Avainsana: TAKU ry

Reilu peli myös kulttuurille

11.5.2021

Koronakriisin aikana esiin noussut eri toimialojen välinen epätasa-arvo jatkuu perusteettomasti. Päättäjien on pikaisesti tehtävä kaikkensa tilanteen ratkaisemiseksi.

Sama logiikka on toistunut läpi korona-ajan: kulttuuriala suljettiin ensimmäisenä ja se pidetään kiinni viimeiseen saakka. Sitä ennen voi esimerkiksi avata ravintolat ja myydä täysiin juniin vierekkäisiä lippuja. Muita toimialoja avataan nyt tilanteen helpottaessa exit-suunnitelman mukaisesti – vaadimme, että taide- ja kulttuurialaa kohdellaan tasa-arvoisesti samoin perustein.

Taide- ja kulttuuriala ei kestä enää epäreiluja rajoitustoimia

Takuutukipäätös tuli liian myöhään suurelle osalle kesätapahtumista, ja useita niistä on jo peruttu. On elintärkeää avata kentän toimintaa nyt siltä osin, kuin se on mahdollista. Konsertit, näytökset ja tapahtumat ovat pitkäjänteisen työn tulosta, ja ennakoitavuuteen on nyt exit-vaiheessa välttämätöntä panostaa. Ala ei kestä enää yhtään enempää epäloogisia, epäreiluja tai myöhäisiä päätöksiä.

Taide- ja kulttuuriala on näyttänyt osaavansa huolehtia turvallisuustoimista erinomaisesti ja on tuottanut yhä uusia turvallisuusratkaisuja tilanteeseen vastatakseen. Exit-suunnitelmassa tulisi myös huomioida kulttuuritapahtumien monimuotoisuus ja paikallinen tilanne. Jo 20–30 henkeä voi joissain tapauksissa olla kannattavan kokoinen yleisö. Suuret elokuva-, teatteri- ja konserttisalit taas mahdollistavat suuremmankin yleisön osallistumisen turvavälein, hallitusti ja hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Alan toimijoilla on vahva tahtotila toiminnan käynnistämiseen. Rajoitusten on oltava yhdenmukaiset eri toimialoille samantyyppisissä tiloissa sekä tilaisuuksissa.

Turvallisten tapahtumien malli julkaistiin joulukuussa (21.12.) ja maaliskuussa (23.3.) saatiin päivitetyt asetukset tapahtumissa noudatettavista turvaväleistä. Hämmästyttävää onkin, miksi aluehallintovirastot eivät noudata hallituksen antamia ohjeita omissa päätöksissään. Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta on kuitenkin todennut (7.5.) koronatilanteen parantuneen ja rokotusten etenevän hyvin. Perusoikeuksien rajoittamisen tulisi hellittää heti tilanteen sen mahdollistaessa. Nyt näyttää siltä, ettei näin toimita.

Taide- ja kulttuurialalla on vastaanotettu toimintaedellytyksiä ahtaaksi ajavia uutisia jo reilun vuoden ajan. Samalla on huolestuttavaa, mikäli tartuntatautilakia ja rajoituksia jatketaan edelleen vuoden 2021 loppuun. Tilanne on ollut täysin kestämätön liian pitkään.

Vaadimme päätöksentekoon oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä faktoihin pohjautuvia perusteluja toimialojen, työntekijöiden, yrittäjien ja kuluttajien yhdenvertaisuuden takaamiseksi. 

Kulttuurialaa on vihdoin kohdeltava oikeudenmukaisesti. Kyse on ihmisten elinkeinosta, kasvualan tulevaisuudesta, alan työntekijöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnista.

* * *

Lisätietoja:

Muusikkojen liitto, Ahti Vänttinen, puheenjohtaja
ahti.vanttinen(at)muusikkojenliitto.fi, puh. 050 569 5585

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Nea Leo, toiminnanjohtaja
nea.leo(at)taku.fi, puh. 044 066 4800

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Karola Baran, toiminnanjohtaja
karola.baran(at)teme.fi , puh. 040 014 2050

Näyttelijäliitto, Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja
elina.kuusikko(at)nayttelijaliitto.fi, puh. 040 8359587

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Elvytystä kulttuurialalle! Toimijoiden yhteinen kannanotto.

10.5.2021

Taiteen rahoitus vähenee ensi vuonna 17,5 miljoonaa euroa ja sitä seuraavana 23 miljoonaa euroa. Leikkaukset osuvat järjestökenttään ja vapaisiin taiteisiin kovemmin kuin suurempia summia liikuttelemaan tottuneet poliitikot ehkä tajuavat. Ala on keikkunut korona-ajan löysässä hirressä. Lisäksi Veikkauksen tuotot ovat romahtaneet. Silti hallituksen puoliväliriihessä päätettiin, ettei rahapelitoiminnan tuottoja kompensoida edunsaajille täysimääräisinä.

Torjuntavoitoksi maalattua ratkaisua ei voi pitää oikeudenmukaisena eikä järkevänä. Alalla vallitsee suhteellisen yhtenäinen näkemys, että riippuvuus uhkapeleistä kannattaa purkaa ja rahoitus siirtää osaksi valtionbudjettia. Erkki Liikasen johtaman työryhmän raportti arvioi aiemmin tänä vuonna, että uudistus voitaisiin toteuttaa 2024 alkaen.

Ajoitus säästöille on kuitenkin kehno, koska seuraukset voivat olla pahempia kuin 1990-luvulla. Tilastokeskuksen datan perusteella kulttuuri- ja taideala on yksi pahiten pandemiasta kärsineistä palvelualoista. Vapaiden taiteilijoiden ja itsensätyöllistäjien osa on jälleen ollut ankarin, eivätkä koronarajoitteiden kohdistukset ole helpottaneet tilannetta. Ensin kiinni ja viimeisenä auki, kuuluu kuohuvan kaksikymmenluvun opetus, jota äänestäjät eivät unohda.

Säästöt alkoivat jo ennen puoliväliriihtä. Myös pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön kohdistuu laajoja leikkauksia. 20 prosentin laskun seurauksena tukea vähennetään muun muassa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta, ja Pohjoismainen journalistikeskus lakkautetaan kokonaan.
Päätös tuntuu oireelliselta ja herättää kysymyksen, mihin viiteryhmään haluamme kuulua. Pohjoismainen konteksti ainakin tarjoaa tavan tarkastella myös kulttuurin merkitystä.

Pohjoismaisen kulttuurineuvoston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi oli vuoden 2020 lopussa myöntänyt kulttuurisektorille vähiten tukia koronan aikana.  Muut Pohjoismaat panostavat normaalistikin kulttuuriin Suomea enemmän ja laaja-alaisemmin. Esimerkiksi sananvapauden ja tiedonvälityksen kannalta tärkeää journalismia tuetaan muissa Pohjoismaissa vuosittain 50–80 miljoonalla eurolla. Suomi on ollut jo aiemmin kulttuurin rahoituksessa maita jäljessä, ja nyt ero uhkaa kasvaa.

On aloitettava periaatteellinen keskustelu taiteen ja kulttuurin roolista suomalaisessa yhteiskunnassa. Veikkauksen tukema toiminta on ollut suomalaisen kulttuurin selkäranka. Yhteiskunta rakentuu yhteiselle toiminnalle ja taiteissa syntyville yhteisille kokemuksille. Kriisiajan jälkeen kulttuuri auttaa jälleenrakennuksessa luomalla osallisuutta ja merkityksiä.

Nyt on aika täsmäelvyttää ja investoida. Sanat eivät tarkoita vain teitä ja tehtaita vaan kulttuurin elossapitoa ja elävöittämistä. Julkisen sektorin merkitys on siinä keskeisessä osassa Suomen väkimäärän ja historian vuoksi.
Kulttuurin merkitys taloudelle on tähän asti koko ajan kasvanut.

Tilastokeskuksen aineistoissa taide ja kulttuuri on kansantaloudellisesti merkittävä keskisuuri toimiala. Vuonna 2018 sen osuus bruttokansantuotteesta oli noin 3,3 prosenttia, ja toimiala työllisti vuonna 2019 liki 120 000 henkilöä.
 Kerrannaisvaikutukset näkyvät ravintola- ja tapahtuma-aloilla, alueellisista talousvaikutuksista puhumattakaan. Kulttuuri on myös merkittävä imagotekijä: ei turisteja Suomeen turpeella houkutella.

Marginaalisena pidetyn taiteen tukeminen tarkoittaa nimenomaan valtavirran tukemista, sillä marginaalista nousevat kaikki uudet ideat. Sieltä leikkaaminen on erityisen lyhytnäköistä. Uudet ideat luovat myös kulttuurivientiä, sekin on viime vuosina kasvanut.
Kilpailussa pärjääminen uhkaa nyt vaikeutua olennaisesti. Vaarana on, että vuosikymmenten aikana synnytetyt ja jalostetut rakenteet ja epäsuorat verkostot menetetään.

Kyse on elinkeinotoiminnasta, mutta ennen kaikkea suomalaisuuden sielusta: ennen, nyt ja toivottavasti tulevaisuudessakin. Valtio ja kulttuuri on rakennettu sanoin, kuvin ja sävelin, mielikuvituksesta ja haaveista. Taide rakentaa tunteen yhteisyydestä ja eroistakin. Taide puhuttaa, keskusteluttaa, hykerryttää ja ennen kaikkea antaa happea.
 Ilman sitä ei ole oikein mitään. Jos meillä ei ole omaa, itsenäistä ja itsepäistäkin kulttuuria, mitä hävittäjät sitten puolustavat?

* * *

Allekirjoittaneet järjestöt ja toimijat:

Suomen arvostelijain liitto SARV,Finlands svenska författareförening,Finlands Svenska Skådespelarförbund,Forum Artis,Grafia,Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö,Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti,Kuvittajat,Kääntäjien ammattiosasto KAOS,Lasten- ja nuortenteatterijärjestö Suomen Assitej,Lukukeskus,Nuoren Voiman Liitto,Sarjakuvantekijät,Suomen freelance-journalistit, Suomen Jazzliitto,Suomen Journalistiliitto,Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Suomen Kuvanveistäjäliitto,Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto,Suomen sarjakuvaseura,Suomen Säveltäjät,Suomen Taidegraafikot,Suomen Taiteilijaseura,Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD,Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Taidemaalariliitto,Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin Taideneuvosto,Taiteilijajärjestö MUU, Teatterikeskus, Tutkimusyhdistys Suoni,Valokuvataiteilijoiden liitto

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKUtuella 2021 palkitut opinnäytetyöt valittu

7.5.2021

Vuoden 2021 TAKUtuen saajat on valittu. TAKUtuki myönnettiin kahdelle opinnäytetyön tekijälle. Valintakriteereinä painotettiin tutkimusaiheen kiinnostavuutta, uudenlaisia toimintatapoja, rakenteita kehittäviä ideoita sekä merkitystä taide- ja kulttuurialalle.

TAKUtukea haki ennätysmäärä opiskelijoita tai vastavalmistuneita – saimme kaiken kaikkiaan 45 hakemusta. Hakijoissa oli 26 pro gradun, 16 AMK-opinnäytetyön ja kolme YAMK-opinnäytetyön tekijää. Hakemuksia saimme kymmenestä yliopistosta ja viidestä ammattikorkeakoulusta.

Hakemusten taso oli korkea ja joukossa oli monipuolisia, kekseliäitä ja laajasti TAKUn edustamia aloja käsitteleviä töitä. Palkittujen töiden aiheet ovat TAKUlle läheisiä ja kiinni tässä ajassa – niissä tuodaan esiin kulttuurin hyödyntäminen lähiöiden kehityksessä ja taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön merkitys kaikille yhteiskuntaryhmille.

TAKUn hallituksen jäsenistä koostunut raati valitsi anonyymisti tuen (á 1 000 €) saajiksi seuraavat jäsenemme:

Miika Hakala
Jyväskylän yliopisto, Musiikkitiede

Jaakko Salo
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Kulttuurituotanto

Tutustu palkittuihin opinnäytetöihin ja tutkimusaiheisiin

Miika Hakalan opinnäytetyö Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona on laatuaan ensimmäinen, koko suomalaisen sinfoniaorkesterikentän (yli 30 muusikon orkesterit) kattava moniaineistoinen yleisötyötutkimus. Hakala toivoo, että tutkimuksesta hyötyvät sekä yleisötyötä tekevät kulttuurialan toimijat että tutkijat.

Työ palkitaan TAKUtuella sen ainutlaatuisen teeman vuoksi. Opinnäytetyöllä on potentiaalia lisätä ymmärrystä yleisötyöstä suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona sekä vahvistavan yleisötyön roolia osana taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa. Hakala on uskaliaasti tarttunut alitutkittuun aihepiirin ja jo valmistunut tutkimus tarjoaa hyvän pohjan yleisötyön kehittämiseen muissakin kulttuurilaitoksissa.

Opinnäyte on luettavissa täällä. Tutkimuksen myötä Hakala aloitti keväällä työn Jyväskylä Sinfonian Orkesteri kylässä -yleisötyöhankkeen parissa.

***

Jaakko Salon opinnäytetyö Lähiötapahtuma sosiaalisen pääoman rakentajana - Case: Koivukylän Vallaton Yö 2018 on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimus, jossa puretaan ennakkoluuloja kulttuuritapahtumien vaikutuksesta järjestyshäiriöiden lisääntymiseen.

Tutkimus selvittää kulttuurityön näkökulmasta Vallaton Yö -tapahtuman vaikutuksia Vantaan Koivukylässä. Opinnäytetyötä varten Salo on haastattelut Koivukylän asukasaktiiveja, kaupungin työntekijää, turvallisuusalan ammattilaista sekä alueella toimivaa poliisia.

Työ palkitaan TAKUtuella sen yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien vuoksi. Työllä on tulevaisuushorisonttia ja parhaimmillaan tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muissakin kaupungeissa. Konkreettisia toimenpiteitä kehittämällä voidaan kitkeä kaupunginosissa ilmenevää eriarvoisuutta ja sen sijaan luoda uutta yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja saavutettavuutta kulttuurin keinoin.

Opinnäyte on luettavissa täällä.

* * *

Kiitos kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusaiheista sekä onnittelut hiljattaisen tai lähitulevaisuudessa häämöttävän valmistumisen johdosta!

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Lämpimästi tervetuloa TAKUn kevätkokoukseen 7.5.2021

14.4.2021

Tervetuloa TAKUn sääntömääräiseen kevätkokoukseen 7.5.2021

Aika: perjantai 7.5.2021 klo 14–16.30
Paikka:
Zoom-etäyhteys (linkki lähetetään ilmoittautuneille); virallinen kokouspaikka TAKUn toimisto, Mikonkatu 8 A (6. krs), Helsinki

Kevätkokouksessa käymme läpi TAKUn vuoden 2020 toimintaa. Kokouksessa yhdistyksen jäsenet päättävät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Lisäksi testaamme kokouksessa ensimmäistä kertaa osallistavaa budjetointia: kokoukseen osallistuvat TAKUn jäsenet pääsevät päättämään, mihin TAKU käyttää 2000 euron suuruisen osuuden vuoden 2021 budjetistaan.

Kokouksen päätteeksi julkistetaan vuoden 2021 TAKUtuki-palkitut, jotka myös esittelevät palkitut opinnäytetyönsä lyhyesti.

Kevätkokous on avoin kaikille TAKUn jäsenille, mutta toivomme ilmoittautumista ennakkoon 4.5. mennessä. Ilmoittaudu kokoukseen tästä.

Kevätkokouksen esityslista liitteineen sekä etäosallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennakkoon.

Nähdään kokouksessa!

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Osallistu jäsenkyselyyn!

14.4.2021

Ammattijärjestösi TAKU ry haluaa tutustua jäseniinsä paremmin ja kehittää samalla toimintaansa.

Vastauksesi antavat arvokasta tietoa TAKUn palveluiden, viestinnän ja edunvalvonnan kehittämiseen. Lämmin kiitos siis jo etukäteen ajastasi.

Vastaukset ovat luottamuksellisia, mikä tarkoittaa, ettei yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa. Nimi- tai sähköpostitiedot eivät tallennu vastauksen yhteyteen. Kyselyn keskimääräinen vastausaika on noin 10-15 minuuttia.

Arvomme vastaajien kesken yhden 100 euron lahjakortin Tikettiin, yhden Museokortin (arvo 72 euroa) ja kaksi 25 euron lahjakorttia Tikettiin.

HUOM! Jos haluat osallistua arvontaan, jätäthän yhteystietosi kyselyn täyttämisen jälkeen avautuvalla lomakkeella. Yhteystiedot eivät ole yhdistettävissä kyselyn vastauksiin.

Osallistu kyselyyn 19.5. mennessä täällä >>

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Lämpimästi tervetuloa TAKUn syksyiseen kevätkokoukseen 25.9.2020

14.9.2020

Tervetuloa koronakeväältä syyskuulle siirrettyyn TAKUn sääntömääräiseen kevätkokoukseen 25.9.2020

Aika: perjantai 25.9.2020 klo 17–18
Paikka: 
TAKUn toimisto, Mikonkatu 8 A (6. krs), Helsinki tai etäosallistuminen ilmoittautuneille lähetettävän Teams-linkin välityksellä

Kevätkokouksessa käymme läpi TAKUn vuoden 2019 toimintaa. Kokouksessa yhdistyksen jäsenet päättävät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Kevätkokouksen esityslista liitteineen sekä etäosallistumislinkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille ennakkoon.

Kevätkokous on avoin kaikille TAKUn jäsenille. Kokoustarjoilujen ja suositeltujen koronarajoitusten toteutumisen varmistamiseksi pyydämme kuitenkin ilmoittautumista ennakkoon. Ilmoittauduthan siis mukaan tällä lomakkeella, osallistuitpa kokoukseen paikan päällä TAKUn toimistolla tai etänä. Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 23.9.2020. Ilmoittautuminen paikan päälle on sitova etukäteen tilattavien tarjoilujen vuoksi. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä keskiviikkoon 23.9.2020 mennessä osoitteeseen taku@taku.fi.

Nähdään kokouksessa!

Ps. Laita jo nyt kalenteriin myös TAKUn työelämäpäivä ja syyskokous 20.11.2020. Syyskokouksessa muun muassa valitaan TAKUn hallitukseen uusia jäseniä, hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä juhlistetaan tämän vuoden TAKU-palkintojen saajia.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää