TAKUn sääntömääräisessä kevätkokouksessa 13.5.2022 käytiin läpi TAKUn vuoden 2021 toimintaa ja hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Mitä TAKUssa sitten tapahtui vuoden 2021 aikana?

TAKUn keskeiset tehtävät näkyivät vuonna 2021 järjestön toiminnassa: TAKUn toiminnan perustan muodostivat myös vuonna 2021 edunvalvonta, monipuoliset jäsenpalvelut tapahtumineen ja koulutuksineen sekä aktiivinen viestintä eri kanavissa.

TAKUn tehtävä on valvoa ja edistää jäsentensä etuja aktiivisella taide- ja kulttuurialojen edunvalvonnalla ja vaikuttamistyöllä, tarjoamalla erilaisia jäsenpalveluja koulutuksista suosituksiin sekä tuottamalla ja välittämällä tietoa kulttuurialan ammattilaisten työelämän erityiskysymyksistä.

Isoja kehittämishankkeita, valpasta edunvalvontaa ja medianäkyvyyttä

Koronakriisi riepotteli taide- ja kulttuurialaa yhä voimakkaasti vuonna 2021. Vaikka koronakriisin liittynyt edunvalvonta työllisti ja vei paljon huomiota, katsottiin TAKUssa kuitenkin myös vahvasti tulevaan ja kehitettiin omaa toimintaa. Aktiivisen edunvalvonnan ja monipuolisen jäsenpalvelun lisäksi TAKUssa toteutettiin vuoden 2021 aikana kolme suurempaa kehittämishanketta: laaja yhteistyössä Goforen kanssa tehty jäsensegmentointi, iso verkkosivu-uudistus sekä ensimmäistä kertaa toteutettu TAKUn oma mentorointiohjelma

Vuosi 2021 oli TAKUlle myös erityisen vahva medianäkyvyden vuosi. TAKUn kannanotot taide- ja kulttuurialan koronakriisin aikaiseen kohteluun, alaa uhanneisiin rahoitusleikkauksiin, opiskelijoiden tilanteeseen sekä freelancereiden asemaan saivat hyvin medianäkyvyyttä.

Vuosi 2021 lukuina

​Vuoden 2021 aikana TAKU teki 15 kannanottoa, järjesti 24 koulutusta, 13 opiskelijatilaisuutta ja oli mukana seitsemässä yhteistyöhankkeessa. Järjestön jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 3369 jäsentä. Varsinaisten jäsenten jäsenmäärä kasvoi 7,3 prosenttia ja jäsenmaksukertymä 8,2 prosenttia. TAKUssa työskentelee kolme henkilöä.

Lisää lukuja ja tarkempia kuulumisia viime vuodesta löydät TAKUn toimintakertomuksesta, jonka verkkoversioon pääset tutustumaan täällä.

Mukavia lukuhetkiä toimintakertomuksemme parissa!