rewards students’ final projects and theses!

The aim of the TAKUtuki grant, awarded annually in spring, is to support final projects and theses done by our student members, encourage students to do research, and boost the recognition of and research in the sector.

A personal grant is awarded each spring to two students for their bachelor’s/master’s final project or thesis at a university of applied sciences or other university. TAKU student members or members who have just completed or are completing their master’s final project or thesis may apply for the grant. In 2023, the TAKUtuki grant was €1,000/student.

More detailed application instructions are published every spring.

The application period is 1. to 31. March, 2024. Check the application form here.

Spring 2023

Anni Leino, Estonian Academy of Music and Theatre, Master of Arts in Cultural Management. Unveiling motivations and unlocking opportunities: Leveraging online showcases for performing arts promotion.

Laura Suhonen, Jyväskylän yliopisto, Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma, taidekasvatus. Hyppy museokynnyksen yli – Empiirinen tutkimus taidemuseoiden asenteellisesta saavutettavuudesta sekä kuulumisen kokemuksista.

Spring 2022

Cynthia Blanchette, Aalto University, Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA), master’s program. Strayscapes: Porous boundary making through the eye of the bog

Karolina Lillvis, Metropolia, Creativity and Arts in Social and Health fields (CRASH), master's program. Increasing well-being experiences through cultural events : improving participation and communality as eventful well-being promotion aims.

Spring 2021

Miika Hakala, University of Helsinki, Musicology. Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona

Jaakko Salo, HUMAK University of Applied Sciences, Cultural management. Lähiötapahtuma sosiaalisen pääoman rakentajana - Case: Koivukylän Vallaton Yö 2018

Spring 2020

Heidy Tiits-Tikkanen, Aalto University, Art Education. KARKKINÄLKÄ - Taiteellinen tutkimus taidegrafiikasta nautintotaitona

Jenna Lahtinen, Metropolia University of Applied Sciences, Cultural management (YAMK). Ylitöitä ja raatamista ihannoivaa työkulttuuria? - Kotimaisten elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointi  

Spring 2019

Claire Delhom, Sibelius Academy, Arts Management. The art of partnerships in the festival field  

Iisa Lehtinen, Diaconia University of Applied Sciences, Sosiaali- ja terveysala, YAMK. Jalkautuva taide osallisuutta luomassa. Taide- ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Maija Raikamo, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide. Minussa (ilmast)on muutos – Taidelähtöiset menetelmät ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena 

Gökçe Sandal, University of Helsinki, Nordic Area and Cultural Studies. Women Artists from non-Western Backgrounds in the Swedish Context: An Intersectional Perspective to Artistic Resistance 

Spring 2018

Juulia Juutilainen, Aalto University, New Media Design and Production. Understory. 

Mikael Kinanen, Uniarts/ Academy of Fine Arts, Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma. Vapauden rajat: Taiteellisen ilmaisun eettinen ohjaus Taideyliopistossa

Katri Naukkarinen, Sibelius Academy, Arts Management. Käytännöstä kuratointiin – esitystaiteen tuottajan rooli taiteellis-tuotannollisessa dialogissa   

Silva Siponkoski, Häme University of Applied Sciences, Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä YAMK. Toimijuutta ja persoonaa tuetaan tiedolla, ei sattumalla: RAI-LTC tietokannan hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön suunnittelussa 

Spring 2017

Elina Syrjälä, University of Helsinki, Musiikkitiede. Ekomusikologinen näkökulma suomalaisten musiikkifestivaalien ympäristötyöhön – Esimerkkeinä Flow Festival, Meidän Festivaali ja Provinssi 

Riina Kotilainen, University of Turku, Taidehistoria. Taide osana arkipäivän rakenteita -Toiveita ja kuvia tulevaisuuden prosenttiperiaatteesta 

 

Further information:

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
tel. 040 561 8967