Järjestörakenne

TAKU ry on yksi Akavan Erityisalat ry:n 22 itsenäisestä jäsenyhdistyksestä ja sitä kautta kuuluu korkeasti koulutettujen palkansaajien keskusjärjestö Akavaan.

TAKUn vuosikokous

TAKUn ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva sääntömääräinen kokous eli vuosikokous, joka on kaikille jäsenille avoin. Vuosikokous pidetään keväällä ja syksyllä. Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse ja kokouksesta tiedotetaan myös jäsenkirjeessä sekä TAKUn verkkosivuilla.

TAKUn hallitus

Jäsenet valitsevat syksyn vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi hallituksen , johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallitukseen valitaan ihmisiä jotka edustavat mahdollisimman laajasti TAKUn jäsenkuntaa. Katso hallituksen esittely.

Työjaosto ja muut luottamustoimet

TAKUn työjaosto (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja) valmistelee esitettäviä asioita hallituksen kokouksiin. Luottamushenkilöt raportoivat TAKUn hallitukselle neuvottelukunnissa ja työryhmissä päätetyistä ja keskustelluista asioista.

TAKUn toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Oheisista liitteistä pääset tutustumaan TAKUn toimintaan ja tutustumaan kuluvan vuoden suunnitelmiin.

TAKUn toimintasuunnitelma vuodelle 2021

TAKUn toimintakertomus vuodesta 2020

TAKUn toimintakertomus vuodesta 2019

TAKUn toimintakertomus 2018