TAKUtuki Grant rewards students’ final projects and theses!

The aim of the TAKUtuki Grant, awarded annually, is to support final projects done by students of art and culture, encourage students to do research, and boost the recognition of and research in the sector.

A personal grant is awarded each spring to two students for their bachelor’s/master’s final project or thesis at a university of applied sciences or other university. TAKU student members or members who have just completed or are completing their bachelor’s/master’s final project or thesis may apply for the grant.

More detailed application instructions are published every spring, usually in March. In 2020, the TAKUtuki Grant was €1,000/student.

Spring 2021

Miika Hakala, University of Helsinki, musiikkitiede. Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona

Jaakko Salo, HUMAK University of Applied Sciences. Lähiötapahtuma sosiaalisen pääoman rakentajana - Case: Koivukylän Vallaton Yö 2018

Spring 2020

Heidy Tiits-Tikkanen, Aalto University, Kuvataidekasvatus. KARKKINÄLKÄ - Taiteellinen tutkimus taidegrafiikasta nautintotaitona

Jenna Lahtinen, Metropolia University of Applied Sciences, Kulttuurituotannon ko. Ylitöitä ja raatamista ihannoivaa työkulttuuria? - Kotimaisten elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointi  

Spring 2019

Claire Delhom, Sibelius Academy, Arts Management. The art of partnerships in the festival field  

Iisa Lehtinen, Diaconia University of Applied Sciences, Sosiaali- ja terveysala, YAMK. Jalkautuva taide osallisuutta luomassa. Taide- ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Maija Raikamo, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide. Minussa (ilmast)on muutos – Taidelähtöiset menetelmät ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena 

Gökçe Sandal, University of Helsinki, Nordic Area and Cultural Studies. Women Artists from non-Western Backgrounds in the Swedish Context: An Intersectional Perspective to Artistic Resistance 

Spring 2018

Juulia Juutilainen, Aalto University, New Media Design and Production. Understory. 

Mikael Kinanen, Uniarts/ Academy of Fine Arts, Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma. Vapauden rajat: Taiteellisen ilmaisun eettinen ohjaus Taideyliopistossa

Katri Naukkarinen, Sibelius Academy, Arts Management. Käytännöstä kuratointiin – esitystaiteen tuottajan rooli taiteellis-tuotannollisessa dialogissa   

Silva Siponkoski, Häme University of Applied Sciences, Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä YAMK. Toimijuutta ja persoonaa tuetaan tiedolla, ei sattumalla: RAI-LTC tietokannan hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön suunnittelussa 

Spring 2017

Elina Syrjälä, University of Helsinki, Musiikkitiede. Ekomusikologinen näkökulma suomalaisten musiikkifestivaalien ympäristötyöhön – Esimerkkeinä Flow Festival, Meidän Festivaali ja Provinssi 

Riina Kotilainen, University of Turku, Taidehistoria. Taide osana arkipäivän rakenteita -Toiveita ja kuvia tulevaisuuden prosenttiperiaatteesta 

Further information

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
tel. 040 561 8967