Tutustu TAKUn palkkasuosituksiin: maksetaanhan sinulle reilua palkkaa?

Oletko koulutukseltasi kulttuurituottaja tai suorittanut historian, kirjallisuuden tai taideaineiden FM-tutkinnon? Työskenteletkö yksityisellä sektorilla ja työsuhteessasi ei noudateta työehtosopimusta? Ota käyttöösi vähimmäispalkkasuosituksemme.

Tiesitkö, että kokoamme taide- ja kulttuurialan käyttöön kahden vuoden välein päivittyvät palkkasuositukset sekä kulttuurituottajan (AMK) että historian, kirjallisuuden ja taideaineiden FM-tutkinnon suorittaneille?

Olemme julkaisseet vähimmäispalkkasuosituksemme ajalle 1.5.22-30.4.24. Haluamme tukea jäsenistöämme työelämässä ja reilussa palkkauksessa, mutta myös tarjota alan työnantajille perustan oikeudenmukaisen palkkatason tarjoamiseen.

Suosituksista löydät palkkasuositukset vaatimusryhmittäin jaoteltuina. Soveltamisen avuksi löydät kuvaukset siitä, millaisia työtehtäviä ja vastuita eri vaativuustasoihin kuuluu. Palkkasuosituksissa on huomioitu pääkaupunkiseudun korkeampi hintataso.

Suositukset ovat voimassa kaksi vuotta, joten huomioithan, että vähimmäispalkka nousee myös vuosittain. Kummallekin voimassaolovuodelle on siis omat suosituksensa.

Hyödynnä TAKUn palkkasuosituksia työsopimusneuvotteluissa

Työnhakijana voit käyttää suosituksia palkkapyyntösi vahvana perusteena. Autamme mielellämme, jos tarvitset apua sopivaa palkkatoivetta tai palkankorotustoivetta miettiessäsi.

Työpaikkailmoituksia selatessa kannattaa tarkistaa, vastaako ilmoitettu palkkaus tehtävän vaativuusluokan vähimmäispalkkasuosituksia. Alalla on paljon hyviä ja reiluja työnantajia, mutta yhä myös työpaikkoja, joissa korkeasti koulutetuille, vastuullista ja vaativaa työtä tekeville asiantuntijoille maksetaan suhteettoman alhaista palkkaa.

Työnantajana voit palkkasuosituksia soveltamalla varmistua siitä, että maksat työntekijöillesi reilua ja oikeudenmukaista palkkaa.

TAKUn tavoite on, että kaikilla alamme asiantuntijoilla olisi vähintään suositustemme mukainen palkka. Emme suosittele hakemaan tehtäviä, joissa palkkaus on alan yleiseen palkkatietoon pohjautuvia suosituksiamme matalampi.

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijoiden on voitava sopia palkkansa vaadittua osaamista, koulutusta ja asiantuntemusta vastaavaksi. Hyvästä työstä kuuluu maksaa reilu korvaus.

Tutustu suosituksiimme ja vinkkaa myös kaverille tai kollegalle!

Ovathan työsuhteesi ehdot kunnossa?

TAKU julkaisee myös kahden vuoden välein päivitettävän suosituksen taide- ja kulttuurialan työsuhteen ehdoista. Suositus koskee yksityisten taide- ja kulttuurialan yritysten**, järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen palveluksessa olevien työsuhteen ehtoja. Suositusta voidaan soveltaa esimerkiksi silloin, kun työnantaja ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin.

**(Taide- ja kulttuurialan yrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä, jonka pääasiallinen toimiala on taide- ja/tai kulttuuripalveluiden tuottaminen.)

Työsopimuksesta on käytävä selkeästi ilmi, mitä työehtosopimusta tai suositusta työpaikalla noudatetaan. Osa työehtosopimuksista, esimerkiksi teatterialan työehtosopimus, ovat yleissitovia eli myös järjestäytymättömien työnantajien on noudatettava niitä. Toisaalta monissa järjestäytymättömissä yksityisen sektorin työpaikoissa voidaan soveltaa esimerkiksi kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) tai valtion virka- ja työehtosopimusta (VES).

Olethan yhteydessä TAKUun, jos mikään tähän liittyvä askarruttaa. Tehtävämme on varmistaa, että jäsentemme työsopimukset ovat reiluja ja oikeudenmukaisia.

Katso TAKUn suositukset ja oppaat >>