Suositukset ja oppaat

TAKU hallitusseminaari 2017

Tältä sivulta löydät TAKUn ja Akavan Erityisalojen julkaisemat taide- ja kulttuurialan vähimmäispalkkasuositukset, työsuhteen ehdot -oppaan sekä muuta työsuhteisiin liittyvää materiaalia.

Työsuhteen ehdot taide- ja kulttuurialalla (voimassa 1.4.2020 alkaen)

Kulttuurituottajien vähimmäispalkkasuositus (voimassa 1.4.2020 alkaen)

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneiden vähimmäispalkkasuositus (voimassa 1.4.2020 alkaen)

Luento- ja esitelmäpalkkioiden, asiantuntijapalkkioiden ja kirjoituspalkkioiden osalta suuntaa-antavana ohjeistuksena kannattaa käyttää Akavan julkaisemia ja vuosittain päivitettäviä palkkiosuosituksia. Akavan suositukset ovat sovellettavissa monenlaisiin tehtäviin ja toimeksiantoihin myös taide- ja kulttuurialalla, ja tulee huomioida niiden olevan vähimmäispalkkiosuosituksia.

Akavan palkkiosuositukset

Suomen Taiteilijaseura on julkaissut ohjeet kuvataiteilijoiden työn hinnoitteluun. Ohje auttaa auttaa kuvataiteilijoita arvioimaan erilaisista taiteellisista tehtävistä, asiantuntijatehtävistä, opetustehtävistä ja julkiseen taiteeseen liittyvistä tehtävistä maksettavia korvauksia. Kuvataiteilija voi hyödyntää tietoa sopiessaan työnsä hinnasta ja ehdoista työn- tai toimeksiantajan kanssa. Ohjeistus auttaa myös työn tilaajaa arvioimaan eri työtehtävistä maksettavan kohtuullisen korvauksen määrää. Ohjeistuksen kokoamisessa on hyödynnetty mm. Suomen Taiteilijaseuran ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n palkkiokyselyn (2019) tuloksia. Kyselyllä kartoitettiin erilaisista kuvataiteen alan tehtävistä maksettuja korvauksia.

Ohjeita kuvataiteilijoiden työn hinnoitteluun

YTN on tuottanut oppaan palkkakeskustelujen tueksi

Paranna palkkaasi -oppaan (Ylemmät toimihenkilöt YTN) avulla muodostuu kuva palkkaukseen liittyvistä tekijöistä ja se tarjoaa myös välineitä palkkakeskusteluun valmistautumiseen tai palkkapyynnön muodostamiselle työnhakutilanteessa.

Paranna palkkaasi -opas

Förbätträ din lön, stöd för lönediskussioner

Täysiaikaisen harjoittelijan vähimmäispalkaksi suosittetelemme Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukaista palkkaa (1 252 €/kk vuonna 2021). Harjoittelijalle voidaan maksaa myös tätä vähimmäissuositusta korkeampaa palkkaa. Palkattoman harjoittelun tekemistä ei suositella.

Kelan työssäoloehtoa kerryttävä palkka

 

käytännönläheinen opas ja siihen liittyvä sopimusmalli sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville ja niihin taidepalveluja tarjoaville taiteilijoille.

Hyvän harjoittelun ABC - Opas kulttuurituotannon työharjoitteluun

Oppaamme Hyvän harjoittelun ABC - Opas kulttuurituottajien työharjoitteluun auttaa sekä opiskelijaa että harjoittelupaikan tarjoavaa organisaatiota reilun harjoittelun sopimisessa. Oppaasta löydät myös sopimusmallit työharjoittelusopimuksen ja työsopimuksen laatimiseen.