TAKU lausui sivistysvaliokunnalle, että digitaalinen koronatodistus otettaisiin käyttöön täydentävänä toimenpiteenä, jolla yleisötilaisuuden järjestäjän on mahdollista vapautua kokonaan tartuntatautilain pykälän 58 mukaisista velvoitteista.

Digitaalisen koronatodistuksen käyttöönotto mahdollistaisi pitkään eriarvoisesta kohtelusta kärsineen alan elinkeinon harjoittamisen myös niissä tilanteissa, joissa erilaiset rajoitustoimet katsotaan vielä terveysturvallisuuden takia välttämättömiksi. Koronatodistuksen merkitys olisi huomattava kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattilaisten työllisyyden tukemiseksi ja työtilaisuuksien ennakoitavuuden lisäämiseksi. Edellytämme, että digitaalista todistusta käytetään vain silloin, kun epidemiatilanne sitä vaatii. TAKU painottaa, että koronatodistusta koskevan lainsäädännön on oltava voimassa niin kauan, kuin rajoitustoimia on mahdollista määrätä.

Pidämme tärkeänä, että koronatodistuksenkäyttö on sekä tapahtumajärjestäjille että osallistujille mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Näemme, että koronatodistuksen käyttöönotto varmistaa myös kansalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisen, kun tapahtumia ja tilaisuuksia on taas mahdollista järjestää epidemiatilanteesta riippumatta

 

Lausuimme sivistysvaliokunnalle koskien tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 131/2021).
Tutustu lausuntoomme >>

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Nea Leo, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, p. 044 066 4800, nea.leo@taku.fi

puheenjohtaja Juha Isotalo, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU p. 050 531 8414, jlaiso@utu.fi