TAKU korostaa hallitusohjelmatavoitteissaan taide- ja kulttuurialan potentiaalin hyödyntämistä 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa kaudelle 2023–2027. TAKU korostaa taide- ja kulttuurialan keskeistä roolia yhteiskunnassa, mutta nostaa keskusteluun teemoja, jotka koskevat samalla koko työelämää sekä yhteiskunnan uudistumista.  

Tulevalla hallituskaudella taide- ja kulttuurialalla tarvitaan tukea koronakriisin jälkeiseen jälleenrakentamiseen, mutta katse on suunnattava myös kauemmas tulevaisuuteen. Keskeisiä tavoitteita ovat työelämän rakenteiden reiluus sekä työhyvinvoinnin ja jatkuvan oppimisen mahdollistaminen.

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-ala on kasvuala, johon kannattaa panostaa. Jopa 120 000–130 000 henkilöä työllistävän ja voimakkaasti kasvusuuntaisen alan toimintaedellytyksistä huolehtimisella on suuri merkitys koko yhteiskunnan elinvoimalle. Suomella on kiivas tarve uudistua ja vahva kulttuurikenttä tarjoaa sille perustaa.

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-ala on kasvuala, johon kannattaa investoida

Tällä hetkellä kulttuurialan osuus Suomen BKT:sta on noin 3,1 %, kun eurooppalainen keskiarvo on 4,4, %. Kasvuvaraa siis on – ja tämän kasvun tukeminen tuottaa paljon hyvää kulttuurialan laajojen vaikutusten ansiosta. Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan kasvulla on huomattava vaikutus talouteen sekä työllisyyteen, mutta myös hyvinvointiin ja sosiaaliseen osallisuuteen. 

Kulttuuriala tuottaa reilusti enemmän kuin valtio sitä rahoittaa. Nykyinen valtion 1,2 miljardin euron tuki tuottaa 13 miljardin euron tuotoksen (Taloustutkimus 2022) ja tuotos kasvaa huomattavasti, kun mukaan lisätään myös aineettomat kerrannaisvaikutukset.  

“Valtion taide- ja kulttuurialalle suuntaaman perusrahoituksen nostaminen yhteen prosenttiin olisi viisas päätös, joka oli lupaavasti kirjattu myös ministeriöiden tulevaisuuskatsaukseen”, kiittelee TAKUn hallituksen puheenjohtaja Piia Lääveri. Koronan jälkeiseen siiville nousemiseen tarvitaan lisäksi kehitysrahaa ja investointitukea, joka ulottuu tapahtuma-alalle saakka.

Reilut työelämän rakenteet ovat kestävyyden perusta

Eri työnteonmuotojen oikeudenmukainen kohtelu on edellytys kestävälle yhteiskunnalle.Työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena siten, että se on reilu kaikille”, toteaa TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo. 

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alalla itsensätyöllistäminen sekä eri työnteonmuotoja yhdistelevä monityöläisyys on ollut yleistä jo pitkään. TAKUn jäsenistä 49 % ilmoittaa tulojensa muodostuvan useasta eri lähteestä, ja itsensätyöllistäjiä on maassamme kaikkiaan jopa 200 000. Tämä on yleinen muutossuunta työelämässä, mutta lainsäädäntö ei ole pysynyt sen perässä. 

Myös työhyvinvoinnin edistäminen vaatii ratkaisuja. Korona-aika ja sitä seurannut maailmanpoliittinen kriisi seuraamuksineen ovat kuluttaneet jaksamista samalla, kun työelämä on yhä vaativampaa. Jopa 46 % Akavan tutkimukseen vastanneista piti työuupumusta mahdollisena riskinä jo aiemmin (Akava Works 2021). Henkinen hyvinvointi on jatkossa huomioitava työsuojelulainsäädännössä fyysisen työhyvinvoinnin rinnalla. 

Jatkuvan oppimisen ja koulutuksen tukeminen uudistumisen edellytyksenä

Asiantuntijaosaaminen on yhteiskunnan uudistumisen punainen lanka. Muutos on juuri nyt nopeampaa kuin koskaan ja jatkuvan oppimisen tulisi olla itsestään selvä mahdollisuus työelämässä.  Akavan tutkimukseen vastanneista 52 % sanoo ajanpuutteen olevan suurin este tarvittavalle osaamisen päivittämiselle (Akava Works 2021). Kestävä pohja jatkuvalle oppimiselle työelämässä luodaankin määrittelemällä oppiminen työntekijän oikeudeksi ja osaksi työaikaa. 

Taide-, kulttuuri- ja humanististen alojen tulevaisuuden asiantuntijuus on varmistettava myös korkeakoulurahoituksen turvaamisella. 

Oikeat päätökset kasvattavat toivoa ja mahdollistavat menestyksen

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan tuottavuus ja asiantuntijuus ovat yhteiskunnan voimavara, jota ei voi korvata millään muulla. Reilujen työelämän rakenteiden, riittävän rahoituksen sekä tulevaisuuden asiantuntijaosaamisen turvaaminen on vastuullisuutta, jota hallitukselta odotamme.  

Tutustu TAKUn hallitusohjelmatavoitteisiin

Tutustu hallitusohjelmatavoitteiden ja vaalivaikuttamisen verkkosivuumme >>

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027 (pdf) >>

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet lyhyesti (one pager, pdf) >>

 

Lisätietoja:
Nea Leo
toiminnanjohtaja
puh. 044 066 4800
nea.leo@taku.fi

Avaamme tavoitteitamme artikkeleissa, joita julkaisemme verkkosivuillamme marraskuusta 2022 alkaen. Pysyt ajan tasalla, kun seuraat viestintäämme sosiaalisessa mediassa (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn).