Avainsana: Tuen tapahtumia

TAKU vaatii eri toimialojen tasavertaista kohtelua exit-suunnitelmassa

12.4.2021

Kulttuuritapahtumat on avattava samanaikaisesti muiden kokoontumisten kanssa. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vaatii hallituksen exit-suunnitelmalta tasavertaisuutta – mutta myös parempaa alan erityispiirteiden huomioon ottamista.

Suomen hallitus julkisti perjantaina 9. huhtikuuta 2021 exit-suunnitelman, jonka avulla Suomi luovii tiensä ulos koronapandemiasta. Suunnitelmassa taide- ja kulttuurialan tapahtumien rajoituksia luvattiin osittain purettavaksi vasta kesäkuussa. Tämä siitä huolimatta, että ennen 30.11.2020 alkanutta alan sulkua kulttuuritapahtumiin ei tiedettävästi ollut jäljitetty merkittäviä tartuntaketjuja sitten naistenpäivänä 8.3.2020 pidetyn konsertin.

Taide- ja kulttuuritapahtumissa on viime syksyn ajan toimittu rajoitetulla kapasiteetilla ja vastuullisesti. Suurena pelkona onkin, että mahdollinen epidemian kiihtyminen muiden yhteiskunnan toimintojen avautuessa johtaa siihen, että tiukkoihin tartuntalukuihin sidottu kokoontumisrajoitusten purku lykkääntyy vielä annetusta aikataulusta. 

Hallituksen exit-suunnitelmassa todetaan, että poikkeusolojen päätyttyä siirrytään paikalliseen rajoitusten asettamiseen. Kuitenkin suunnitelmassa ajoitetaan tapahtumarajoituksien purku vasta kesäkuulle. Tälläkin hetkellä on kuusi sairaanhoitopiiriä, joissa kulttuuritapahtumien avaamiselle tai osittaiselle avaamiselle annetut tartuntaluvut alittuvat. Siksi katsomme, että kokoontumisrajoituksia tulisikin purkaa alueilla, joissa epidemian katsotaan olevan hallinnassa. Tätä kautta saadaan myös lisää kokemusta ja näyttöä siitä, miten tapahtumissa voidaan kohdata terveysturvallisesti. 

Exit-suunnitelmassa ei myöskään ole riittävästi huomioitu taide- ja kulttuurialan monimuotoisuutta. Tilaisuuksia ja tapahtumia on monenlaisia: istumakatsomollisia, ulkotiloissa, sisätiloissa, hyvin pieniä, massatapahtumia jne. Olisikin luonnollista huomioida alan tapahtumien erilaiset järjestämismuodot ja sallia ensin pienemmällä, esimerkiksi ravintoloiden kanssa samoilla kapasiteeteilla toimivat tapahtumat, ja epidemian tilanteen parantuessa viiveellä siirtyä isompiin tapahtumiin. Nyt exit-suunnitelman rajoitukset on suunniteltu isojen tapahtumien ehdoilla. 

Kulttuuritapahtumien pitkät tuotantoketjut vaativat ennakointia

Huomautamme myös, että esimerkiksi isojen kesätapahtumien osalta huhtikuussa julkaistun exit-suunnitelman tiedot eivät tuo helpotusta järjestäjien tilanteeseen: isot tapahtumat tarvitsevat pikaisesti pitkän aikajänteen tiedon järjestämismahdollisuudesta tai lupauksen riittävästä takuutuesta. Nyt kumpaakaan ei ole. 

Kesän tapahtumien mahdollinen menettäminen sekä kulttuurisektorin kesätauko teattereissa tai konserttitaloissa tulee jatkamaan sekä lisäämään alan työttömyyttä. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU on tuonut esiin useita ehdotuksia, joilla alan tilannetta voidaan helpottaa. Työntekijöille helpotusta toisivat joustot työttömyysturvassa sekä riittävä ja kattava tuki freelancereille.

Lisäksi taide- ja kulttuurialojen sekä yksityisten että julkisten työpaikkojen tukemista tulee jatkaa opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuella sekä kustannustuella, koska moni toimija on jäämässä takuutuen ulkopuolelle. Lisää TAKUn ehdotuksista täällä www.taku.fi/koronakriisi/ 

Pitkäjänteinen tukimalli kirjattava osaksi exit-suunnitelmaa

Päättäjien on ymmärrettävä, että taide- ja kulttuuritapahtumien avaaminen ei onnistu samalla tavalla kuin esimerkiksi liiketilojen tai harrastusten. Tapahtumien, pientenkin, järjestämisen jänne on vähintäänkin viikkoja, usein kuukausia. Valmistelua tehdään tuotannossa ja markkinoinnissa, ja lipunmyyntiin tarvitaan aikaa. Kun kokoontumisrajoitukset lopulta poistuvat, tulee kestämään jonkin aikaa ennen kuin ensimmäiset tapahtumat voidaan toteuttaa. Tämän ajan ala tarvitsee edelleen valtiolta vankan tuen ja puskurin, joka turvaa tapahtumien järjestäjän kulut epidemiatilanteen mahdollisesti muuttuessa. Vain vahvistamalla työnantajien riskinottokykyä saadaan taide- ja kulttuurialan työntekijät takaisin töihin.

Julkaistussa exit-suunnitelmassa ei myöskään oteta kantaa taide- ja kulttuurialan tukemiseen. Pitkäjänteinen tukimalli kauan kurimuksessa olleen alan käynnistymiseen tuleekin kirjata osaksi hallituksen exit-suunnitelmaa. Nähdäksemme riittävä tuki alalle kulkee käsi kädessä exit-suunnitelman kanssa.

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Osoita tukesi taide- ja kulttuurialalle lataamalla yhä ajankohtaiset somekehykset, jotka löydät Facebook-ryhmästämme.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKUn ehdotukset taide- ja kulttuurialan tukemiseksi keväällä 2021

31.3.2021

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vaatii täsmällisiä tukitoimenpiteitä, jotta alalla on edellytykset selvitä pitkittyvästä kriisistä ja mahdollisuus jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa:

1) Taide- ja kulttuurialan työnantajat tarvitsevat tukea työntekijöiden palkkakuluihin, jotta voivat palkata henkilöstöä takaisin työhön. Ilman tukea luottamusta tulevaan ei ole.

Tukikauden on oltava riittävän pitkä: se on käynnistettävä mahdollisimman pian ja sen tulee jatkua vielä noin kuuden kuukauden ajan sen jälkeen, kun paluu normaaliin käynnistyy ja rajoitukset puretaan. Tuen on myös katettava tuntuva osa palkasta, koska työnantajien kassat ovat tyhjät kriisin jatkuttua pitkään.

Tukea on voitava käyttää myös keikkatyötä tekevien itsensätyöllistäjien eli palkkatyösuhteen ulkopuolella toimivien työllistämiseen.

2) Itsensätyöllistäjien tulonmenetykset on kompensoitava ns. Tanskan mallin mukaisesti. Tällöin itsensätyöllistäjille korvattaisiin menetettyjä tuloja esim. 2018–2019 tulojen tai niiden keskiarvon perusteella.

Itsensätyöllistäjät ovat nykyisessä järjestelmässä erittäin vaikeassa asemassa. Alalla ei ole kuitenkaan varaa menettää näiden ihmisten osaamista vain siksi, että he laskuttavat työnsä yrittäjinä.

3) Kevään 2020 kaltaisia työttömyysturvan joustoja tarvitaan yhä. Kriisi on kestänyt pitkään, eikä sille ole taide- ja kulttuurialan osalta vielä näköpiirissä loppua. Pahimmillaan ansiosidonnaiset tukikuukaudet tulevat kriisin jatkuessa käytetyksi ennen kuin työllistyminen on edes mahdollista. Pitkään työttöminä olleilla tulisi myös olla mahdollisuus opiskella työttömyysturvalla.

4) Taide- ja kulttuurialan organisaatioita on tuettava laajasti eri toimialat sekä organisaatiotyypit (yhdistykset, yritykset) huomioiden. Organisaatioiden tukeminen on työntekijöiden etu, sillä ilman tukea ammattilaisille ei ole työpaikkoja, joihin palata kriisin jälkeen.

Laajasti työllistävän toimialan romahtamiseen ei ole varaa. On viimeinen hetki toimia.

Taide- ja kulttuurialan työnantajat ja -tekijät ovat ahdingossa ja ilman tulevaisuudennäkymää. Esimerkiksi kesäfestivaalit ovat vaarassa menettää jo toisen peräkkäisen toimintakauden ja joutuvat toimimaan ilman mitään tulonlähdettä.

Taide- ja kulttuuriala työllistää 135 000 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen, viisinkertainen paperiteollisuuteen ja 17-kertainen lentoyhtiöihin verrattuna. (ks. esim. Eurooppaa jälleenrakentamassa. Kulttuuriin ja luovuuteen perustuva talous, tutkimus 2021)

Lentoyhtiöitä on tuettu tähän mennessä noin 200 000 eurolla työntekijää kohden, kulttuurialaa 1082 eurolla (Janne Saarikivi, Yle, 24.3.2021).  Sitkeästi elävä käsitys tukien varassa toimivasta taide- ja kulttuurialasta ei pidä ylipäätään lainkaan paikkaansa: moni yksityisen sektorin toimijoista on hakenut valtion tukia nyt ensimmäistä kertaa, eikä tukea ole kattavasti ja kaikkia toimijoita palvellen tarjolla edes nyt.

Taide- ja kulttuuriala on ollut kasvava toimiala, jonka kansantaloudellinen merkitys vastaa ravintola- ja matkailualaa. Suomella ei ole millään laskutavalla varaa siihen, että näin suuri ja valtavasti työllistävä toimiala romahtaa. Nyt on viimeinen hetki toimia. Moni alan ammattilaisista on joutunut jo hakeutumaan töihin muille aloille. Jos kriisin myötä alan korkeasti koulutettujen ammattilaisten osaaminen ja verkostot menetetään, on toimintaa vaikea palauttaa entiselleen edes kriisin päätyttyä.

 

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Osoita tukesi taide- ja kulttuurialalle lataamalla yhä ajankohtaiset somekehykset, jotka löydät Facebook-ryhmästämme.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Vuosi sitten kaikki pysähtyi

12.3.2021

Vuosi sitten kaikki pysähtyi. Ajauduimme yhdessä tilanteeseen, jonka laajuuteen kukaan ei ollut osannut varautua.

Viesti, jolla tulimme ulos 13.3.2020, pätee valitettavasti yhä. Olemme tehneet vuoden töitä usealla eri rintamalla ja nähneet myös, miten kulttuuriala yhteisrintamana on kerännyt voimansa.

Olemme pitäneet mielialaa ja toivoa yllä iloitsemalla pienistäkin valonpilkahduksista ja kaikesta alan saamasta tuesta.

Kulttuuri- ja taideala on näyttänyt sitkeytensä ja merkityksensä tavalla, josta voimme olla ylpeitä, mutta ilman tukea emme selviä. Tulevat kuukaudet ovat kriittisiä.

Tänään haluamme kiittää koko kenttää hyvästä yhteistyöstä.

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Osoita tukesi taide- ja kulttuurialalle lataamalla yhä ajankohtaiset somekehykset, jotka löydät Facebook-ryhmästämme.

tuen_tapahtumia_taku
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Pandemia koettelee taide- ja kulttuurialaa - vaikuttamistyömme jatkuu

24.4.2020 (viimeisin päivitys 14.5.2020)

Edunvalvontatyömme taide- ja kulttuurialaan kohdistuneen iskun vuoksi jatkuu myös suuren huomion saaneen kampanjamme jälkeen.

Osana itsensätyöllistäjiä edustavaa ITSET-ryhmää otimme kantaa itsensätyöllistäjien heikkoon asemaan työlainsäädännössä ja vaadimme työsuhteen suojan laajentamista työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa kulttuurialalla työtä tekeviin. Suojan laajentaminen on koronaepidemian vuoksi entistä ajankohtaisempaa ja ongelmalliseen tilanteeseen on etsittävä pysyviä ratkaisuja.

Toiminnanjohtajamme Nea Leo vieraili myös Naisasiatoimisto Kaartamo & Tapanaisen vieraana ja nosti esiin nopean tuen tarpeen alalle ja Tanskan mallin, jossa on lupauduttu maksamaan osa irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkoista ja tarjottu suoraa tukea tapahtumille. Tutustu Ylen artikkeliin ja kuuntele radiohaastattelu (8.4.2020).

Koronapandemiaan liittyvään jäsenkyselymme vastaukset puolestaan toimivat pohjana päättäjille ja viranomaisille ehdottamillemme tukitoimille. Olemme tehneet kriisin ratkaisemiseksi yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin virkamiesten kanssa ja esittäneet hätäavuksi muun muassa lyhyttä 1­–3 kuukauden työskentelytukea työnsä äkillisesti menettäneille alan freelancereille, taiteilijoille ja keikkatyöläisille  sekä Tanskan mallin mukaista suoraa tukea yrityksille irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkan maksuun.

Otimme kantaa yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa isojen tapahtumien, erityisesti festivaalien, tilanteeseen - erityistuki alalle on välttämätön. Pandemiasta johtuen monet kulttuuritapahtumat joutuvat hyppäämään yhden kesän kokonaan yli ja elämään vuoden ilman pääsylipputuloja. Tapahtumista eri tavoin toimeentulonsa saavat tarvitsevat nyt suoraa tukea - organisaatiomuodosta riippumatta.

Onneksi joitakin kädenojennuksia alalle on jo nähty! Kehysriihen myötä varmistui lisämääräraha taide- ja kulttuurialalle. Lisäksi Taike avasi 1.5. uuden apurahahaun koronapandemian vuoksi työnsä menettäneille ja ahdinkoon joutuneille luovien alojen ammattilaisille. Tällä kertaa apurahaa voivat hakea myös muun muassa tuottajat. Olemme koonneet näitä kädenojennuksia Hyvien uutisten listaamme, jota päivitämme edelleen. Toivottavasti pääsemme pian lisäämään listalle myös valtioneuvoston päätöksellä peruttaville tapahtumille kohdennettavan suoran tuen.

 

"Toivon, että tämä karu tilanne romuttaa sitkeän käsityksen siitä, että taide- ja kulttuurikenttä pyörii apurahojen varassa. Jos ala kaatuu, menetetään valtavasti verotuloja. Tämän kevään osalta puhutaan jo satojen miljoonien eurojen menetyksestä."
Nea Leo, Yle Puhe, 8.4.2020

 

Kulttuurialan yritysten, työntekijöiden ja freelancereiden toimeentulon turvaamiseksi ehdotamme seuraavia toimenpiteitä:

1) Valtio ja kunnat sitoutuvat turvaamaan tapahtumien peruuntumisesta aiheutuneita tappioita.
Yritysten tukemiseen varattuja varoja tulee voida käyttää erilaisilla tavoilla järjestetyn tapahtumatuotannon tappioiden korvaamiseen. Tukea tarvitsevat yritykset, yhdistykset sekä taiteen vapaalla kentällä toimivat freelancerit ja yrittäjät. Suoran rahoituksen lisäksi tarvitaan helpotusta verojen ja työnantajamaksujen maksuaikatauluihin.Tanska on sitoutunut korvaamaan suurten tapahtumien peruuntumisesta aiheutuvia tappioita. Suomessa erityisen herkässä asemassa ovat ne tapahtumat ja festivaalit, jotka eivät nauti suurta julkista tukea, vaan joiden tulot tulevat lähes yksinomaan lipputuloista ja sponsorisopimuksista. Ehdotuksemme on, että Tanskan tukimalli toteutetaan Suomessa siten, että se koskee kaikkia yli 500 osallistujan tapahtumia.

2) Sekä työntekijöitä että yrityksiä auttaisi suora tuki irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden palkanmaksuun.
Tanska on sitoutunut korvaamaan yrityksille irtisanomisuhan alle joutuneiden työntekijöiden palkoista 3/4. Tukimallin tulisi huomioida paitsi palkansaajat, myös ne, joiden tulot perustuvat tilauksiin, jotka ovat nyt peruuntuneet. Menetetyn palkan lisäksi tukea olisi mahdollisuus hakea myös peruuntuneisiin toimeksiantoihin.

3) Freelancereina työskentelevät taiteilijat ja kulttuurityöläiset tarvitsevat työskentelytukea.
Taike ja muutamat säätiöt ovat jo myöntäneet ylimääräisiä apurahoja työskentelytukena. Tukea tarvitaan kuitenkin lisää, sillä työttömyys- ja sosiaaliturvan suhteen väliinputoajina palkansaajan ja yrittäjyyden välimaastossa työskenteleviä on alalla valtavasti. Haluamme muistuttaa, että tuki pitää osoittaa taiteilijoiden lisäksi myös tuottajille ja muille taide- ja kulttuurialan keikkatyöläisille. Tällä hetkellä suurin osa tuesta on jaossa taiteilijoille.

Lisäksi vaadimme itsensätyöllistäjien aseman turvaamista lainsäädännön keinoin, mikä on entistä ajankohtaisempaa nyt, kun koronakriisi on entisestään korostanut itsensätyöllistäjien heikkoa asemaa työlainsäädännössä.

 

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille – päivittyvä hyvien uutisten lista

23.3.2020 (viimeisin päivitys 25.3.2021)

Moni taide- ja kulttuurialalla työskentelevä on koronapandemian takia tilanteessa, jossa työt loppuivat ja tulovirta katkesi hetkessä. TAKU on monien muiden alan toimijoiden tavoin kerännyt jäseniltään tietoa pandemian taloudellisista vaikutuksista ja vienyt viestiä jäsenistöltä eri viranomaisille ja päättäjille. Ennakkoluulottomia ratkaisuja onkin saatu aikaan vauhdilla ja hyvässä yhteistyössä.

TAKUn jäsenkyselyyn saapuneet vastaukset toimivat pohjana TAKUn päättäjille ja viranomaisille ehdottamille tutkitoimille. Toivoimme hätäavuksi muun muassa lyhyttä 1­–3 kuukauden työskentelytukea työnsä äkillisesti menettäneille alan ammattilaisille sekä Tanskan mallin mukaista suoraa tukea yrityksille irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkan maksuun.

Reaktiot osoittivat, että taide- ja kulttuurialan vaikea tilanne on huomattu. Erilaisia kädenojennuksia ja apua on saatu usealta taholta. Eri ministeriöiden, säätiöiden ja muiden rahoittajien yhteistyö ja toiminta on ollut nopeaa ja ennakkoluulotonta. Ratkaisuja on saatu aikaan vauhdilla ja hyvässä yhteistyössä. TAKU haluaa kiittää kaikkia alan ammattilaisten ja yritysten toimeentulon eteen vaikeassa tilanteessa uurastaneita tähänastisesta työstä!

Keräämme tähän kootusti tietoa jo julkaistuista lisärahoituksista ja muusta avusta. Hyviä uutisia tulee koko ajan lisää, joten täydennämme listaa jatkuvasti. Vinkkaa, jos huomaat jotakin puuttuvan: taku@taku.fi

Ajankohtaisia apuraha- ja avustushakuja:

Taiken neljäs koronahaku alkaa 29.3.  Taike jakaa koronatukea yhteensä noin 15 milj. euroa taiteilijoille, kulttuurialan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialan toiminimille. Hakuaika päättyy 15.4 klo 16.

Valtion seitsemäs lisätalousarvio toi uusia avustuksia kulttuurialalle miltei 8,8 miljoona euroa. Avustusta voidaan käyttää ajalla 1.8.2020-30.6.2021 syntyneisiin tai syntyviin kuluihin.

Uudenmaan liitto avasi 8.12. rahoituksen hankkeille, jotka edistävät luovien alojen elpymistä ja jälleenrakennusta koronakriisistä kärsineellä Uudellamaalla. Hakuinfo 12.1.2021

Muuta tukea:

Hallitukselta 15 miljardin pelastuspaketti, muun muassa

  • yksinyrittäjät ja freelancerit saavat oikeuden työttömyyspäivärahaan
  • työttömyysturvan omavastuuaika poistuu
  • työssäoloehto lyhenee 13 viikkoon

ELY-keskuksilta poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä

Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa (yli kuusi henkilöä työllistäville yrityksille)

Yksinyrittäjille 2 000 euron toimintatuki toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen

Yritystoiminta tai opiskelu eivät estä lomautetun oikeutta työttömyysturvaan

Verohallinnolta tukea koronatilanteeseen

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä 40 miljoonan euron määrärahalisäys kulttuurin ja taiteen alalle

Espoon kaupungin yksinyrittäjien toimintatuki
Haku 30.9. saakka

Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa takautuvasti, jos ilmoittautuu työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020

Oikeus työttömyysturvaan voi olla myös lyhyemmän työskentelyjakson perusteella

Aiempia apurahahakuja:

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisärahoitusta valtionosuutta saaville museoille, orkestereille, teattereille sekä kansallisille taidelaitoksille
Haku 16.11. mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää korona-avustusta kulttuurialan yhteisöille  Haku 16.11. mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää korona-avustusta taiteen perusopetuksen ylläpitäjille Haku 19.11. saakka.

Taike myöntää korona-apurahoja taiteilijoille ja valtionavustuksia toiminimille Haku 9.11. saakka.

Yrityksille ja liiketoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja säätiöille on tullut jo aiemmin haettavaksi kustannustuki, jonka jatkosta hallitus on tehty esityksen 29.10. Tuen piirissä ovat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa.

Helsingin kaupungilta pika-avustuksia
Hakuaika jatkuva 23.3. alkaen.

Taike avasi 1.5. apurahahaun koronapandemian vuoksi työnsä menettäneille ja ahdinkoon joutuneille luovien alojen ammattilaisille. Apurahaa saattoivat hakea myös mm. tuottajat. Hakuaika 1.–15.5. Hakuilmoituksen löydät täältä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan on myöntänyt ylimääräistä avustusta kulttuurin ja taiteen yhteisöille koronaviruskriisistä selviämiseen (mm. muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille).

Kulttuurialan yhteisöt, jotka eivät saaneet samaan tarkoitukseen avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskuksesta, saivat toukokuussa hakea korona-avustusta. Avustus oli tarkoitettu niille luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisille yhteisöille, joiden toimintaa koronapandemiasta  aiheutuneet rajoitukset haittasivat 13.3.-31.5. Hakuaika 30.4.–14.5. Lue hakuilmoitus täältä.

Taike muutti liikkuvuustukensa tilapäisesti koronatueksi
Hakuaika 1.–15.4.  Katso tarkemmin hakuilmoituksesta.

Säätiöiltä ja OKM:lta 1,5 miljoonan hätäapu freelancereille

Svenska kulturfonden avaa rahoitushaun taiteilijoille ja kulttuuri- ja taidealan muille freelancereille 
Hakuaika 24.3.­–15.4. 

Koneen Säätiö avaa taiteen alojen toimijoille pikahaun kotiresidenssiin
Hakuaika 27.3.­–5.4.

Turun taideyhdistys jakaa lisää apurahoja koronaviruspandemian takia
Hakuaika 16.3.–16.4.

Patricia Seppälän säätiö jakaa ylimääräisiä apurahoja kuvajournalisteille
Hakuaika 20.–27.3..

Alli Paasikiven Säätiö aikaistaa vuoden 2020 kulttuuriapurahojen myöntämistä

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat poikkeustilaa dokumentoivan Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille taideprojekteille

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustusten haun vuodelle 2020
Hakuaika 6.–22.4.

Alfred Kordelinin säätiöltä ylimääräinen apurahahaku digitaalisiin kokeiluihin
Hakuaika 20.- 26.4.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien Together Alone - avoin ohjelmahaku
Haku 4.5. mennessä

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKU kerää tietoa koronapandemian vaikutuksista – vastaa jäsenkyselyyn 30.3. mennessä

16.3.2020

Keräämme tietoa koronapandemian vaikutuksista, jotta voimme viedä tietoa eteenpäin päättäjille ja viranomaisille.

Millaisia töiden peruuntumisia ja tulonmenetyksiä pandemiatilanne on sinulle aiheuttanut? Millaiset tukitoimet auttaisivat sinua parhaiten tässä tilanteessa?

Vastaa kyselyymme 30.3. mennessä.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaaja ole mahdollista tunnistaa vastauksista.

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Pandemian kurittama kulttuuriala tarvitsee järeitä tukitoimia

13.3.2020

Tapahtumajärjestäjät, ohjelmatoimistot ja freelancereina työskentelevät kulttuuriammattilaiset ovat tänään tilanteessa, jossa heidän kalenterinsa on tyhjentynyt ja tulovirtansa pysähtynyt yhdessä yössä. Yhteiskunnan jokaisen sektorin on tärkeää tehdä oma osansa pandemian leviämisen estämiseksi. Tapahtuma- ja kulttuurialaan kohdistuva isku on silti suhteettoman suuri, sillä tapahtumajärjestäjien tuloista yli 90 prosenttia on lipputuloja, yritysyhteistyötä ja muuta kaupallista tuloa, joka nyt jää saamatta. 

Käsillä on ennakoimaton taloudellinen katastrofi, joka pahimmillaan heijastuu lomautusten, irtisanomisten ja konkurssien myötä sekä yrityksiin että niissä työskentelevien ammattilaisten arkeen, perheisiin ja hyvinvointiin.

Erittäin ikävässä tilanteessa ovat myös monet tapahtumien kautta työllistyvät, nollatuntisopimuksella työskentelevät freelancerit: heistä monen kuukausiansiot ovat nyt romahtaneet keikkojen peruuntuessa. He tarvitsevat taloudellisia lisäresursseja selvitäkseen kriisitilanteesta.

On koko maan etu, että konkurssit vältetään ja meillä on toimivia tapahtumataloja, festivaaleja ja elävä vapaan taiteen kenttä vielä koronaviruksen laannuttuakin. Yksityisen rahoituksen, yritysyhteistyön ja lipputulojen varassa seisovaa tai kaatuvaa tapahtuma-alaa ei saa jättää yksin. On tärkeää muistaa, että tapahtumien lakkaaminen vaikuttaisi suoraan myös alueiden talouksiin ja epäsuorasti muun muassa hotelli- ja ravintola-alaan.

Toivomme Suomen hallituksen osoittavan tapahtuma- ja kulttuurialan ammattilaisille tukensa tässä poikkeustilanteessa. EU-maista muun muassa Saksassa kulttuuriministeriö on jo näyttänyt esimerkkiä lupaamalla kriisitukea kulttuuri- ja taidealoille. Myös lipun ostaneet kulttuurinkuluttajat voivat osoittaa arvostavansa peruuntuneen tapahtuman eteen tehtyä taiteellista ja tuotannollista työtä siten, että jättävät vaatimatta lippurahojaan takaisin.

Haastamme kaikki mukaan osoittamaan tukensa ja jatkamaan keskustelua:

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

koronavirus-kannari-4

Lisätietoja:
TAKUn puheenjohtaja Juha Isotalo, jlaiso@utu.fi, 050 531 8414
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää