Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattiluokituksia kehitettävä

Jotta saatavilla olisi luotettavaa taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimiala- ja työelämätietoa, on tilastointia kehitettävä. TAKU on osallistunut Tilastokeskuksen ammattiluokitusten kehittämiseen, johon pyytää myös muita asiantuntijajärjestöjä ja omia jäseniään antamaan panoksensa helmikuun loppuun mennessä. 

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan puutteellinen tilastointi on tehnyt alan tietoperustasta hataran ja riittämättömän. Ajan tasalla oleva tilastointi on kuitenkin edellytys koko toimialan kehittämiselle. 

Tällä hetkellä käytössä olevista Tilastokeskuksen luokituksista ei löydy useita, yleisiä alalla käytössä olevia ammattinimikkeitä. Kun ammattinimike puuttuu luokituksista, ei kyseistä ammattia koskevaa tilastotietoa tai tietoperustaa ole pätevästi olemassa. Käytännössä tämä näkyy arjessa mm. työelämäpalveluiden puutteina, kuten Avoimet työpaikat -hakupalvelussa tai Palkkapuntarissa. 

Ammatteja on myös nykymallissa ryhmitelty tavoilla, jotka eivät vastaa toimialan tilannetta. 

Juuri nyt on meneillään TOL 2008 -toimialaluokitusta uudistava hanke, jonka tavoitteena on tuottaa uusi kansallinen toimialaluokitus vuoden 2023 loppuun mennessä. Tilastoissa ja kansallisissa järjestelmissä uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2025 alkaen. 

TAKU huolehtii jäsenkuntansa ammattinimikkeiden mukaan pääsemisestä 

TAKU on pyytänyt luokituksiin lisättäväksi muun muassa kolme oman jäsenkuntansa keskeistä ammattinimikettä: kulttuurituottaja, tapahtumatuottaja ja taidekasvattaja. 

Samalla TAKU esitti, että taide- ja kulttuurihallinnossa sekä tuotannollisissa tehtävissä työskentelevät on nostettava omaksi ammattiryhmäkseen. Tällä hetkellä esim. tuottajat ja kulttuurituottajat on luokiteltu Ohjaajat ja tuottajat -ryhmään, jonka painotus on luokan kuvauksen perusteella ainoastaan elokuva- ja tv-tuotannoissa.  

Haluatko auttaa taide- ja kulttuurialan eritysasiantuntijoiden luokittelun kehittämisessä? 

Tilastokeskus käsittelee parhaillaan erityisasiantuntijoiden luokkia, joihin monet taide- ja kulttuurialan ammatit kuuluvat. Kun kurkistat nykyistä tilannetta, huomaat todennäköisesti melko paljon korjattavaa – siksi pyydämmekin apuasi. 

Tilastokeskus toivoo kommentteja mm. luokkien kuvataiteilijat 2651, muusikot, laulajat ja säveltäjät 2652, tanssitaiteilijat ja koreografit 2653, ohjaajat ja tuottajat 2654, näyttelijät 2655 ja muut taiteilijat 2659 kuvauksiin, esimerkkiammatteihin ja hakusanoihin.  

Nyt kannattaa olla aktiivinen ja vaikuttaa tärkeään asiaan! 

Kommentteja voi lähettää helmikuun loppuun saakka osoitteeseen: metatietopalvelut@stat.fi.