Juha Isotalo toimii TAKUn hallituksen jäsenenä 2022-23. Juhalle on erityisen tärkeää edistää TAKUn merkitystä taide- ja kulttuurialan edunvalvojana ja asiantuntijana. Tällä hetkellä hän kirjoittaa väitöskirjaa kulttuurihistorian oppiaineesta.

Kuka olet?

Olen Juha Isotalo. Instagram-tilini mukaan olen parlamentaarinen punkkari, kulttuurihistorioitsija ja Sääsrock-festivaalin typografiavastaava Turusta. Näistä titteleistä kaikki pitävät tavallaan paikkansa, vaikka vain yksi on päätyöni.

TAKUn hallituksen jäsen Juha Isotalo

Kuva: Kerttu Penttilä

Urapolkusi?

Kirjoitan väitöskirjaa kulttuurihistorian oppiaineessa Turun yliopistolla. Tutkin siinä kreikkalaisen historioitsijan Herodotoksen käsitystä totuudesta. Kreikkalaisen historiografian lisäksi olen tehnyt töitä yliopistolla erityisesti ylioppilaskuntien parissa.

Kiinnostukseni opiskelijoiden edunvalvontaa kohtaan alkoi lukiolaisena Suomen Lukiolaisten Liitossa. Se jatkui ylioppilaskuntapolitiikan parissa ja muodostui päätyökseni noin viideksi vuodeksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja Turun yliopiston ylioppilaskunnassa koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävissä.

Ylioppilaskuntavuosien jälkeen päätin tehdä tutkintoni Turun yliopistossa valmiiksi ja vuonna 2018 aloitin jatko-opinnot. Niiden aikana ryhdyin myös yrittäjäksi korkeakoulutuksen alalle, asiakkainani vanhat työpaikkani. Nyt teen apurahatutkimusta ja sivutoimista yritystoimintaa sen ohessa.

Erityiset kiinnostuksen kohteet koskien taide- ja kulttuurialan työelämää? Mitä asioita aiot erityisesti TAKUn hallituksessa edistää?

Aloitin TAKUssa opiskelijana kiinnostuksen kohteenani nimenomaan taide- ja kulttuurialan koulutus Suomessa. Sittemmin olen ajautunut kattojärjestömme Akavan Erityisalojen erilaisiin luottamustoimiin ja keskittynyt enemmän TAKUn järjestöllisen toiminnan kehittämiseen. Sen lisäksi haluan edistää ihmisten tasapuolista kohtelua alallamme sekä TAKUn merkitystä alamme edunvalvojana ja asiantuntijana, jota kuunnellaan.

Funny fact sinusta?

Punk-bändini Äänestäjät tekee systeemimyönteistä punkkia, jonka sanomana on, että normaalein parlamentaarisin keinoin jokainen kansalainen voi vaikuttaa yhteiskunnassa häntä koskeviin asioihin. Seitsemän vuoden aikana olemme esiintyneet jo kolmasti. Suosimme keikkapaikkoinamme virastotaloja.

 

***

Voit olla yhteydessä Juhaan, jos haluat keskustella työmarkkinapolitiikasta tai taide- ja kulttuurialan korkeakoulutuksesta. Katso täältä Juhan yhteystiedot sekä myös muiden hallituksemme jäsenten erityiset kiinnostuksen kohteet.

Tässä TAKUn hallituksessa -sarjassa esittelemme hallituksemme jäsenten taustoja, urapolkuja ja taide- ja kulttuurialan työelämän erityisiä mielenkiinnon kohteita. Haluamme tehdä näkyväksi, millainen porukka TAKUa luotsaa ja tuoda esiin alan asiantuntijoiden vahvaa ja monipuolista osaamista.